<< Clúdach
English Version

Ailt
Comhaltacht Scríbhneora UCD

Comhaltacht Scríbhneora Ollscoil Luimnigh

Scéim na bhFoilseachán / Teideal ar Theideal 2015

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2015

Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe

Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2015

Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht

Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 15 Lúnasa 
.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 11 Eagrán 111 Lúnasa 2014

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2015

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2015. Aithníonn an Chomhairle an ról sainiúil a imríonn féilte ealaíon maidir le próifíl ealaíon bheoga a choinneáil ar leibhéal áitiúil.  Cuireann na féilte deiseanna ar fáil do lucht éisteachta/lucht féachana agus d’ealaíontóirí saothar nua agus bealaí nua chun obair a dhéanamh a bhrath. Aithníonn an Chomhairle an cion mór oibre a dhéanann na coistí deonacha gníomhacha maidir leis na féilte sin a fhorbairt. 

Beidh Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí ar oscailt d’fhéilte ildisciplíneacha, d’fhéilte foirm ealaíne aonair, d’imeachtaí aonuaire agus do shraitheanna ceolchoirmeacha.

Tá trí shraith maoinithe ar fáil:

Sraith 1:  Suas le €10,000

Sraith 2:  Idir €10,001 agus €20,000

Sraith 3:  Idir €20,001 agus €40,000

Tá Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí ar fáil do gach eagraíocht a chuireann féilte nó imeachtaí a bhfuil cuspóir soiléir ealaíonta acu chun cinn agus a bheidh ar siúl le linn an chéad dá ráithe den bhliain féilire 2015 (Eanáir – Meitheamh).

(Ba cheart d’eagraíochtaí atá ag cur isteach ar shraith imeachtaí iarratas a dhéanamh ar imeachtaí don bhliain féilire iomlán mar nach féidir ach iarratas amháin a chur isteach i ngach bliain féilire.)

Ní mór d’iarratasóirí céad uaire agus d’iarratasóirí nár maoiníodh roimhe seo faoi Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí iarratas a chur isteach ar Shraith 1 amháin. Moltar d’fhéilte a fuair maoiniú ón gComhairle Ealaíon roimhe seo faoi Scéim na bhFéilte Beaga iarratas a dhéanamh ar Shraith 1 nó ar Shraith 2, faoi réir leibhéal an mhaoinithe is déanaí a fuarthas. Tá sé beartaithe go bhfreastalófar i Sraith 3 ar líon beag féilte, a bhí maoinithe roimhe seo faoi shruth maoinithe an Deontais le haghaidh Clár Bliantúil. Moltar d’eagraíochtaí ar mian leo iarratas a dhéanamh ar Shraith 3 teagmháil a dhéanamh le Ceann na bhFéilte, Úna McCarthy, go díreach. Is scéim iomaíoch neamh-athfhillteach í Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí, arna measúnú ag painéal piaraí.

 

Is é an spriocdháta le haghaidh Bhabhta 1 an 25 Meán Fómhair 2014.

Déantar gach iarratas a mheasúnú i gcomhthéacs iomaíoch agus laistigh de na hacmhainní atá ar fáil.  Déanfar measúnú ar gach iarratas de réir na gcritéar seo a leanas:

  1. Fiúntas agus uaillmhian ealaíne
  2. Cuspóirí agus tosaíochtaí na scéime a chomhlíonadh
  3. Indéantacht (lena n-áirítear tacaíocht airgeadais agus eile)

 

 

Conas a dhéanfaidh mé iarratas?

Chun iarratas a dhéanamh ar scéim na bhféilte agus na n-imeachtaí, beidh ort clárú anseo

 

-        Cliceáil ar an gcnaipe ‘Cláraigh’ faoi ‘Úsáideoir Nua’ (mura bhfuil tú cláraithe cheana féin).

-        Cláraigh mar ‘eagraíocht/grúpa’ agus roghnaigh ‘Ar aghaidh’.

-        Líon isteach na sonraí atá ag teastáil agus cliceáil ar ‘Cláraigh’.

-        Gheobhaidh tú ríomhphost go luath ina dtabharfar sonraí do phasfhocail duit chun logáil isteach.

Nuair a bheidh do ríomhphost faighte agat agus tú logáilte isteach ar an suíomh ar líne beidh tú in ann foirm iarratais agus nótaí treorach a fháil faoi scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí.

 

Ní ghlacfar le hiarratais i ríomhphoist, sa phost, a chuirfear ar facs nó a bheidh déanach.

Iarratais Nua
Moltar d'iarratasóirí nua ar an scéim dul i dteagmháil leis an bhfoireann roimh dóibh iarratas a sheoladh isteach, trí theachtaireacht ríomhphoist a sheoladh chuig firsttime@artscouncil.ie.

Beidh treoirlínte agus critéir maidir leis an scéim seo ar fáil ar ár suíomh Gréasáin ag tús mhí Lúnasa 2014 agus beifear in ann iarratais a dhéanamh ón 25 Lúnasa 2014 ar ár seirbhísí ar líne.

<< Clúdach
Email Newsletter Software by Newsweaver