San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte chuig Nuachtlitir mhí Iúil
Nuacht na míosa seo
Cód um Chreat Rialachais
Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon agus ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, a fhógairt go bhfuiltear tar éis Pat Murphy a cheapadh mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe (Scríbhneoir Scáileáin) i gcomhair 2018-19.
Life Lines – Club Leabhar an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach
Deontais agus Dámhachtainí
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Nuacht ón bPobal
Sparánacht Jack Harte 2019
Téigh ag obair le Foireann Shorcas Pobail na Gaillimhe: Bainisteoir Ginearálta á Lorg
Téigh ag obair le Foireann Shorcas Pobail na Gaillimhe: Léiritheoir á Lorg
Dánlann Ealaíne Crawford: Iúil
Eagraíochtaí agus tionscadail arna maoiniú ag an gComhairle Ealaíon incháilithe do dhámhachtain nua an Chrannchuir Náisiúnta
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Music Moves Europe – Glaonna ar thograí agus glaonna ar thairiscintí ar oscailt anois
An bhfuil maoiniú á lorg agat le haghaidh tionscadail i gcomhar le comhpháirtithe Eorpacha eile?
Deiseanna do chóiréagrafaithe nua
Glaoch nua de chuid na hEorpa Cruthaithí ar thairiscintí le haghaidh Scéim Soghluaisteachta Trasteorann d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir
Life Lines – Club Leabhar an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach

Life Lines – Club Leabhar an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach
Ré Órga Léitheoirí á Cheiliúradh

 

Mar chuid dá chlár poiblí, tá an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Sebastian Barry ag iarraidh aitheantas a thabhairt don mhéid atá déanta ag léitheoirí do shaol na leabhar. Tá sé mar aidhm ag Life Lines, Club Leabhar an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach, dul i gcion ar léitheoirí thar shocruithe ar leith a bhfuil sé níos deacra teacht orthu, le ficsean Éireannach comhaimseartha, agus i mbliain a haon díreofar go háirithe ar shocruithe sláinte. Tabharfaidh an Laureate cuairt orthu seo a leanas i mí Lúnasa:

 

  • Ospidéal na hOllscoile Port Láirge;
  • An Príomh-Ospidéal Meabhair-Ghalar, Dún Droma;
  • Institiúid Mercer um Aosú Bisiúil ag Ospidéal San Séamas;
  • Ospidéal na hOllscoile, Corcaigh.

 

Chun tuilleadh eolais a fháil féach: http://www.artscouncil.ie/Arts-in-Ireland/Literature/Life-Lines/

 

Is é Sebastian Barry an dara Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach agus bhronn an Chomhairle Ealaíon an onóir air go luath sa bhliain 2018. Cuireann an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach litríocht Éireannach chun cinn go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta agus spreagann sí an pobal suim a chur i bhficsean Éireannach d’ardchaighdeán. Rinne an Chomhairle Ealaíon forbairt ar an Laureate i gcomhair ficsean Éireannach agus tá tacaíocht á fáil ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCD) agus ó Ollscoil Nua-Eabhrac (NYU).