San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Meitheamh 2019
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta don Dámhachtain Authored Works 2019
Dámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019.
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 15 Lúnasa 2019
Scéim Spás Oibre na bhFísealaíon
Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon Babhta 2
Achoimre
Dámhachtain Sparánachta do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas, 2019
Dámhachtain Ailtireachta atá le teacht lena n-áirítear an Dámhachtain Tionscadail Ailtireachta nua
Gairmeacha Oscailte 2020
Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation (5 PHOST) Ciarraí; Cill Dara; An Longfort; An Mhí; Tiobraid Árann
Triúr Ceoltóirí Cónaithe ainmnithe ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin le haghaidh 2019.
Cónaitheacht chruthaitheach de Chumann Onórach Óstaí an Rí agus de Chompántas Cultúrtha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Glaoch ar iarratais: sparánacht doiciméadúcháin artsandhealth.ie 2019
Oifigeach Forbartha Music Generation: Sligeach (athfhógra)
FÓGRAÍONN MUSIC GENERATION GO mBEIDH SIAD I gCÚIG CHEANTAR NUA IN ÉIRINN: CIARRAÍ; CILL DARA; AN LONGFORT; AN MHÍ; TIOBRAID ÁRANN MAR CHUID DEN CHLÁR ÉIRE ILDÁNACH
Tá Music Network ag iarraidh Bainisteoir Airgeadais (páirtaimseartha) a cheapadh
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Ócáid saor in aisce! Culture in Motion – Líonraí Cultúrtha Eorpacha agus an luach a bhaineann le nascadh: Gaillimh, 27 Meitheamh 2019
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir (Na Taibhealaíona agus na hAmharc-ealaíona) – dhá spriocdháta atá ag teacht aníos idir inniu agus Meán Fómhair 2019!
Comhghairdeas le Jen Carson ar fógraíodh í mar dhuine de na ceithre laureate déag ar bronnadh Duais an Aontais Eorpaigh don Litríocht 2019 orthu ar an 22 Bealtaine 2019.
Cónaitheacht chruthaitheach de Chumann Onórach Óstaí an Rí agus de Chompántas Cultúrtha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Féadfaidh ealaíontóirí atá lonnaithe in Éirinn agus a bhfuil cuntas teiste acu ar a bheith ag obair i réimse cruthaitheach cur isteach ar an gcónaitheacht seo, agus glacfar le hiarratais ó ealaíontóirí a oibríonn i modh ar bith (ailtireacht, sorcas, ceirdeanna, damhsa, na meáin dhigiteacha, scannán, gluaiseacht, ceol, seónna, amharclannaíocht, scríbhneoireacht, na hamharc-ealaíona, mar aon le gach cineál cleachtas ildisciplíneach agus deartha).

Ba cheart gach ceann de na cáipéisí riachtanacha, de réir mar a sonraítear iad sa treoir atá againn maidir le hiarratas a dhéanamh is féidir a íoslódáil anseo, a chur isteach leis an iarratas.

Ní mór gach iarratas a dhéanamh tríd an bhfoirm iarratais a bhfuil teacht uirthi anseo.

Seolfar teachtaireacht uathoibríoch chuig gach iarrthóir a chuireann iarratas isteach faoin spriocdháta le cur in iúl go bhfuarthas an t-iarratas. Ní ghlacfar le hiarratais nach bhfuil comhlánaithe go hiomlán. Ba cheart d’iarrthóirí a thabhairt faoi deara nach mbeifear in ann aiseolas ar an bpróiseas roghnúcháin a chur ar fáil d’iarratasóirí nach n-éiríonn leo.

Ba cheart ceisteanna a sheoladh i ríomhphost chuig opencall@dublincitycouncilculturecompany.ie roimh ré.

An Próiseas Roghnúcháin

Déanfaidh painéal, ar a mbeidh ionadaithe ón gCumann, ón gCompántas Cultúrtha mar aon le hionadaithe neamhspleácha ón earnáil chultúrtha agus ealaíontóirí gairmiúla athbhreithniú ar na hiarratais. Déanfar na hiarratais incháilithe a gheofar a mheas de réir na gcritéar a leagtar amach san fhógra seo. Forchoimeádann an painéal an ceart le cuireadh a thabhairt d’iarrthóirí a chuirfear ar an ngearrliosta tabhairt faoi agallamh.

Cuirfear na cinntí in iúl faoin 15 Iúil 2019 nó a ghaire don dáta sin agus is féidir, faoi réir aon phróiseas agallaimh agus cláraithe a d’fhéadfaí a eagrú.

Chun na sonraí go léir a fháil tabhair cuairt ar: https://www.dublincitycouncilculturecompany.ie/open-call-for-the-inaugural-creative-residency/