San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Foráil do Sheirbhísí Bailiúcháin Ealaíne
Taighde ar Chlár na nÁiteanna Cruthaitheacha
NUA: Scéim Infheistíochta na bhFéilte – Clinicí
Breathnaítear ar éagsúlacht agus ar nuálaíocht le féile ceoil thraidisiúnta sa Cheoláras Náisiúnta
Deontais agus Dámhachtainí
Meabhrúchán – Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2018 ar oscailt anois
Camchuartaíocht 2018/2019
Nuacht ón bPobal
Tá glaoch ar iarratais dá Chlár Cónaitheachta sa Cité internationale des arts i bPáras don bhliain 2018 seolta ag an Institut français
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir

Cé go bhfuil deireadh an tsamhraidh iontaigh seo do na healaíona ag druidim linn, beidh roinnt taispeántas, léirithe agus féilte ar siúl le linn an gheimhridh dhorcha a chuirfidh gliondar ar an gcroí. Chomh maith leis na chéad iarratais ar mhaoiniú a fháil faoinár gCreat úr Maoinithe , tá clár gnóthach imeachtaí eile againn ag an gComhairle Ealaíon sna míonna le teacht.

  • Scéim Infheistíochta na bhFéilte – Clinicí
  • Camchuartaíocht 2018/2019
  • Coinnigh cuimhne air seo– Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2018 ar oscailt anois
  • Taighde ar Chlár na nÁiteanna Cruthaitheacha
  • Foráil do Sheirbhísí Bailiúcháin Ealaíne

Ag breathnú chun cinn agus i ndiaidh athbhreithniú a rinneadh ar Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí, tá leagan nua den scéim á fhógairt againn le haghaidh 2018. Is é spriocdháta na scéime seo do na féilte a bheidh ar siúl in 2018 ná Déardaoin an 26 Deireadh Fómhair 2017 ag 5.30pm. Cuirfear Clinicí Faisnéise ar siúl ag ceithre shuíomh ar fud na tíre agus tá tuilleadh eolais ar fáil ag an nasc thuas.

 

Thar ceann na Comhairle Ealaíon, cuireann Ealaíontóirí Radharcacha Éire fáilte roimh iarratais ar dheontais i dtreo costais reatha spásanna oibre amharc-ealaíontóirí. Is é Déardaoin an 12 Deireadh Fómhair 2017 ag 5.30pm an spriocdháta le haghaidh iarratais a fháil.

 

Dáta tábhachtach eile is ea an 11 Eanáir 2018. Is é sin an spriocdháta le haghaidh camchuairteanna a bheidh ar bun idir mí Iúil agus mí na Nollag 2018 agus le haghaidh Réamhphleanáil 2019.

 

Lena chois sin, thosaigh an Chomhairle Ealaíon ar thaighde a dhéanamh do chlár nua na n-áiteanna cruthaitheacha, rud a thosófar in 2018. Beidh níos mó pobal in ann eispéiris ealaíne a roghnú agus a chruthú sna háiteanna ina bhfuil siad ina gcónaí agus páirt a ghlacadh sna heispéiris freisin mar gheall ar an gclár.

 

Is mian leis an gComhairle Ealaíon soláthraí seirbhíse (duine aonair nó cuideachta) ag a bhfuil na cáilíochtaí cuí a cheapadh chun cuidiú linn seirbhísí bailiúcháin ealaíne a chur ar fáil agus a chothú ó thaobh chaighdeán na seirbhíse agus sheachadadh na seirbhíse de.

 

Agus deireadh an tsamhraidh ag druidim linn, tá go leor rudaí eile ag tarlú agus go leor le déanamh freisin.

Le dea-mhéin,

 Orlaith McBride
Director