San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Imeachtaí Poiblí a nglacfaidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach páirt iontu
Deimhniúchán ón gComhairle Ealaíon: Alan Gilsenan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC
Danny Denton ceaptha mar Scríbhneoir Cónaithe 2019-20 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh.
Seirbhísí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 2
Glao Deiridh do Dhámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019
Nuacht ón bPobal
Gairm tograí: From Access to Inclusion 2020; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus an gCultúr
Aonach Úrscéalta 2020 Áras na Scríbhneoirí
Reáchtálfaidh Arts & Disability Ireland agus The Kennedy Center From Access to Inclusion 2020; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus an Cultúr idir an 11 agus an 14 Bealtaine 2020.
Bí le CREATE agus a gcomhpháirtithe Gailearaí Ealaíne Crawford (Corcaigh), Counterpoints Arts (Londain), Oifig Ealaíon Chathair Chorcaí agus Heart of Glass (St Helens) le páirt a ghlacadh i Lá Líonraithe CREATE le haghaidh na nEalaíon Comhpháirteach in 20
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir

Agus mí Mheán Fómhair buailte linn, breathnaímid siar ar an samhradh iontach a bhí againn agus é lán le féilte agus ealaín. Ach, de réir mar a éiríonn na tráthnónta níos gairide tá an Chomhairle Ealaíon ag súil go mór le fómhar táirgiúil agus spreagúil ina mbeidh Féile Imeallach Bhaile Átha Cliath, Féile Ealaíne an Chlocháin agus Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath ar siúl.

Bíonn ríméad orainn i gcónaí ár n-oifigí a oscailt agus fáilte a chur roimh an bpobal ar an Oíche Chultúir nuair a óstálaimid taispeántas saothar ónár mBailiúchán ealaíon, a bunaíodh in 1962 agus ina bhfuil níos mó ná 1,100 saothar d’ealaín nua-aimseartha agus chomhaimseartha na hÉireann. Beidh saothair leis na healaíontóirí seo a leanas mar chuid den taispeántas: Bassam Al-Sabbah, Alannah Eagan, Joy Gerrard, Cecil King, Colin Martin, Ciaran Murphy, Geraldine O’Neill, Nano Reid, Michael Warren, agus taispeánfar saothar mór dealbhóireachta‘Trophy’ le Eva Rothschild, a bhí mar ionadaí na hÉireann ag Féile Biennale na Veinéise, 2019, den chéad uair riamh in Éirinn.  Áirítear i measc na mbuaicphointí eile a reáchtálfar ar an Oíche Chultúr comhoibriú na Comhairle Ealaíon le RTÉ ag Dún Uí Choileáin, Ard-Mhúsaem na hÉireann.

D’fhoilsíomar ár bPlean Trí Bliana, 2020-2022, i Lúnasa. Leis an bplean nua seo faoi Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh, leanfar le mórán den obair ar cuireadh tús leis sna trí bliana atá thart: á beachtú, á feabhsú agus á forbairt a thuilleadh. Tá sraith gníomhartha nua aitheanta againn cheana le tógáil ar an obair atá tosaithe, mar aon le réimsí nua béime a shainaithint.

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon scéim phíolótach do Sheirbhísí Léiriúcháin Chruthaithigh a fhógairt. Táimid ag lorg léirithe spéise don tionscnamh comhroinnte acmhainní seo, tionscnamh faoina gcuirfear tacaíocht léiriúcháin bhríoch ar fáil d’ealaíontóirí amharclannaíochta neamhspleách maidir le forbairt, táirgeadh agus scaipeadh a saothar. Ní mór do dhaoine a bhfuil sé ar intinn acu iarratas a dhéanamh a suim a léiriú faoi 17:30 ar an 5 Meán Fómhair.  Ba mhaith linn an deis seo a thapú buíochas a ghabháil le gach duine a chabhraigh leis an bpróiseas comhairliúcháin tosaigh. Cliceáil ar an nasc seo chun tuilleadh faisnéise a fháil ar Sheirbhísí Léiriúcháin Chruthaithigh.

Tá na spriocdhátaí seo a leanas ag teacht aníos d’iarratais ar mhaoiniú: 1) Is é 17:30 an 5 Meán Fómhair an dáta deiridh le hiarratas a chur isteach ar Mhaoiniú Straitéiseach; 2) Is é 17:30 an 12 Meán Fómhair an dáta deiridh le hiarratas a chur isteach ar Mhaoiniú Comhpháirtíochta; agus 3) Is é 17.30 an 19 Meán Fómhair an dáta deiridh le hiarratas a chur isteach ar Mhaoiniú Ionaid Ealaíon.  Molaimid do gach ealaíontóir agus gach eagraíocht ar suim leo iarratas a chur isteach gan é a fhágáil go dtí an nóiméad deiridh leis an iarratas a uasdlódáil.

 

Le gach dea-ghuí,

Orlaith McBride

An Stiúrthóir