San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Ionad Éigse Éireann: An chéad chaibidil eile i gceathrú liteartha Bhaile Átha Cliath
BEYOND PARTICIPATION AR AIS I MÍ AN MHÁRTA
Scéim Infheistíochta na bhFéilte – Clinicí
Scríbhneoir Cónaitheach, Coláiste na hOllscoile Corcaigh 1 Meán Fómhair 2018 – 31 Lúnasa 2019
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30pm, Déardaoin, an 5 Aibreán 2018
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Spriocdhátaí 2018
Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland spriocdháta Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2018 a fhógairt, scéim maoinithe d'ealaíontóirí faoi mhíchumas.
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus san Amharclannaíocht
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta i gcomhair Ghairmeacha Oscailte 2018
Nuacht ón bPobal
Fógraíonn Glór turais threoracha atá cairdiúil ó thaobh na néaltrú
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Cuirfidh Music Moves Europe earnáil an cheoil chun cinn san Eoraip
Cuirfidh Music Moves Europe earnáil an cheoil chun cinn san Eoraip

Ar an 14 Feabhra 2018, sheol Tibor Navracsics go hoifigiúil an Gníomh Ullmhúcháin, Music Moves Europe: Boosting European Music Diversity and Talent. Cheadaigh Parlaimint na hEorpa an Gníomh Ullmhúcháin agus bhronn sí buiséad €1.5 milliún le haghaidh 2018.

Cuideoidh gníomh Music Moves Europe chun smaointe agus tionscadail a thástáil, cinn a bhféadfaí aithris a dhéanamh orthu ar scála níos mó sa chéad ghlúin eile de chláir AE. D’eascair sé ó chomhairliúcháin a bhí ar siúl ar feadh dhá bhliain idir an Coimisiún Eorpach agus na páirtithe leasmhara in earnáil an cheoil san Eoraip, cosúil le Live Europe, Impala, agus Europe Jazz Network.   Léigh tuilleadh anseo.