San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, an 19 Eanáir 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon go mbeidh Comhaltacht Jerome Hynes á tairiscint aici le haghaidh 2017/18
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017
An Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile – 5.30pm, Déardaoin, an 16 Feabhra 2017
Nuacht ón bPobal
Gairm oscailte ar Choimisiún Pobalghníomhach
Stiúrthóir á lorg ag Eva International
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Gairmeacha atá ag teacht aníos ar mhaoiniú i bhFochlár Cultúir de chuid na hEorpa Cruthaithí
An scéal is déanaí ar rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe sa reifreann i ndiaidh imeacht na Breataine ón Aontas Eorpach de chuid na hEorpa Cruthaithí
Deiseanna d’ealaíontóirí i dtionscadail a fhaigheann tacaíocht ón Eoraip Chruthaitheach faoi láthair
Deiseanna maoiniúcháin eile an AE
Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir labhairt ag d’imeacht
Deiseanna d’ealaíontóirí i dtionscadail a fhaigheann tacaíocht ón Eoraip Chruthaitheach faoi láthair

Gairm CAPP ar Thionscadail na Meán-Ealaíon Comhoibríoch 

Spriocdháta: 15 Eanáir

Clár cultúrtha trasnáisiúnta uaillmhianach is Clár Comhpháirtíochta na nEalaíon Comhoibríoch (CAPP) a dhíríonn ar réimse fuinniúil na n-ealaíon comhoibríoch. Is é sprioc fhoriomlán CAPP deiseanna d’ealaíontóirí atá ag obair ar bhonn comhoibríoch ar fud na hEorpa a fheabhsú agus a chur ar fháil, trí shoghluaisteacht agus malartú a fheabhsú agus ag an am céanna pobail agus lucht féachana/éisteachta nua a mhealladh do chleachtais chomhoibríocha.

 

Tá an ghairm seo ó chomhléiritheoir CAPP, m-cult, ar oscailt d’ealaíontóirí idirnáisiúnta agus d’ealaíontóirí as an bhFionlainn a mbaineann a saothar le rannpháirtíocht/pobalghníomhú agus na meáin/teicneolaíocht. In 2017, cuirfear tús le idir ceithre agus sé thionscadal nua. Cuirfear i gcrích iad le linn cónaitheachtaí i Heilsincí in Aibreán - Meitheamh agus Lúnasa - Deireadh Fómhair.

 

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoin ngairm seo anseo

Email Software by Newsweaver