San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Dámhachtain Sparánachta don Rannpháirtíocht sna hEalaíona – Clinic Faisnéise an 14 Meitheamh 2016 ag Create
Is mian leis an gComhairle Ealaíon agus Coláiste na hOllscoile Corcaigh Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe a cheapadh do thréimhse 2016/17
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Aer Lingus chun Clár Faisnéise Cloudlands a thaispeáint
Meabhrúchán:Spriocdháta na Scéime Rannpháirtíochta san Ailtireacht - 5:30i.n., Déardaoin, an 9 Meitheamh 2016
Nuacht ón bPobal
Belltable and Fishamble: Gairm Oscailte ar Iarratais do Chlár Meantóireachta do Dhrámadóirí agus Stiúrthóirí
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir

Seans go bhfuil a fhios agat ceana, ach táimid ag oibriú ar an dréacht deiridh den phlean trí bliana Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh (2017-2019), a fhoilseofar i mí Iúil. I rith mhí Aibreáin agus mhí na Bealtaine, reáchtálamar 15 chruinniú comhstádais chun tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt an phlean seo, le comhghleacaithe in earnáil na n-ealaíon agus lasmuigh di. Ba iad na réimsí tosaíochta straitéiseacha ar a raibh na cainteanna seo dírithe an t-ealaíontóir, rannpháirtíocht an phobail agus cumas a fhorbairt.

Bhí áthas orainn cloisteáil ó réimse leathan rannpháirtithe, lena n-áirítear ealaíontóirí, acadóirí, oifigigh ealaíne, fiontraithe, daoine óga, iad siúd atá ag obair le heagraíochtaí ealaíne, gníomhaireachtaí stáit, eagraíochtaí ealaíne amaitéaracha, eagraíochtaí neamhrialtasacha, agus tionscail chruthaitheacha eile. Míle buíochas leo siúd a thug a gcuid ama agus a thug an-smaointí dúinn.

Tar éis aiseolais i rith chruinnithe na bhfóram straitéise agus comhrá díreach sna cruinnithe comhstádais ar an mian go leanfadh an Chomhairle Ealaíon le deiseanna rannpháirtíochta mar sin, táimid tiomanta do leanúint le comhráite le healaíontóir agus le hearnálacha eile sna blianta atá romhainn.

An mhí seo chomh maith, tá áthas orainn faoin nGairm Oscailte le haghaidh Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh, ina gcuirfidh an Chomhairle Ealaíon infheistíocht beagnach €1 mhilliún i dtionscadail mhóra aonuaire i bhfoirm ealaíne amháin nó i meascán d’fhoirmeacha ealaíne. Fuaireamar 133 iarratas, a bhfuil go leor díobh an-uaillmhianach i scála, agus b’ionann an t-éileamh iomlán agus beagnach €17 milliún.

Tá giúiré idirnáisiúnta againn, agus tá cinntí deacra roimhe nuair a thagann sé le chéile chun na hiarratais a bhreith níos déanaí an mhí seo. Beidh Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon Sheila Pratschke mar chathaoirleach ar an ngiúiré, agus beidh sí i gcuideachta Fergus Linehan, Stiúrthóir Fhéile Idirnáisiúnta Dhún Éideann; Carsten Dufner, Ceannasaí Ceoil agus Léirithe MDR, Craoltóir Poiblí na Gearmáine in Leipzig; Emily Butler, coimeádaí atá ina Coimeádaí Mahera agus Mohammad Abu Ghazaleh ag Whitechapel Gallery London faoi láthair; agus comhaltaí na Comhairle Ciarán Walsh agus Mark O’Regan.


Le dea-mhéin,Orlaith McBride
Stiúrthóir

Email Newsletter Software by Newsweaver