San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal – an Dara Babhta, 2017: Iarratasóirí ar éirigh leo
Dairena Ní Chinnéide fógartha mar Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge DCU 2017-18
Colin Dunne ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2017-18 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh (UCC)
Stiúrthóir Nua um Fhorbairt Straitéiseach fógartha ag an gComhairle Ealaíon
Tuarascáil ar na hIonaid Ealaíon le coimisiúnú ag an gComhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2016: Ealaín Chomhoibríoch agus Gníomhaíochas
An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair i gcomhair camchuairteanna a bheidh ag tosú idir Iúil agus Nollaig 2018 / An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair, Réamhphleanáil 2019
Nuacht ón bPobal
Clár Ealaíne Poiblí Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin: gairm tograí i gcomhair Coimisiún Ealaíne Poiblí sa Cheol Traidisiúnta
Colin Dunne ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2017-18 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh (UCC)

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon, i gcomhar le Coláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta (UCC), agus leis an Scoil Ceoil agus Amharclannaíochta (UCC), ceapachán Colin Dunne, taibheoir agus múinteoir a bhfuil cáil idirnáisiúnta air, mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe i gColáiste na hOllscoile Corcaigh in 2017-18. Cuirfidh Dunne sraith ceolchoirmeacha, ceardlann agus ranganna i láthair i rith a chónaitheachta bliana, ag tosú i mí Dheireadh Fómhair.

 

Is duine mór le rá é Colin Dunne i bhfearann dhamhsa traidisiúnta na hÉireann. Seans gur fearr aithne ar Colin Dunne ar bhonn idirnáisiúnta de bharr a thaibhithe agus a chóiréagrafaíochta in Riverdance agus in Dancing on Dangerous Ground. Tá bealach cruthaitheach úr á ghlacadh aige ó bhí sé ina ealaíontóir cónaithe in Ollscoil Luimnigh, áit ar bhain sé Máistreacht sa Damhsa Comhaimseartha amach sa bhliain 2002. Ó shin i leith tá gairm á saothrú aige mar mhúinteoir, mar chóiréagrafaí agus mar thaibheoir neamhspleách.

The Yellow Room (Compántas Damhsa Daghdha/Yoshiko Chuma, 2003), agus The Bull (Compántas Amharclannaíocht Damhsa Fabulous Beast/Michael Keegan-Dolan 2005) i measc a shaothar ensemble. Ainmníodh é le haghaidh Gradam Damhsa de chuid Chiorcal Léirmheastóirí na Ríochta Aontaithe in 2007 as The Bull. Chuir sé a chéad léiriú aonair – Out of Time – i láthair in Amharclann Glór in Inis sa bhliain 2008. Táthar tar éis dul ar camchuairt idirnáisiúnta leis an seó; cuireadh i láthair é ag féilte agus in ionaid mhóra i Londain, i Nua-Eabhrac, i bPáras, sa Bhrasaíl agus i Singeapór. Ainmníodh Out of Time le haghaidh Gradaim de chuid Chiorcal Léirmheastóirí na Ríochta Aontaithe (An Damhsóir Fir Is Fearr) in 2009. Lena chois sin, ainmníodh é le haghaidhGhradam Laurence Olivier (Éacht thar Cuimse sa Damhsa) in 2010.

I measc na hoibre a rinne sé le daoine eile ar na mallaibh tá eRikm (What Is Ours, Centre National de la Danse, Páras); Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann/Linda Buckley (The Turn, Féile Fall for Dance, Nua-Eabhrac); Boris Charmatz/Musée de la Danse (20 Dancers for the xx century, Iarsmalann Nua-Ealaíne Tate, Londain); agus Edges of Light (le David Power, Maeve Gilchrist agus Tola Custy, arna choimisiúnú ag Music Network 2016).

Cuireadh saothar aonair úr, CONCERT, atá bunaithe ar cheol fidle Tommie Potts, i láthair den chéad uair i bPáras i Márta 2017. Cuireadh é i láthair den chéad uair in Éirinn ag Féile Dhamhsa Bhaile Átha Cliath i mBealtaine 2017. Dúradh am amháin nach bhféadfaí damhsa i dtiúin le ceol Potts.

Christ Deliver Us! (Amharclann na Mainistreach, 2010, arna stiúradh ag Wayne Jordan), agus The Risen People (Amharclann na Mainistreach, 2013, arna stiúradh ag Jimmy Fay) i measc a chuid saothar mar stiúrthóir gluaisteachta.

Is í an Scoil Ceoil agus Amharclannaíochta in UCC a óstálfaidh Dunne, áit atá ceannródaíoch ó thaobh cheol agus dhamhsa traidisiúnta na hÉireann le blianta fada. Is cuid ríthábhachtach den léann ceoil san ollscoil é an ceol traidisiúnta. Seasann sé gualainn ar ghualainn le ceol clasaiceach, le ceol pobail, le snagcheol agus le ceol domhanda de chineálacha éagsúla, lena n-áirítear ensemble gamalan Iávach a bhfuil dea-cháil i bhfad is i ngearr air.  Cuirfidh foireann ealaíontóirí traidisiúnta atá aitheanta ar fud an domhain fáilte ó chroí roimhe, lena n-áirítear Máire Ní Chéilleachair, Bobby Gardiner, Connie O'Connell, Margaret McCarthy, Colm Murphy, Conal Ó Gráda, Niall Vallely, Mary Mitchell-Ingoldsby agus Tríona Ní Shíocháin.

 

“Feidhmíonn damhsa buailteach an Uasail Dunne – a dhéantar i mbróga crua agus cosnochta araon – mar an ceathrú ceoltóir; glacann a dhá chos ról an drumadóra agus iad ag scríobadh, ag clagarnach, ag gliogarnach, ag priocadh agus ag tarraingt ar an urlár." – The New York Times, 6 Meitheamh 2017.

Bíonn sé ag dul ó ghnáthchéimeanna go céimeanna damhsa stílithe go deas, ní fhéadfaí a chéad chéim eile a thuar.” – The Irish Times, 19 Bealtaine 2017.