San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte chuig Nuachtlitir mhí Iúil
Nuacht na míosa seo
Cód um Chreat Rialachais
Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon agus ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, a fhógairt go bhfuiltear tar éis Pat Murphy a cheapadh mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe (Scríbhneoir Scáileáin) i gcomhair 2018-19.
Life Lines – Club Leabhar an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach
Deontais agus Dámhachtainí
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Nuacht ón bPobal
Sparánacht Jack Harte 2019
Téigh ag obair le Foireann Shorcas Pobail na Gaillimhe: Bainisteoir Ginearálta á Lorg
Téigh ag obair le Foireann Shorcas Pobail na Gaillimhe: Léiritheoir á Lorg
Dánlann Ealaíne Crawford: Iúil
Eagraíochtaí agus tionscadail arna maoiniú ag an gComhairle Ealaíon incháilithe do dhámhachtain nua an Chrannchuir Náisiúnta
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Music Moves Europe – Glaonna ar thograí agus glaonna ar thairiscintí ar oscailt anois
An bhfuil maoiniú á lorg agat le haghaidh tionscadail i gcomhar le comhpháirtithe Eorpacha eile?
Deiseanna do chóiréagrafaithe nua
Glaoch nua de chuid na hEorpa Cruthaithí ar thairiscintí le haghaidh Scéim Soghluaisteachta Trasteorann d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir
Fáilte chuig Nuachtlitir mhí Iúil

Tá an samhradh agus na healaíona faoi lán seoil anois, agus obair den scoth ar bun, á taispeáint agus á cur ar stáitse i ngach áit in Éirinn.

 

D’fhógraíomar cheana féin an chéad 150 scoil – idir bhunscoil agus mheánscoil – a bheidh páirteach i dtreoirthionscadal Scoileanna Ildánacha na Comhairle Ealaíon, ar cuid thábhachtach de chlár Éire Ildánach an Rialtais é.

 

Tá ríméad orm a rá leat gur éirigh le Mike McCormack, scríbhneoir a bhfuil caidreamh fada ag an gComhairle Ealaíon leis trí chláir chónaitheachta agus dámhachtainí sparánachta, Dámhachtain Liteartha Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath a bhaint amach mar gheall ar an leabhar iontach a scríobh sé, Solar Bones.

 

Thug an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Josepha Madigan an chéad chuairt ar an gComhairle Ealaíon le gairid. Chuir an tAire fáilte roimh chinntí a rinne an Chomhairle le déanaí inár scéim nua Maoiniú Deontais do na hEalaíona, áit a bhfuair 116 ealaíontóir agus eagraíocht ealaíne tairiscintí deontais a thugann suas go dtí deireadh 2019 iad.[nasc le heisiúint] Tá sé sin mar chuid dár gcreat nua maoinithe, agus samhlaímid go mbeifear in ann pleanáil níos fearr agus torthaí níos fearr a bhaint amach mar gheall ar an am breise.

 

Ar an gcaoi chéanna, ba mhaith liom d’aird a dhíriú go speisialta ar an spriocdháta dár nDámhachtain Tionscadal 2019 atá ag teannadh linn. In athrú ó bhlianta roimhe seo, ní bheidh ach babhta amháin i gceist sa scéim le haghaidh 2019 ar fad, mar sin ba cheart d’ealaíontóirí agus d’eagraíochtaí ar spéis leo é a gcuid dintiúir a bheith istigh acu roimh an spriocdháta  5.30pm, Déardaoin 16 Lúnasa. Tá na treoirlínte ar fáil ar ár suíomh gréasáin cheana féin.  

 

Ar deireadh, tabhair faoi deara gurb é an spriocdháta do Mhaoiniú Straitéiseach agus Maoiniú Ionad ná 5:30pm an 6 Meán Fómhair, agus tá na treoirlínte ar fáil anseo.

 

Le dea-mhéin,

 

Orlaith McBride
Stiúrthóir