San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Bealtaine dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh thuras staidéir idirnáisiúnta go hÉirinn ar na healaíona sa phobal
Cairt Chustaiméirí agus Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí
Taispeántais atá ar na bacáin ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon
An Ócáid Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: Sebastian Barry, Ómós agus Agallamh le Seán Rocks agus Aíonna Speisialta Mia Gallagher agus Claire Kilroy
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí agus spriocdháta do Scéim Spás Oibre na nAmharc-Ealaíon, 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí Dhámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, 2018, Babhta 2 Sraith 1 (Amharc-ealaíontóirí) Sraith 2 (Coimeádaithe)
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí agus spriocdháta na Scéime Rannpháirtíochta san Ailtireacht 2018
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Nuacht ón bPobal
Taispeántais 52 / Tionscnamh 52 pop-up, Dingle Peninsula
DEISEANNA FOSTAÍOCHTA: Music Generation
Déanann Digital Transformations maoiniú ar sparánacht €10,000 “d’ealaíontóir sa tsochaí dhigiteach”
Glaoch ar iarratais: sparánacht doiciméadúcháin artsandhealth.ie 2018
DEIS FOSTAÍOCHTA: Bainisteoir Tacaíochta don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil
CUIREANN CEOLFHOIREANN AIREAGAIL NA HÉIREANN MÓRSHAOTHAR BARÓCACH AGUS RÓMÁNSÚIL I LÁTHAIR AGUS Í AR CAMCHUAIRT LE DEATH AND THE MAIDEN
Dhuais Zurich as Portráidí aighneachtaí, spriocdháta: 22 Meitheamh 2018
Áras na Scríbhneoirí na hÉireann maoiniú tionscadal Gaeilge faoi stiúir scríbhneoir nua
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seimineár ar Fhorbairt Lucht Féachana d’Eagraíochtaí Cultúrtha
Tá na foirmeacha iarratais agus na treoirlínte le haghaidh Tacaíocht do Thionscadail Aistriúcháin Liteartha ar fáil ar líne anois
Deasc Faisnéise Cultúrtha na hEorpa Cruthaithí ag Tionól Ealaíontóirí Radharcacha Éire 2018
Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh thuras staidéir idirnáisiúnta go hÉirinn ar na healaíona sa phobal

Tabharfaidh toscaireacht de ghairmithe ealaíne as an Aontas Eorpach / an Afraic Theas a bhfuil ceangal acu le hionaid ealaíon pobail san Afraic Theas, sa Fhrainc agus Flóndras cuairt ar Éirinn i mí Bealtaine 2018.

Is cuid den Shukuma Mzansi (a chiallaíonn, Cuir Beocht sa Deisceart!) í an chuairt staidéir de chuid Thionscadal Idirphlé Idirnáisiúnta na nIonad Ealaíon Pobail, arna thionscnamh ag an Roinn Ealaíon agus Cultúir san Afraic Theas agus Ionad Ealaíon Sibikwa, in Johannesburg. Seo é an dara céim den tionscadal a cuireadh ar bun in 2017. Tá an chuairt staidéir á hóstáil ag Ionad Ealaíon Phobal Thamhlachta, i gcomhar le Rua Red, an Civic Theatre (Amharclann an Phobail) agus an Chomhairle Ealaíon.

Is é aidhm Shukuma Mzansi! an t-iniúchadh agus an malartú foghlama agus smaointe idirnáisiúnta, an cleachtas ealaíon pobail agus rannpháirtíocht an phobail, clársceidealú cuimsitheach, ealaíona na n-óg, beartas agus comhpháirtíocht a éascú, idir ionad ealaíon pobail san Afraic Theas, in Éirinn, i bhFlóndras agus san Fhrainc.

 

Sprioc Shukuma Mzansi! Tá Tionscadal Idirphlé na nIonad Ealaíon Pobail chun moltaí agus creat a chur le chéile i gcomhair beartas náisiúnta a bhaineann le hIonaid Ealaíon Pobail agus clársceidealú san Afraic Theas.

Is í an Chomhairle Ealaíon a cheap an clár seo i gcomhpháirtíocht le hEalaíona Pobail Thamhlachta agus Ionad Ealaíon Sibikwa agus ba mhaith linn buíochas a ghlacadh leis na comhpháirtithe go léir agus le gach duine a thug cúnamh as a ndíograis chun tabhairt faoin idirphlé seo agus fáilte a chur roimh ár n-aíonna idirnáisiúnta. 

Má tá spéis agat tuilleadh a chloisteáil faoin imeacht seo, seol ríomhphost chuig sinead.oreilly@artscouncil.ie