Visit Culturefox
The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal – an Dara Babhta, 2017: Iarratasóirí ar éirigh leo
Dairena Ní Chinnéide fógartha mar Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge DCU 2017-18
Colin Dunne ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2017-18 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh (UCC)
Stiúrthóir Nua um Fhorbairt Straitéiseach fógartha ag an gComhairle Ealaíon
Tuarascáil ar na hIonaid Ealaíon le coimisiúnú ag an gComhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2016: Ealaín Chomhoibríoch agus Gníomhaíochas
An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair i gcomhair camchuairteanna a bheidh ag tosú idir Iúil agus Nollaig 2018 / An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair, Réamhphleanáil 2019
Nuacht ón bPobal
Clár Ealaíne Poiblí Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin: gairm tograí i gcomhair Coimisiún Ealaíne Poiblí sa Cheol Traidisiúnta
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Céadaoin 18 Deireadh Fómhair.
.

editor@artscouncil.ie
Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal – an Dara Babhta, 2017: Iarratasóirí ar éirigh leo

Tá an liosta iarratasóirí ar éirigh leo sa Dara Babhta de Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal in 2017 fógartha ag Create. Léigh a thuilleadh >>
Dairena Ní Chinnéide fógartha mar Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge DCU 2017-18

Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon agus ar Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath a fhógairt gur ceapadh an file Dairena Ní Chinnéide mar Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge.Léigh a thuilleadh >>
Colin Dunne ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2017-18 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh (UCC)
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon, i gcomhar le Coláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta (UCC), agus leis an Scoil Ceoil agus Amharclannaíochta (UCC), ceapachán Colin Dunne, taibheoir agus múinteoir a bhfuil cáil idirnáisiúnta air, mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe i gColáiste na hOllscoile Corcaigh in 2017-18. 


Léigh a thuilleadh >>
Stiúrthóir Nua um Fhorbairt Straitéiseach fógartha ag an gComhairle Ealaíon
D’fhógair an Chomhairle Ealaíon go bhfuil Deirdre Behan ceaptha mar Stiúrthóir um Fhorbairt Straitéiseach ar an bhfoireann bainistíochta sinsearaí.


Léigh a thuilleadh >>
Tuarascáil ar na hIonaid Ealaíon le coimisiúnú ag an gComhairle Ealaíon

Tá athbhreithniú straitéiseach, neamhspleách á choimisiúnú ag an gComhairle Ealaíon agus ag rialtas áitiúil (tríd an gCumann Lucht Bainistíochta Contae agus Cathrach) ar an líonra ionad agus ionaid ealaíon ar fud na tíre. Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2016: Ealaín Chomhoibríoch agus Gníomhaíochas

17 Samhain 2017: Spriocdháta do Dhámhachtain Sparánachta faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2017.Léigh a thuilleadh >>
An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair i gcomhair camchuairteanna a bheidh ag tosú idir Iúil agus Nollaig 2018 / An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair, Réamhphleanáil 2019

Tá lúcháir orainn a fhógairt gur dheimhnigh Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann go gcuirfear maoiniú ar fáil in 2018/2019 i gcomhair iarratais ar chamchuairteanna lena mbaineann gné thuaidh/theas. Is é an dáta iarratais don dá scéim camchuairte an 11 Eanáir 2018.Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
Clár Ealaíne Poiblí Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin: gairm tograí i gcomhair Coimisiún Ealaíne Poiblí sa Cheol Traidisiúnta
Is deis é seo le haghaidh coimisiúin faoi chéatadán ar son na healaíne i réimse an cheoil thraidisiúnta ag díriú ar shaothar nua a chruthú. Tá fáilte roimh dhaoine aonair nó comhoibrithe iarratas a dhéanamh. Spriocdháta le hiarratas a chur isteach: Déardaoin, an 2 Samhain @ 5.00 p.m.


Léigh a thuilleadh >>