San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Féile Nuacheoil Bhaile Átha Cliath 2017 sa Mhárta le Thomas Adès agus Gerald Barry ina bun
Cinntí Scéim na bhFoilseachán/Teideal ar Theideal 2017
The Reader’s Voice
Táthar ag díriú ar Chumadóirí Éireannacha le tréchleas mórghradam
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, an 6 Aibreán 2017
Scéim Ensembles na nÓg 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta i gcomhair na Gairme Oscailte 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus sa Téatar
Nuacht ón bPobal
An babhta coimisiúnaithe le haghaidh ‘ilDÁNA’
Gairm d’Ealaíontóirí le haghaidh New Voices of Ireland
Tograí á lorg ag an gClár Beyond Borders de chuid an PRS for Music Foundation ó eagraíochtaí agus grúpaí atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Fhochlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí
Comhairliúchán Poiblí
Gairm oscailte do scríbhneoirí damhsa faoi bhláth chun athbhreithniú a dhéanamh ar thaibhithe Fhéile Spring Forward 2017 in Aarhus, an Danmhairg ón 28-30 Aibreán.
Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir labhairt ag d’imeacht
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017. Aithníonn an Chomhairle an ról sainiúil a imríonn féilte ealaíon maidir le próifíl ealaíon bheoga a choinneáil ar leibhéal áitiúil.  Tugann féilte deiseanna do lucht féachana agus d’ealaíontóirí dul i dtaithí ar shaothar nua agus ar bhealaí nua chun saothar a dhéanamh. 

 

Is é cuspóir na scéime tacú le réimse ilghnéitheach féilte agus imeachtaí ealaíon. Cé gurbh fhéidir iad sin a chur in iúl i bhfoirmeacha éagsúla, díríonn an scéim go daingean ar rannpháirtíocht phoiblí agus ar ghníomhaíochtaí poiblí a bhfuil na healaíona de chroí agus de bhonn iontu.

 

Tá Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí ar oscailt d’fhéilte ildisciplíneacha, d’fhéilte foirm ealaíne aonair, d’imeachtaí aonuaire agus do shraitheanna ceolchoirmeacha. Tá dhá shraith maoiniúcháin ar fáil:

  • Sraith 1:  Suas le €10,000
  • Sraith 2:  Idir €10,001 agus €20,000

 

Ba chóir do gach iarratasóir céaduaire nó dóibh siúd a fuair maoiniú níos lú ná €10,000 roimhe seo san iarratas is déanaí uathu iarratas a dhéanamh faoi Shraith 1 den scéim. Féadfaidh iarratasóirí ar tugadh €10,000 nó níos mó dóibh (suas le €20,000) san iarratas is déanaí uathu iarratas a dhéanamh ar Shraith 2.

 

Tá Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí ar fáil d’eagraíochtaí a chuireann féilte nó imeachtaí chun cinn a bhfuil cuspóir soiléir ealaíonta acu agus a bheidh ar siúl i rith sa dara leath de bhliain féilire 2017.

 

Féadfaidh eagraíochtaí a eagraíonn sraith imeachtaí (e.g. ceolchoirmeacha) le linn na bliana cur isteach ar an scéim freisin – is é sin le rá, cuirtear iarratas isteach faoin mbabhta tacaíochta seo le haghaidh chlár iomlán na n-imeachtaí.

 

Is scéim iomaíoch neamh-athfhillteach í Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí.

 

Is é an spriocdháta le haghaidh Bhabhta 2 an 23 Feabhra 2017.

Déantar gach iarratas a mheasúnú i gcomhthéacs iomaíoch agus laistigh de na hacmhainní atá ar fáil.  Déanfar measúnú ar gach iarratas de réir na gcritéar seo a leanas:

  1. Fiúntas agus uaillmhian ealaíne
  2. Cuspóirí agus tosaíochtaí na scéime a chomhlíonadh
  3. Indéantacht (lena n-áirítear tacaíocht airgeadais agus eile)

 

 

Conas a dhéanfaidh mé iarratas?

Chun iarratas a dhéanamh ar scéim na bhféilte agus na n-imeachtaí, beidh ort clárú ag https://onlineservices.artscouncil.ie/Secure/Login.aspx?oldLang=en-ie&lang=gd-ge

 

-        Cliceáil ar an gcnaipe ‘Cláraigh’ faoi ‘Úsáideoir Nua’ (mura bhfuil tú cláraithe cheana féin).

-        Cláraigh mar ‘eagraíocht/grúpa’ agus roghnaigh ‘Ar aghaidh’.

-        Líon isteach na sonraí atá ag teastáil agus cliceáil ar ‘Cláraigh’.

-        Gheobhaidh tú ríomhphost go luath ina dtabharfar sonraí do phasfhocail duit chun logáil isteach.

Nuair a bheidh do ríomhphost faighte agat agus tú logáilte isteach ar an suíomh ar líne beidh tú in ann foirm iarratais agus treoirnótaí a fháil faoi scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí.

 

Ní ghlacfar le hiarratais i ríomhphoist, sa phost, a chuirfear ar facs nó a bheidh déanach.

 

Beidh treoirlínte agus critéir maidir leis an scéim sin ar fáil ar ár suíomh gréasáin anois agus beifear in ann iarratas a dhéanamh ón 24 Eanáir 2017 ar ár seirbhísí ar líne.

Email Newsletter Software by Newsweaver