San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Feabhra dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Anne Enright fógartha mar an chéad Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach 2015 - 2018
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Ensembles na nÓg 2015
An Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2016
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30 pm Déardaoin, an 19 Márta 2015
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus sa Téatar
Meabhrúchán: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2015
Priocdhátaí i gcomhair Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2015
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Nuacht ón bPobal
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Meabhrúchán: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2015

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2015. Aithníonn an Chomhairle an ról sainiúil a imríonn féilte ealaíon maidir le próifíl ealaíon bheoga a choinneáil ar leibhéal áitiúil.

 

Tugann féilte deiseanna do lucht féachana agus d’ealaíontóirí dul i dtaithí ar shaothar nua agus ar bhealaí nua chun saothar a dhéanamh. Aithníonn an Chomhairle an cion mór oibre a dhéanann na coistí deonacha maidir leis na féilte sin a fhorbairt. 

 

Tá Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí ar oscailt d’fhéilte ildisciplíneacha, d’fhéilte foirm ealaíne aonair, d’imeachtaí aonuaire agus do shraitheanna ceolchoirmeacha.

Tá dhá shraith maoiniúcháin ar fáil:

Sraith 1:  Suas le €10,000

Sraith 2:  Idir €10,001 agus €20,000

 

Tá Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí ar fáil do gach eagraíocht a chuireann féilte nó imeachtaí a bhfuil cuspóir soiléir ealaíonta acu chun cinn agus a bheidh ar siúl i rith an dara leath den bhliain féilire 2015 (Iúil – Nollaig).

 

Ní mór d’iarratasóirí céaduaire agus d’iarratasóirí nár maoiníodh roimhe seo faoi Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí iarratas a chur isteach ar Shraith 1 amháin. Moltar d’fhéilte a fuair maoiniú ón gComhairle Ealaíon roimhe seo faoi Scéim na bhFéilte Beaga iarratas a dhéanamh ar Shraith 1 nó ar Shraith 2, faoi réir an mhéid maoiniúcháin ba dhéanaí a fuarthas. Is scéim iomaíoch neamh-athfhillteach í Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí, arna measúnú ag painéal piaraí.

 

Is é an spriocdháta le haghaidh Bhabhta 2 an 26 Feabhra 2015.

Déantar gach iarratas a mheasúnú i gcomhthéacs iomaíoch agus laistigh de na hacmhainní atá ar fáil.  Déanfar measúnú ar gach iarratas de réir na gcritéar seo a leanas:

  1. Fiúntas agus uaillmhian ealaíne
  2. Cuspóirí agus tosaíochtaí na scéime a chomhlíonadh
  3. Indéantacht (lena n-áirítear tacaíocht airgeadais agus eile)

 

Conas a dhéanfaidh mé iarratas?

 

Chun iarratas a dhéanamh ar scéim na bhféilte agus na n-imeachtaí, beidh ort clárú anseo .

  •  Cliceáil ar an gcnaipe ‘Cláraigh’ faoi ‘Úsáideoir Nua’ (mura bhfuil tú cláraithe cheana féin).
  •  Cláraigh mar ‘eagraíocht/grúpa’ agus roghnaigh ‘Ar aghaidh’.
  •  Líon isteach na sonraí atá ag teastáil agus cliceáil ar ‘Cláraigh’.
  •  Gheobhaidh tú ríomhphost go luath ina dtabharfar sonraí do phasfhocail duit chun logáil isteach.

Nuair a bheidh do ríomhphost faighte agat agus tú logáilte isteach ar an suíomh ar líne beidh tú in ann foirm iarratais agus treoirnótaí a fháil faoi scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí.

 

Ní ghlacfar le hiarratais i ríomhphoist, sa phost, a chuirfear ar facs nó a bheidh déanach.

Iarratais Nua
Moltar d’iarratasóirí nua ar an scéim dul i dteagmháil leis an bhfoireann roimh dóibh iarratas a sheoladh isteach, trí ríomhphoist a sheoladh chuigfirsttime@artscouncil.ie.

Beidh treoirlínte agus critéir maidir leis an scéim sin ar fáil ar ár suíomh Gréasáin ag deireadh mhí na Nollag 2014 agus beifear in ann iarratas a dhéanamh ón 27 Eanáir 2015 ar ár Seirbhísí ar Líne.

 

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver