Visit Culturefox
The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Giving Voice: Antigone and the dishonoured dead.
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.
Camchuairt Ignite – Silent Moves
Deontais agus Dámhachtainí
Ciste Gníomhaíochta Cláir 2016 do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO)
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Breac síos an Dáta! An Chomhdháil um na hEalaíona agus Míchumas, Eanáir 2016
Breac síos an dáta: Lá Líonraithe CREATE le haghaidh na nEalaíon Comhpháirteach
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – cinntí an Dara Babhta, 2015
An Scéim Chaipitiúil Ceoil 2015 ar oscailt le haghaidh iarratas
Sliocht Óglaigh na Bliana 1916 á Lorg le haghaidh Tionscadal Ceoil Thraidisiúnta
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 16ú Deireadh Fómhair.

editor@artscouncil.ie
Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
An nuacht is déanaí faoi chlár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016.


Léigh a thuilleadh >>
Giving Voice: Antigone and the dishonoured dead.
Cuireann an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach an léacht tionscnaimh, Giving Voice: Antigone and the dishonoured dead, i láthair mar chuid den chlár imeachtaí Laureate le haghaidh 2015. 


Léigh a thuilleadh >>
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon, i gcomhar le Coláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta (UCC), agus leis an Scoil Ceoil agus Amharclannaíochta (UCC), ceapachán Desi Wilkinson, taibheoir agus múinteoir a bhfuil cáil idirnáisiúnta air, mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, 2015-16. Cuirfidh Wilkinson sraith ceolchoirmeacha, ceardlann agus seimineár i láthair i rith a chónaitheachta bliana, ag tosú ar an 1 Deireadh Fómhair.


Léigh a thuilleadh >>
Camchuairt Ignite – Silent Moves
Ag leanúint ó bhronnadh deontas camchuairte Ignite cuirfear Silent Moves le Aideen Barry agus ealaíontóirí ó Ionad Oiliúna Ridgepool agus Scannán Technologies de chuid Chúram an Iarthair, agus á chur i láthair ag Ionad Ealaíon Bhéal an Átha, ar camchuairt go Gaillimh, Corcaigh, Baile Átha Cliath agus Caisleán an Bharraigh. 


Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Ciste Gníomhaíochta Cláir 2016 do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO)
Cuirfear tús leis an tréimhse inar féidir iarratais a chur isteach ar an gCiste Gníomhaíochta Cláir 2016 do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO) Dé Máirt, an 3 Samhain 2015.

Is é cuspóir an Chiste Gníomhaíochta Cláir cabhrú le heagraíochtaí cleachta cláir ealaíne ar ardchaighdeán a chur ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga, cláir ealaíne ar ardchaighdeán de chuid leanaí agus daoine óga féin a chur ar fáil nó cláir ealaíne ar ardchaighdeán a chur ar fáil in éineacht le leanaí agus daoine óga ach iad a bheith ag teacht le beartas agus le tosaíochtaí straitéiseacha na Comhairle Ealaíon maidir le Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO).


Léigh a thuilleadh >>

Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
I nuachtlitir na míosa seo ó Lucht Féachana na nEalaíon tá eolas faoi cheardlanna réamhiarratais don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair agus faoin imeacht Fócas ar an Lucht Féachana – Lá Digiteach.


Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
Breac síos an Dáta! An Chomhdháil um na hEalaíona agus Míchumas, Eanáir 2016
Tá dátaí comhdhála suntasaí um na hEalaíona agus Míchumas in Eanáir 2016 fógartha ag Arts & Disability Ireland.  


Léigh a thuilleadh >>
Breac síos an dáta: Lá Líonraithe CREATE le haghaidh na nEalaíon Comhpháirteach
Beidh Lá Líonraithe bliantúil CREATE ar siúl i mbliana ar an 30 Samhain. Gheofar léargas ríshuimiúil ann ó chainteoirí náisiúnta agus idirnáisiúnta ar chleachtas ealaíon pobalghníomhach. Ar an lá, beidh deis ag ealaíontóirí den uile chineál páirt a ghlacadh i gcomhphlé saibhir maidir le cur chuige agus cleachtais éagsúla i leith na comhoibre.


Léigh a thuilleadh >>
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – cinntí an Dara Babhta, 2015
Déanann CREATE bainistíocht ar Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal ar son na Comhairle Ealaíon. Sa Dara Babhta in 2015 d’éirigh le trí iarratas sa chatagóir ‘Cur i gCrích Tionscadail’, ceithre cinn sa chatagóir ‘Taighde agus Forbairt’ agus trí cinn sa chatagóir ‘Taighde agus Forbairt mar aon le Meantóireacht’.


Léigh a thuilleadh >>
An Scéim Chaipitiúil Ceoil 2015 ar oscailt le haghaidh iarratas

Beidh an Scéim Chaipitiúil Ceoil 2015 ar oscailt le haghaidh iarratas go dtí 12pm Déardaoin, an 15 Deireadh Fómhair. Is é an aidhm atá léi maoiniú a chur ar fáil chun uirlisí ceoil a cheannach.

 Léigh a thuilleadh >>
Sliocht Óglaigh na Bliana 1916 á Lorg le haghaidh Tionscadal Ceoil Thraidisiúnta
Tionscadal náisiúnta taighde agus taibhiúcháin atá á cheapadh agus á léiriú ag Michael Fortune agus Aileen Lambert is ea Children of the Revolution, áit a mbunófar ensemble ceoltóirí agus amhránaithe as gach cearn d’oileán na hÉireann le haghaidh an Chomóraidh sa bhliain 2016. Cé go bhfuil roinnt ceoltóirí sainaitheanta cheana féin, tá Lambert agus Fortune ag iarraidh ar gach ceoltóir agus amhránaí traidisiúnta a bhfuil nasc acu leis an Éirí Amach 1916 teagmháil a dhéanamh leo.


Léigh a thuilleadh >>


Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Mar is gnách, cuirimid fáilte roimh cheisteanna ar bith maidir le maoiniú an AE le haghaidh cultúir. Déan teagmháil linn ag cedculture@artscouncil.ie.

 Léigh a thuilleadh >>

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver