San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Luach Saothair don Ealaíontóir
Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt
Clár RAISE - FORBAIRT ACMHAINNE INFHEISTÍOCHTA PRÍOBHÁIDÍ - Fógraítear Céim 2.
Clinicí faisnéise ar dhámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon don bhliain 2020
Deontais agus Dámhachtainí
An Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile – 5:30 p.m, Déardaoin, 30 Aibreán 2020
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa, 2020
An Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Spriocdháta: Maoiniú Deontais do na hEalaíona, 2021
An chéad spriocdháta eile do Reel Art – 17:30 Déardaoin,14 Bealtaine 2020
Nuacht ón bPobal
Tá WESTIVAL ag lorg STIÚRTHÓIR FÉILE. Buaiteoir Dhámhachtana Féilte na hÉireann 2019 don ‘Fhéile Bheag is Fearr’.
PAINÉAL TEAGASCÓIRÍ CEOIL
Riarthóir Music Generation
Scoileanna Ildánacha
Deis do Chomhlaigh Chruthaitheacha
Scoileanna Ildánacha – ag cur fáilte roimh iarratais ó scoileanna as gach cearn den tír
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta

Is é cuspóir na Dámhachtana do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta tacú le tionscnaimh cleachtóirí gairmiúla i bhforbairt agus i gcur i láthair ceoldráma ag trí chéim ar leith. Spreagfar forbairt agus/nó cur i láthair saothair ar ardchaighdeán ealaíne i roinnt céimeanna forbartha agus léirithe iomlána ceoldrámaíochta freisin a dhéanann teagmháil leis an bpobal, rud a chruthóidh deiseanna d’ealaíontóirí.

 

Spriocdháta: 5.30 pm, 14 Bealtaine 2020

 

I ngach ceann de thrí shraith na dámhachtana, tabharfar tús áite d’iarratais a léiríonn na rudaí seo a leanas:

  • Fís ealaíonta shoiléir agus fianaise go bhfuil an tionscadal a bheartaítear ar ardchaighdeán ealaíne nó gur dóigh go mbeidh sé ar ardchaighdeán ealaíne; cuirfear cuntas teiste na bpríomhealaíontóirí san áireamh
  • Mórdheiseanna forbartha do chleachtóirí ceoldrámaíochta gairmiúla
  • Iarratais atá ag teacht go soiléir le tosaíochtaí beartais agus straitéise na Comhairle i gcomhair na ceoldrámaíochta.

 

Tá trí bhanda maoinithe ar fáil a bhaineann leis an trí shraith den Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta:

  • Sraith 1: Tionscadail Cheoldrámaíochta: Forbairt: suas le €20,000 ar a mhéad
  • Sraith 2: Tionscadail Cheoldrámaíochta: Cur i Láthair Forbartha: suas le €110,000 ar a mhéad
  • Sraith 3: Léiriú na Ceoldrámaíochta: suas le €450,000 ar a mhéad

 

An Próiseas iarratais

Is féidir na sonraí iomlána maidir le próiseas an iarratais a fháil anseo

 

Treoirlínte

Le bheith i dteideal iarratas a dhéanamh, ní mór d’iarratasóirí na riachtanais seo a leanas a shásamh:

  • A bheith ina gcónaitheoirí de chuid Phoblacht na hÉireann/a bheith lonnaithe i bPoblacht na hÉireann. Bíonn cásanna eisceachtúla ann nuair a ghlacann an Chomhairle Ealaíon le hiarratais incháilithe ó dhaoine nach cónaitheoirí de chuid Phoblacht na hÉireann iad/nach bhfuil lonnaithe i bPoblacht na hÉireann. Sula n-admhódh an Chomhairle Ealaíon go bhfuil iarratas den sórt sin incháilithe, áfach, bheadh ar an gComhairle a bheith sásta go gcuirfeadh torthaí togra den sórt sin leis na healaíona i bPoblacht na hÉireann.

 

Tá an Chomhairle Ealaíon tiomanta don chothromas agus don chuimsiú agus fáiltíonn sí roimh iarratais ó dhaoine nó ó ghrúpaí ó phobail ina bhfuil cultúir éagsúla agus ó dhaoine faoi mhíchumas.

Cé nach bhfuil léiritheoirí ceoldrámaíochta atá ag fáil Maoiniú Straitéiseach i dteideal iarratas a dhéanamh, féadfaidh eagraíochta eile (ar nós ionaid léirithe) a fhaigheann Maoiniú Straitéiseach nó Maoiniú Deontais do na hEalaíona iarratas a dhéanamh, ar an gcoinníoll go bhfuil aon ghníomhaíocht agus aon mhaoiniú gaolmhar a thaispeántar a bheith sa bhreis ar na gníomhaíochtaí dá bhfuair an eagraíocht sin Maoiniú Straitéiseach nó Maoiniú Deontais do na hEalaíona, agus ar leithligh uathu.

Cé nach bhfuil léiritheoirí ceoldrámaí a fhaigheann Maoiniú Straitéiseach i dteideal iarratas a dhéanamh, táthar ag súil go bhféadfadh ról a bheith acu uaireanta ag tabhairt tacaíochta nó ag déanamh páirtíochta don tsraith den dámhachtain a bhaineann le Cur i Láthair na Ceoldrámaíochta (agus d’fhéadfadh ról tacaíochta a bheith acu freisin sna sraitheanna a bhaineann le Forbairt na Ceoldrámaíochta). I gcásanna den chineál sin, ní mór don iarratasóir agus don léiritheoir tacaíochta maoinithe a dheimhniú go bhfuil an tacaíocht atá á tairiscint agus ról beartaithe na heagraíochta atá maoinithe sa bhreis ar na gníomhaíochtaí dá bhfuil Maoiniú Straitéiseach faighte ag an eagraíocht, agus deighilte uathu, agus nach gcuirfidh an léiritheoir ceoldrámaíochta maoinithe an saothar i láthair go poiblí nó ar bhealach eile mar léiriú nó comhléiriú nó mar chuid dá chlár.