San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Seisiúin Faisnéise na Comhairle Ealaíon ar Dhínit agus Ómós ag an Obair
Déanann an Chomhairle Ealaíon athnuachan ar a comhpháirtíocht le Music Generation go dtí mí na Nollag 2020
Cuirfidh an Chomhairle Ealaíon seirbhísí Comhairleora Taighde ar fáil.
Ealaín Ardteistiméireachta NCCA - Comhairliúchán
Deontais agus Dámhachtainí
Ealaíontóir Scannán Cónaithe (Scríbhneoir Scáileáin) Coláiste na hOllscoile Corcaigh 1 Meán Fómhair 2018–31 Lúnasa 2019
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dámhachtain Coimisiún – 5.30pm, Déardaoin an 3 Bealtaine 2018
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
Nuacht ón bPobal
Belltable: Sraith Máistir-ranganna Connect Mask and Clown, a bheidh faoi stiúir Simon Thompson
Words Ireland @ ILFDublin: Lá Náisiúnta do Scríbhneoirí
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir

Nuair a chuimhníonn daoine ar na healaíona, is minic a thagann saothair ealaíne – dráma, leabhar, ceolchoirm, taispeántas, taibhléiriú nó saothar a rinne siad féin fiú chun cuimhne.

 

Ní mór don Chomhairle Ealaíon, mar ghníomhaíocht a dhéanann forbairt ar na healaíona, dul i ngleic leis na cúinsí éagsúla a bhaineann le saothar a chruthú, timpeallacht iomlán na n-ealaíon. Mar chuid de seo, ar ndóigh, aithnímid gur gnólachtaí iad eagraíochtaí ealaíne, a bhfuil daoine gairmiúla ina mbun, agus go bhfeidhmíonn siad faoin gcreat dlíthiúil agus faoin gcreat rialála céanna a bhíonn i gceist le gnólachtaí eile.

 

Agus mar gheall air sin, cuirimid tacaíochtaí éagsúla ar fáil d’eagraíochtaí ealaíne agus d’ealaíontóirí.

 

Maidir le réimse an rialachais, cuirimid Treoirleabhar Praiticiúil do Bhaill Bhoird Eagraíochtaí Ealaíne agus teimpléad do bhunreacht faoi Acht na gCuideachtaí 2014 ar fáil mar aon leis an gCód Rialachais a rinneamar féin. D’fhéadfadh sé go mbeadh doiciméid ón gComhdháil um Chomhlíonadh agus Rialachas úsáideach d’eagraíochtaí ealaíne freisin.

 

Moltar d’eagraíochtaí ealaíne dea-chleachtais a chur i bhfeidhm i réimsí eile freisin, amhail cosaint leanaí agus leas leanaí , le go mbeidh eagraíochtaí in ann a chinntiú go bhfuil cur chuige cothrom le dáta in úsáid acu.

 

I gcás eagraíochtaí nó ealaíontóirí a mbíonn baint ag ainmhí nó ainmhithe lena gcuid oibre a chur i láthair, tá treoir ar fáil ag an nasc thíos. 

 

Táimid meáite ar thacaíocht a thabhairt d’eagraíochtaí cultúr a bhfuil dínit agus meas ann a fhorbairt agus a chothú san áit oibre. Chuige sin, cuirfimid sraith seisiún eolais ar siúl ar fud na tíre an mhí seo d’eagraíochtaí ealaíne agus do dhaoine aonair a bhfuil baint acu leis na healaíona – tá tuilleadh eolais ar fáil sa nuachtlitir.

 

Ar ndóigh, cuirimid tacaíocht shaincheaptha ar fáil d’eagraíochtaí ealaíne agus d’ealaíontóirí ar fud na tíre tríd an tacaíocht a thugaimid d’eagraíochtaí acmhainní freisin.

 

 

Le gach dea-mhéin,

 

Orlaith McBride

An Stiúrthóir