San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Ionad Éigse Éireann: An chéad chaibidil eile i gceathrú liteartha Bhaile Átha Cliath
BEYOND PARTICIPATION AR AIS I MÍ AN MHÁRTA
Scéim Infheistíochta na bhFéilte – Clinicí
Scríbhneoir Cónaitheach, Coláiste na hOllscoile Corcaigh 1 Meán Fómhair 2018 – 31 Lúnasa 2019
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30pm, Déardaoin, an 5 Aibreán 2018
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Spriocdhátaí 2018
Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland spriocdháta Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2018 a fhógairt, scéim maoinithe d'ealaíontóirí faoi mhíchumas.
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus san Amharclannaíocht
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta i gcomhair Ghairmeacha Oscailte 2018
Nuacht ón bPobal
Fógraíonn Glór turais threoracha atá cairdiúil ó thaobh na néaltrú
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Cuirfidh Music Moves Europe earnáil an cheoil chun cinn san Eoraip
Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland spriocdháta Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2018 a fhógairt, scéim maoinithe d'ealaíontóirí faoi mhíchumas.

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland spriocdháta Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2018 a fhógairt, scéim maoinithe d'ealaíontóirí faoi mhíchumas.

 

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland spriocdháta Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2018 a fhógairt, scéim maoinithe d'ealaíontóirí faoi mhíchumas.

Dírítear i gCeangal na nEalaíon agus an Mhíchumais ar ealaíontóirí aonair faoi mhíchumas agus tá dámhachtainí ann i gcomhair Saothar Nua, Meantóireachta agus Oiliúna. Tugann an scéim deis d’ealaíontóirí an méid seo a leanas a dhéanamh: ceangal le cleachtóirí nó le hionaid eile; a gcleachtas a athrú; ‘céim chun tosaigh’ a thógáil ó thaobh scóipe agus scála de; lucht leanúna nua a aimsiú agus dul i mbun meantóireachta nó oiliúna.

Spriocdháta do Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais: Déardaoin, 26 Aibreán ag 5 pm

Tá foirmeacha iarratais agus treoirlínte do Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais ar fáil le híoslódáil ó www.adiarts.ie/connect.

Tá Arts & Disability Ireland ag tnúth le cuairt a thabhairt ar Phort Láirge, Sligeach, Inis, Baile Átha Cliath agus Port Laoise chun labhairt le healaíontóirí faoi mhíchumas faoin scéim maoinithe seo.

Clinicí faisnéise:
Dé Máirt, 13 Márta, 2 pm ag Ionad Ealaíon Garter Lane, Port Láirge
Dé Máirt, 20 Márta, 2 pm ag The Model, Sligeach
Déardaoin, 22 Márta, 2 pm ag Glór, Inis
Dé Máirt, 27 Márta, 2 pm ag Project Arts Centre, Baile Átha Cliath
Dé Céadaoin, 11 Aibreán, 2 pm ag Ionad Ealaíon Dhún Másc, Port Laoise

Gabhfaimid trí na treoirlínte agus tríd an bpróiseas iarratais ag na clinicí faisnéise seo, agus freagróimid aon cheist a bheidh ag ealaíontóirí maidir leis an scéim. Seol RSVP roimh ré chuig Amie Lawless: amie@adiarts.ie. Má tá aon riachtanais rochtana agat inis dúinn fúthu le do thoil.

Beidh Teanga Chomharthaíochta na hÉireann, téacs go teanga agus córas na lúibe ar fáil ag an Project Arts Centre Dé Máirt, 27 Márta. Tá rochtain ag cathaoireacha rothaí ar na hionaid ar fad.

Tá Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais á mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon agus á bhainistiú ag Arts & Disability Ireland.