San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal – an Dara Babhta, 2017: Iarratasóirí ar éirigh leo
Dairena Ní Chinnéide fógartha mar Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge DCU 2017-18
Colin Dunne ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2017-18 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh (UCC)
Stiúrthóir Nua um Fhorbairt Straitéiseach fógartha ag an gComhairle Ealaíon
Tuarascáil ar na hIonaid Ealaíon le coimisiúnú ag an gComhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2016: Ealaín Chomhoibríoch agus Gníomhaíochas
An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair i gcomhair camchuairteanna a bheidh ag tosú idir Iúil agus Nollaig 2018 / An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair, Réamhphleanáil 2019
Nuacht ón bPobal
Clár Ealaíne Poiblí Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin: gairm tograí i gcomhair Coimisiún Ealaíne Poiblí sa Cheol Traidisiúnta
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár nuachtlitir

B’fhéidir gur thug tú faoi deara ár dtaighde nua ar na healaíona in Irish Life anseo , ina dtaispeántar an líon an-ard daoine atá ag gabháil do na healaíona ar fud na tíre ar fad. Ceann de na bealaí bríomhara agus saibhre ina ngabhann daoine do na healaíona ná trí fhéilte, agus an mhí seo, agus muid ag ullmhú le haghaidh 2018, déanaimid athnuachan ar ár dtiomantas d’fhéilte in Éirinn le seoladh na Scéime Infheistíochta i bhFéilte.

In 2017, thugamar tacaíocht airgeadais do 155 eagraíocht ealaíne ar fud na tíre, agus gníomhaíochtaí ar siúl i ngach contae. Agus toisc go mbíonn siad ar siúl i mbailte, i gcathracha, ar oileáin nó ag crosbhóithre, cuireann siad na healaíona i láthair i dtimpeallachtaí ina spreagtar rannpháirtíocht mhéadaithe an phobail go minic. Tá féilte ar cheann de na himeachtaí is tábhachtaí ina gcruthaítear agus ina gcuirtear na healaíona i láthair lucht féachana agus éisteachta atá mór agus ilghnéitheach, chomh maith le deiseanna a thabhairt d’ealaíontóirí a saothar a fhorbairt, a thástáil agus a thaispeáint.

Cuireann an scéim nua infheistíocht mhéadaithe ar fáil in earnáil na bhféilte, agus tacaítear le féilte chun acmhainn a mhéadú agus tugtar deis d’fhéilte nua teacht chun cinn lena chinntiú go gcuirfear smaointe nua i gcrích. Rinneamar roinnt athruithe ar an scéim, agus uirlis forbartha curtha ar fáil againn mar chuid den phróiseas iarratais, rinneamar athruithe ar na frámaí ama chun cuidiú leis an bpleanáil, agus chruthaíomar slabhra tacaithe maoinithe a mheaitseálann na céimeanna forbartha difriúla a bhaineann le féile. Caith súil ar ár suíomh gréasáin chun tuilleadh eolais a fháil.

De réir mar a leanann féilte ag fás agus mar a thugann siad dúshlán dár bpeirspictíochtaí maidir leis an mbealach a ghabhann pobail i ngleic leis na healaíona, tá ríméad orainn an scéim nua a sheoladh a thugann infheistíocht mhéadaithe agus a thacaíonn leis an ardán tábhachtach seo.


Le dea-mhéin,


Orlaith McBride
An Stiúrthóir