San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Giving Voice: Antigone and the dishonoured dead.
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.
Camchuairt Ignite – Silent Moves
Deontais agus Dámhachtainí
Ciste Gníomhaíochta Cláir 2016 do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO)
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Breac síos an Dáta! An Chomhdháil um na hEalaíona agus Míchumas, Eanáir 2016
Breac síos an dáta: Lá Líonraithe CREATE le haghaidh na nEalaíon Comhpháirteach
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – cinntí an Dara Babhta, 2015
An Scéim Chaipitiúil Ceoil 2015 ar oscailt le haghaidh iarratas
Sliocht Óglaigh na Bliana 1916 á Lorg le haghaidh Tionscadal Ceoil Thraidisiúnta
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.

Ceoltóir traidisiúnta Éireannach a bhfuil moladh idirnáisiúnta faighte aige agus a bhfuil taithí leathan aige ar thaibhiú gairmiúil ceoil is ea Desi Wilkinson. Agus cáil air mar gheall ar an spéis atá aige ina lán cineálacha éagsúla ceoil, tá Desi ina thaibheoir agus ina mhúinteoir cleachta a bhfuil an-ghean air. Is as Béal Feirste ó dhúchas do Desi agus, cé go bhfuil sainstíl agus sainteicníc Uladh aige, tá traidisiúin fliúit Shligigh agus Ros Comáin le brath ina chuid saothair freisin. Seinneann sé fliúit cheolchoirme, feadóg stáin, fidil, píb mhála agus cláirnéid agus tá spéis láidir aige san amhránaíocht thraidisiúnta. Tá saothar taibhithe agus taifeadta aige le raon leathan ealaíontóirí ó dhomhan cheol traidisiúnta na hÉireann agus tá saothar curtha i láthair aige in amharclanna agus ag féilte náisiúnta ar fud na hEorpa, Mheiriceá Thuaidh agus na Seapáine.  Agus é ar dhuine de na chéad bhaill de Cran, tá saothar taifeadta agus tugtha ar camchuairt go fairsing aige leis an ngrúpa. Tá dhá albam aonair eisithe aige go dtí seo freisin.

 

Le linn na 1990idí, bhí Desi páirteach i gcúpla tionscadal ceoil idirnáisiúnta, lenar áiríodh Hent St Jakez (inar úsáideadh ceol agus focail chun scéal na hoilithreachta go Santiago de Compostela a insint) agus The West Wind (tionscadal faoi urraíocht amharclann La Villette i bPáras agus amharclann Quartz in Brest inar baineadh leas as meascán traidisiúin cheoil agus a bhí ar siúl mar chuid de L’imaginaire Irlandaise).  I measc mórthionscadail eile dá chuid, tá La traversée (2001), ‘Senegal to Donegal’ (2002) agus, ceann is déanaí fós, ‘Buffalo in the Castle’ (2009) ina ndearnadh iniúchadh ar na naisc atá ann idir ceol na hÉireann agus ceol seanstíle Mheiriceá.

Roimh an gceapachán seo mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe ag UCC, d’oibrigh Desi mar léachtóir lánaimseartha ag an Ionad Idirnáisiúnta um Léann Ceoil in Ollscoil Newcastle. Eiseofar a leabhar ‘Call to the Dance’, ina bhféachtar ar an domhan sochpholaitiúil agus ceol damhsa sa Bhriotáin, i mí na Samhna 2015 (Pendragon Press, Nua-Eabhrac). Chomh maith leis sin, tá roinnt alt foilsithe aige faoi ghnéithe sóisialta agus aeistéitiúla cheol traidisiúnta na hÉireann.

Fáiltíonn Paul Flynn, Ceann na nEalaíon Traidisiúnta ag an gComhairle Ealaíon, roimh an gceapachán: ‘Tá cáil ar Desi mar gheall ar an mbaint mhór atá aige le ceol traidisiúnta a fhorbairt ó na 1980idí. Tá baint aige le grúpaí nuálacha ar nós Cran agus Lá Lugh a bhfuil an-tionchar imeartha acu ar thírdhreach an cheoil thraidisiúnta. Tá an Chomhairle Ealaíon ag tnúth go mór leis an méid a thabharfaidh Desi don chónaitheacht agus a fhorbróidh sé mar ealaíontóir ón taithí seo.’

Is í an Scoil Ceoil agus Amharclannaíochta ag UCC a óstálfaidh Wilkinson, áit atá ceannródaíoch ó thaobh cheol traidisiúnta na hÉireann le blianta fada. Cuirfidh foireann ceoltóirí traidisiúnta a bhfuil aithne idirnáisiúnta orthu lena n-áirítear Bobby Gardiner, Matt Cranitch, Connie O’Connell, Colm Murphy, Mary Mitchell-Ingoldsby agus Mel Mercier fáilte mhór roimhe.

“Tá Desi ar dhuine de na ceoltóirí is breátha atá againn agus tá traidisiún Shligigh-Liatroma le brath i stíl rithimeach a cheoil damhsa. Is láithreoir ceoil deaslabhartha greannmhar é, agus é tiomanta go mór d’iniúchadh a dhéanamh ar sheánraí agus ar thraidisiúin lasmuigh d’Éirinn. Má bhaineann ceol traidisiúnta le cuardach, le spéis a tharraingt, le spéis a choinneáil agus le hathrú, is amhlaidh go mbaineann na rudaí ceannann céanna le Desi.” – Ciarán Carson, file, scríbhneoir agus ceoltóir.

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver