San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Bealtaine dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh thuras staidéir idirnáisiúnta go hÉirinn ar na healaíona sa phobal
Cairt Chustaiméirí agus Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí
Taispeántais atá ar na bacáin ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon
An Ócáid Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: Sebastian Barry, Ómós agus Agallamh le Seán Rocks agus Aíonna Speisialta Mia Gallagher agus Claire Kilroy
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí agus spriocdháta do Scéim Spás Oibre na nAmharc-Ealaíon, 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí Dhámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, 2018, Babhta 2 Sraith 1 (Amharc-ealaíontóirí) Sraith 2 (Coimeádaithe)
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí agus spriocdháta na Scéime Rannpháirtíochta san Ailtireacht 2018
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Nuacht ón bPobal
Taispeántais 52 / Tionscnamh 52 pop-up, Dingle Peninsula
DEISEANNA FOSTAÍOCHTA: Music Generation
Déanann Digital Transformations maoiniú ar sparánacht €10,000 “d’ealaíontóir sa tsochaí dhigiteach”
Glaoch ar iarratais: sparánacht doiciméadúcháin artsandhealth.ie 2018
DEIS FOSTAÍOCHTA: Bainisteoir Tacaíochta don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil
CUIREANN CEOLFHOIREANN AIREAGAIL NA HÉIREANN MÓRSHAOTHAR BARÓCACH AGUS RÓMÁNSÚIL I LÁTHAIR AGUS Í AR CAMCHUAIRT LE DEATH AND THE MAIDEN
Dhuais Zurich as Portráidí aighneachtaí, spriocdháta: 22 Meitheamh 2018
Áras na Scríbhneoirí na hÉireann maoiniú tionscadal Gaeilge faoi stiúir scríbhneoir nua
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seimineár ar Fhorbairt Lucht Féachana d’Eagraíochtaí Cultúrtha
Tá na foirmeacha iarratais agus na treoirlínte le haghaidh Tacaíocht do Thionscadail Aistriúcháin Liteartha ar fáil ar líne anois
Deasc Faisnéise Cultúrtha na hEorpa Cruthaithí ag Tionól Ealaíontóirí Radharcacha Éire 2018
Déanann Digital Transformations maoiniú ar sparánacht €10,000 “d’ealaíontóir sa tsochaí dhigiteach”

Tugann an sparánacht seo deis shuntasach d’ealaíontóirí a bhíonn ag plé le disciplín ar bith (amharc-ealaíona, taibhiú, ceol, litríocht) tionscadal a dhéanamh a bhaineann leis an tsochaí dhigiteach atá ag teacht chun cinn. Cuirfear an sparánacht ar fáil do dhaoine aonair agus do ghrúpaí in Éirinn agus thar lear agus déanfar í a sheoladh ag comhdháil Digital Transformations a bheidh ar siúl i mBéal an Átha, Co. Mhaigh Eo ar an 19 Bealtaine.

Is é an aidhm atá leis an sparánacht feasacht a mhúscailt ar an tsochaí dhigiteach i measc ealaíontóirí agus go mbeadh freagraí ealaíonta ar an tsochaí dhigiteach mar chuid lárnach den phlé a dhéantar ar an tsochaí dhigiteach.

Iarrfar ar an té a bhfaighidh an sparánacht machnamh a dhéanamh ar na téamaí éagsúla a bhaineann le comhdháil Digital Transformations agus é/í ag tabhairt faoi shaothar a fhorbairt: An Duine Daonna Digiteach, an Phearsantacht Líonraithe, Cad Chuige Ealaíne agus Forógra. Cuirfear stiúideo, spás cleachtaidh agus lóistín ar fáil in Ionad Ealaíon Bhéal an Átha i Maigh Eo agus beidh ar an té a fhaigheann an sparánacht oideachas for-rochtana agus ceardlanna a chur ar fáil san ionad.

“Tá ríméad orm go gcuirfear an sparánacht seo ar fáil mar thacaíocht d’ealaíontóirí ar mhaith leo féachaint ar an tsochaí dhigiteach ina gcuid saothair agus an saothar sin a chur i lár an aonaigh sa phlé atá ar siúl ar na saolta seo faoin gcineál sochaí atá le sonrú trí na teicneolaíochtaí digiteacha," a dúirt stiúrthóir na comhdhála Scott Coombs. “Tá sé ríthábhachtach teagmháil dhaonna agus guth na ndaoine a fheabhsú le go mbeidh tairbhe san athrú seo," a dúirt sé, “agus tá sé tábhachtach go léireofaí an tuiscint atá ag ealaíontóirí ar an athrú seo, ní amháin ar na sráideanna ach i seomraí ranga agus seomraí boird freisin. Cuireann an tsochaí dhigiteach na healaíona, cúrsaí beartais, an t-oideachas, an cultúr agus cúrsaí gnó le chéile ar bhealach nach féidir ach leis na healaíona a mhíniú i gceart.

Féach ar http://digitaltransformations.org/busary chun sonraí iomlána a fháil.Eolas faoi Digital Transformations

Is tionól idirnáisiúnta é Digital Transformations a thugann le chéile ealaíontóirí, lucht acadúil, teicneolaithe, infheisteoirí agus lucht déanta beartas ar mhaith leo féachaint ar an tsochaí agus plé fiúntach a dhéanamh ar an gceangal idir an chruthaitheacht, na healaíona agus an teicneolaíocht dhigiteach.

Beidh Digital Transformations ar siúl in Ionad Ealaíon Bhéal an Átha, Maigh Eo ar an 19 agus 20 Bealtaine. Roghnaíodh Béal an Átha mar shuíomh don ócáid seo mar gheall gur áit álainn í agus mar gheall go bhfuil sé tábhachtach tús a chur leis an bplé seo in áit nach samhlaítear leis an teicneolaíocht de ghnáth.

Díríonn an chomhdháil nua idirnáisiúnta seo ar an gcaoi a dtéann an digitiú i bhfeidhm ar an tsochaí agus ar an eispéireas daonna. Beidh cainteoirí a bhaineann le réimsí na teicneolaíochta, na n-ealaíon, an chultúir agus earnálacha cruthaitheacha ag caint, agus beidh a bhfuil i láthair in ann aghaidh a thabhairt ar an tsochaí dhigiteach, ar na healaíontóirí atá ag iarraidh an scéal a mhíniú agus ar an lucht acadúil agus lucht déanta beartas atá ag iarraidh ciall a bhaint aisti. Beidh deis agatsa páirt a ghlacadh sa phlé freisin.

 

Beidh cainteoirí ag teacht ó áiteanna éagsúla in Éirinn, ón Eoraip agus ó Mheiriceá Thuaidh chuig an gcomhdháil a mhairfidh dhá lá chun a gcuid smaointe nuálacha faoin tsochaí dhigiteach a roinnt. I measc na gcainteoirí a bheidh ann, beidh Glyn Darkin agus Ronan Laffan ag labhairt faoin teicneolaíocht; áirítear orthu siúd ó institiúidí a bheidh ag caint Steve Woodall ón Legion of Honor Museum in San Francisco agus Lean Benson ó Dhánlann Náisiúnta na hÉireann; agus beidh na healaíontóirí Paula Kehoe, Ian Keaveny, Siobhan Clancy, Leah Hilliard, plan b performance, Cate Field, Joanna Hopkins, Alexandra Jonsson agus daoine eile nach iad ag labhairt freisin. Beidh an t-eacnamaí agus teoiricí sóisialta Jeremy Rifkin i láthair trí nasc físe ó Washington DC, agus beidh an t-úrscéalaí Julian Gough agus Paul McBride ar phainéal an tráthnóna ar a mbeidh Seán Rocks ón gclár Arena de chuid RTÉ ina chathaoirleach. Cuirfidh Kieran Quinn (pianó), Seamie O'Dowd (giotár) agus Joe Kelly (bodhrán) siamsaíocht ar fáil istoíche.

 

Ar an dara lá, reáchtálfar dhá ghrúpa fócais le go mbeidh deis ag daoine a dtuairimí ar phríomhthéamaí na comhdhála a roinnt: Cad chuige Ealaíne, an Duine Daonna Digiteach, an Phearsantacht Líonraithe agus Forógra.Faigh níos mó eolais