San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Cuairt Staidéir ón Afraic Theas le haghaidh Rannpháirtíocht sna hEalaíona
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Ensembles na nÓg 2017
An Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile – 5.30pm, Déardaoin, an 16 Feabhra 2017
Dámhachtana Deis: an chéad spriocdháta eile – 5.30pm, Déardaoin, an 16 Feabhra 2017
Nuacht ón bPobal
Fógraíonn Music Network Trí Spriocdháta
Fógraíonn Music Network Trí Spriocdháta

Tá trí spriocdháta nua fógartha ag Music Network; Clár Cónaitheachta na nEalaíontóirí 2017, Scéim na bPianónna agus an Scéim Chaipitiúil Ceoil.

 

Clár Cónaitheachta na nEalaíontóirí 2017


Spriocdháta i gcomhair Glao ar Léirithe Spéise: Dé hAoine an 16 Nollaig 2016


Tá sé mar aidhm ag Clár Cónaitheachta na nEalaíontóirí de chuid Music Network maoiniú a chur ar fáil do cheoltóirí chun clár ceolchoirmeacha a phleanáil agus a chur ar fáil, agus gnéithe d’fhorbairt lucht féachana/éisteachta fite fuaite ann, i gcomhpháirt le tionscnóir agus údarás áitiúil, agus é á phlé le Music Network. 

Féach anseo chun tuilleadh eolais a fháil.

Scéim na bPianónna 2017


Spriocdháta: Déardaoin an 19 Eanáir 2017


Is é an aidhm atá le Scéim na bPianónna 2017 a dtugann Jeffer Pianos tacaíocht di, agus a ritear i gcomhpháirt le Féile Snagcheoil na Gaillimhe agus Music Network, ná pianónna de chaighdeán ceolchoirme a chur ar fáil do cheoltóirí gairmiúla a bhfuil cónaí orthu in Éirinn agus atá i mbun snagcheoil/ceoil seiftithe, le haghaidh léirithe ar fud na tíre.


Féach anseo chun tuilleadh eolais a fháil.

An Scéim Chaipitiúil Ceoil 2016


Spriocdháta: Déardaoin an 26 Eanáir 2017


Sa Scéim Chaipitiúil Ceoil, a dtacaíonn an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta léi agus á bainistiú ag Music Network tá dhá dhámhachtain ar leith trína gcuirtear maoiniú ar fáil do ghrúpaí taibhiúcháin gairmiúla agus neamhghairmiúla araon agus do cheoltóirí gairmiúla chun uirlisí ceoil a cheannach.


Féach anseo chun tuilleadh eolais a fháil.

Email Newsletter Software by Newsweaver