San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Féile Nuacheoil Bhaile Átha Cliath 2017 sa Mhárta le Thomas Adès agus Gerald Barry ina bun
Cinntí Scéim na bhFoilseachán/Teideal ar Theideal 2017
The Reader’s Voice
Táthar ag díriú ar Chumadóirí Éireannacha le tréchleas mórghradam
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, an 6 Aibreán 2017
Scéim Ensembles na nÓg 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta i gcomhair na Gairme Oscailte 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus sa Téatar
Nuacht ón bPobal
An babhta coimisiúnaithe le haghaidh ‘ilDÁNA’
Gairm d’Ealaíontóirí le haghaidh New Voices of Ireland
Tograí á lorg ag an gClár Beyond Borders de chuid an PRS for Music Foundation ó eagraíochtaí agus grúpaí atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Fhochlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí
Comhairliúchán Poiblí
Gairm oscailte do scríbhneoirí damhsa faoi bhláth chun athbhreithniú a dhéanamh ar thaibhithe Fhéile Spring Forward 2017 in Aarhus, an Danmhairg ón 28-30 Aibreán.
Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir labhairt ag d’imeacht
Gairm d’Ealaíontóirí le haghaidh New Voices of Ireland

New Voices of Ireland 2017, Sraith 5, á chur i láthair ag an Centre for Creative Practice, ag cur fáilte roimh aighneachtaí ó ealaíontóirí imirceacha, turgnamhacha agus atá ag teacht chun cinn i ngach cineál disciplín faoin téama: “Imirce – Ó Ualaí go Deiseanna”, spriocdháta: 24 Feabhra 2017.


Tá baint mhór ag an téama leis an téama IMIRCE toisc go mbeifear ag súil go mbeidh “imirce agus comhtháthú ar na saincheisteanna polaitiúla is mó a mbeidh trácht orthu san Eoraip in 2016-2017.”


AN TSRAITH NEW VOICES OF IRELAND 2017, atá á maoiniú ag an gComhairle Ealaíon, ag iarraidh dúshlán a thabhairt do bholscaireacht náisiúntachta agus sheineafóibeach trí neamhréasúnachtaí agus teorainneacha ár n-eagla a iniúchadh agus a nochtadh. Mar leigheas air sin, tá siad ag iarraidh díriú ar dheiseanna a bhfuil dúshlán den sórt sin ag baint leo, cosúil leis an imirce.


Déan iarratas ina mbeidh ráiteas gearr (dhá leathanach ar a mhéid) ag tabhairt breac-chuntas den chur chuige is dóigh leatsa a bheadh éifeachtach agus cruthaitheach i dtaca leis an téama roghnaithe agus an cineál tionscadail ba mhaith leatsa a mholadh. Ceangail do bheathaisnéis ealaíonta freisin agus ábhair thacaíochta eile má tá siad ar fáil.


Próifíl na n-ealaíontóirí a fuair cuireadh chun a gcuid tograí a chur isteach: imircigh, ealaíontóirí turgnamhacha, atá ag teacht chun cinn, ag athrú a ndálaí maireachtála agus an comhshaol – ag filleadh ar Éirinn tar éis a bheith ar imirce, ag bogadh ó limistéar tuaithe go limistéar uirbeach, etc.


Luach saothair: Gheobhaidh gach ealaíontóir a roghnófar táille €800.00 as bheith rannpháirteach sa tionscadal. Beidh rannpháirtíocht iomlán sna ceardlanna, sa seisiún comhairliúcháin agus sa seó deiridh éigeantach. Beidh maoiniú éigin ar fáil i dtreo chostais na n-ábhar agus iompair.

 

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig: www.cfcp.iewww.artconnected.ie Fiosruithe: déan teagmháil le monika@cfcp.ie nó glaoigh ar 086-6084020

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver