San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte roimh eagrán na Bealtaine dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Seolann an Chomhairle Ealaíon “Beartas Ealaíon Idirnáisiúnta 2022 - 2025” nua
Scoil Samhraidh Ealaíontóir sa Phobal 2022 maidir le hÉagsúlacht Chultúrtha agus Cleachtas Comhoibritheach
Cónaitheacht an Ealaíontóra sa Phobal le hIonad Ealaíon na Gaillimhe agus Áiteanna Ildánacha, Tuaim
Clár Bealtaine In the Open / Faoin Spéir
Bailíonn baill nua Aosdána le chéile ag an gComhairle Ealaíon
Seoladh Céim 4 Chlár RAISE
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais Spriocdháta Babhta 1 2022
An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, 09 Meitheamh 2022
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, 23 Meitheamh 2022
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2023: Babhta 1
Dámhachtain Lúfaireachta 2022, Babhta 2
Nuacht ón bPobal
GAIRMEACHA OSCAILTE -- RESONATE: Cónaitheachtaí Ealaíontóirí Music Network
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2022 oscailte d’iarratais
Clinicí faisnéise ar líne do scoileanna agus d’ionaid Ógtheagmhála faoi conas iarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2022
Seachtain na Scoileanna Ildánacha 9 -13 Bealtaine, 2022 – Tá Beocht na Cruthaitheachta Anseo!
Comhairleoir Ghuth na hÓige do thionscnamh na Scoileanna Ildánacha
Deiseanna do Chomhlaigh Chruthaitheacha
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Aeráid agus Cultúr_Béim ar Ghlas
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, 23 Meitheamh 2022

Is é spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Sparánachta na Comhairle Ealaíon é Déardaoin, 23 Meitheamh 2022 ag 5.30pm

Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 24 Bealtaine 2022 ar aghaidh.

Is é is cúis leis an Dámhachtain Sparánachta ná tacú le forbairt chleachtais phroifisiúnta ealaíontóirí trí am agus acmhainní a chur ar fail dóibh a bheith i mbun machnaimh, taighde agus smaointeoireachta agus dul i ngleic lena saothar. Díríonn an dámhachtain ar an luach agus an tairbhe a bhaineann ealaíontóirí as tréimhse fhadaithe i mbun cleachtaidh.

Féadfaidh ealaíontóirí a bhíonn ag plé leis na cineálacha ealaíne seo a leanas iarratas a dhéanamh ar an mbabhta den Dámhachtana Sparánachta atá ag teacht aníos:

 • Rannpháirtíocht sna hEalaíona
 • Sorcas
 • Damhsa
 • Litríocht (Béarla)
 • Litríocht (Gaeilge)
 • Ceol
 • Sráidealaíona agus Seónna
 • Amharclannaíocht
 • Na hEalaíona Traidisiúnta
 • Na hAmharc-ealaíona
 • Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas

Foilseofar treoirlínte maidir le gach dámhachtain sa rannán maoiniú atá ar fáilar ár suíomh gréasáin i lár mhí na Nollag.

Tacaíochtaí Rochtana

Má tá tú faoi mhíchumas agus ba mhaith leat iarratas a dhéanamh, déan teagmháil le hOifigeach Rochtana na Comhairle Ealaíon le do thoil, ar an nguthán (01 618 0200/01 618 0243) nó trí ríomhphost (access@artscouncil.ie) chomh luath agus is féidir roimh an spriocdháta.

 

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chostais bhreise le riachtanais rochtana a d’fhéadfadh a bheith agat mar chuid de d’iarratas a chlúdach.

 

Tabhair faoi deara

Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin trí shuíomh gréasáin seirbhísí ar líne na Comhairle Ealaíon. Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an suíomh seirbhísí ar líne roimhe seo clárú roimh ré sula ndéanfaidh siad iarratas.  D’fhéadfadh suas le cúig lá oibre a bheith i gceist chun bhur gclárúcháin a dhearbhú agus mar sin tá sé an-tábhachtach go gcláródh sibh a luaithe agus is féidir.

 

Lean sinn ar ár gcainéil ar na meáin shóisialta le haghaidh nuashonruithe agus cúnaimh:

Twitter: @artscouncil_ie

Facebook: @artscouncilireland

Instagram: @artscouncilireland