San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
CUR I LÁTHAIR AGUS CEISTEANNA & FREAGRAÍ – Taighde ar Mheon an Phobail
Aosdána
Guth na hóige - déan do dhea-chleachtas a roinnt
Nollaig Casey ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2021 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh
Nuachtlitir RAISE
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz
na hEalaíona Idirnáisiúnta
Glao ar léirithe spéise le haghaidh saineolaithe do phainéal Phríomhchathair Chultúir na hEorpa – spriocdháta an 31 Nollaig 2020
Nuacht ón bPobal
Tá glao ar iarratais fógartha ag Féile Lárshamhraidh Chorcaí le haghaidh deiseanna spreagúla d’ealaíontóirí
Fhéile Scannán Fastnet ‘Dámhachtain Puttnam’
Oifigeach Forbartha le Music Generation (Liatroim)
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seothaispeántas + Seoladh poiblí don tionscnamh Across Borders – Across the Board Creative Europe 2017–2019
CUR I LÁTHAIR AGUS CEISTEANNA & FREAGRAÍ – Taighde ar Mheon an Phobail

Tá dara babhta taighde déanta ag an ngnólacht tacaíochta margaíochta Behaviour and Attitudes thar ceann na Comhairle Ealaíon chun dearcadh an phobail a fhiosrú maidir le freastal ar imeachtaí beo agus bearta maolaithe. Cumhdaíodh rannpháirtíocht i ngníomhaíocht ealaíon sa taighde freisin agus tuairimí maidir le bheith ag íoc as na healaíona ar líne. 

Is pointe foghlama tábhachtach atá sa taighde seo don earnáil maidir le dearcadh agus iompraíocht an phobail i dtaobh na n-ealaíon le linn COVID-19.

 Tugann an Chomhairle Ealaíon cuireadh duit freastal ar chur i láthair agus seisiún ceisteanna & freagraí maidir le torthaí an taighde seo le John O’Mahony, Stiúrthóir ar Thaighde Cainníochtúil agus Cáilíochtúil, Iompar agus Dearcadh. Tabharfaidh John cuntas dúinn ar thaighde níos ginearálta a rinne Behaviour & Attitudes ina dtabharfar an comhthéacs dúinn. 

 

Dáta: Déardaoin, 10 Nollaig 2020

Am: 4.00 pm

Fad: Timpeall 45 nóiméad

Glac Páirt sa Chruinniú Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89752396984?pwd=NnhtUFhRWS9MaU1hMmVUdTd1VCszZz09

 

Tá an seisiún seo ceaptha le haghaidh cleachtóirí agus eagraíochtaí ealaíon chun bonn eolais a chur faoi phleanáil agus faisnéis luachmhar a chur ar fáil maidir le dearcadh an phobail. Tá an Chomhairle Ealaíon tiomanta do shúil ghéar a choinneáil ar dhearcadh an phobail agus leanfaidh sí ar aghaidh ag coinneáil na hearnála ar an eolas maidir le dearcadh an phobail agus athruithe de bharr tosca atá ag athrú. 

 

Ní cheadaítear ach do 95 duine freastal agus tabharfar spásanna do dhaoine de réir mar a thagann siad.  

 

Déanfar taifead den seisiún agus foilseofar é ar chuntas Vimeo na Comhairle Ealaíon.