San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Cuairt Staidéir ón Afraic Theas le haghaidh Rannpháirtíocht sna hEalaíona
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Ensembles na nÓg 2017
An Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile – 5.30pm, Déardaoin, an 16 Feabhra 2017
Dámhachtana Deis: an chéad spriocdháta eile – 5.30pm, Déardaoin, an 16 Feabhra 2017
Nuacht ón bPobal
Fógraíonn Music Network Trí Spriocdháta
Scéim Ensembles na nÓg 2017

Is é an spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg Déardaoin, an 9 Feabhra 2017 ag 5.30p.m. Glacfar le hiarratais ar líne ón Déardaoin, an 10 Eanáir 2017.

 

Is é príomhchuspóir na dámhachtana sin ná tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí daoine óga idir 12 agus 23 bliana d’aois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú le chéile i bhfoirm ealaíne ar bith (e.g. sorcas, damhsa, na meáin dhigiteacha, scannán, ceol, téatar, litríocht, na físealaíona, ailtireacht, nó meascán ar bith díobh sin).  Ní mór go mbeadh triúr ball nó níos mó i ngrúpaí nó in ensembles. 

 

Is é an dámhachtain is airde atá ar fáil ná €10,000.

 

Gach bliain, tugtar cuireadh do ghrúpaí a fhaigheann maoiniú trí Scéim Ensembles na nÓg chuig imeacht líonraithe chun smaointe agus taithí a roinnt. Ag an imeacht líonraithe in 2015, roinn rannpháirtithe aiseolas ar a dtaithí phearsanta féin ar na healaíona. Tugtar cuireadh duit breathnú ar an bhfíseán anseo. Féadfaidh tú féachaint ar fhíseán ina roinneann rannpháirtithe leideanna maidir le hiarratas a dhéanamh ar an scéim.

 

Tá pleanáil agus soláthar do rannpháirtíocht leanaí agus daoine óga leis na healaíona mar chuid de straitéis nua na Comhairle Ealaíon, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh

 

Feic here chun tuilleadh eolais a fháil. 
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver