The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go hEagrán mhí Márta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Forbairt Beartais na Comhairle Ealaíon - Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas
Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon agus ar Arts & Disability Ireland na healaíontóirí a bronnadh maoiniú orthu faoi Bhabhta 2 den Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais in 2021 a fhógairt
Clár Mhárta In the Open / Faoin Spéir
Pathways Sraith Seimineár Gréasáin 2022: Inbhuanaitheacht agus Cuimsitheacht. Féilte
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2023 - Clinicí Faisnéise
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir rathúil dhámhachtain Authored Works
Deontais agus Dámhachtainí
Cónaitheachtaí DÓLO
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal Spriocdhátaí do 2022
Spriocdhátaí Scéim Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2022
na hEalaíona Idirnáisiúnta
Glao ar Thograí – MusicAIRE
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha 2022
Seisiúin eolais ar líne do scoileanna agus d’Ionaid Ógtheagmhála atá ag súil le hiarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2022
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí.

Dé Luain, 25 Márta

 

.

.

.

 .

.

.

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Forbairt Beartais na Comhairle Ealaíon - Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas

Teastaíonn ón gComhairle Ealaíon a chinntiú gur féidir le leanaí agus daoine óga gach saghas ealaíon a chruthú, a roinnt agus taitneamh a bhaint astu. Áirithítear inár straitéis deich mbliana Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh (2016-2025) príomhchuspóir maidir le pleanáil agus soláthar do leanaí agus daoine óga. Táimid ag déanamh athbhreithniú ar ár mbeartas sa réimse seo faoi láthair agus beimid ag forbairt na dtosaíochtaí atá againn do na blianta amach romhainn.Léigh a thuilleadh >>
Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon agus ar Arts & Disability Ireland na healaíontóirí a bronnadh maoiniú orthu faoi Bhabhta 2 den Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais in 2021 a fhógairt

Fuair sé ealaíontóir déag maoiniú faoi dhámhachtainí Saothar Nua, Taighde agus Forbairt, Meantóireachta agus Oiliúint i mBabhta 2.  Tá eolas faoi na healaíontóirí a d’éirigh leo le fáil ar suíomh gréasáin Arts & Disability Ireland. Tréaslaímid leis na healaíontóirí ar fad a d’éirigh leo!Léigh a thuilleadh >>
Clár Mhárta In the Open / Faoin Spéir

Clár arna mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon is ea In the Open | Faoin Spéir. Mar chuid den chlár, leanfar de bheith ag cur réimse d’imeachtaí ealaíon éagsúil amuigh faoin aer ar bun i spásanna poiblí ar fud na hÉireann. Agus muid ag súil go tnúthánach go dtiocfaidh muid as an bpaindéim, cuideoidh In the Open | Faoin Spéir le spiorad athnuaite dóchais agus muiníne a chur ar ais sna healaíona.Léigh a thuilleadh >>
Pathways Sraith Seimineár Gréasáin 2022: Inbhuanaitheacht agus Cuimsitheacht. Féilte

Ag leanúint ar aghaidh ón tsraith seimineár gréasáin Pathways a bhí ar siúl in Earrach 2021, beidh an Chomhairle Ealaíon ina óstach ar shraith nua ceardlann seimineár agus plé a bheidh ar siúl idir Márta agus Aibreán 2022. Díreoidh Pathways 2022 ar an inbhuanaitheacht eagraíochtúil agus ar an gcuimsitheacht laistigh de chomhthéacs féile.

 

Tá sé mar aidhm ag na seisiúin seo deis a thabhairt do dhéantóirí féilte scileanna a fhoghlaim ó shaineolaithe ábhartha ó earnálacha eile agus éisteacht agus eolas a roinnt le baill eile de phobal na féile.Léigh a thuilleadh >>
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2023 - Clinicí Faisnéise

Dhá chlinic d’iarratasóirí ar Scéim Infheistíochta na Féile 2023 fógartha ag an gComhairle Ealaíon.

Ba chóir d’iarratasóirí atá ag filleadh ar an scéim freastal ar cheann den dá chlinic ina leagfar amach athruithe ar an bhfoirm iarratais agus ar an treoir d’iarratasóirí. Beidh deis ann freisin do rannpháirtithe an chlinic ceisteanna a chur. Moltar d’iarratasóirí nua ar Scéim Infheistíochta na bhFéilte freastal freisin. Léigh a thuilleadh >>
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir rathúil dhámhachtain Authored Works

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt gurb í Yvonne McDevitt an duine ar éirigh léi Dámhachtain Authored Works a bhaint amach in 2021.

 

Tionscnamh de chuid na Comhairle Ealaíon is ea Authored Works a ceapadh chun saoirse chruthaitheach agus eagarthóireachta a thabhairt d’ealaíontóirí scannán chun saothar scannáin chultúrtha le húdar a dhéanamh.  Cuirfear an tionscadal a n‑éireoidh leis i láthair don chéad uair ag Institiúid Scannán na hÉireann in 2023.Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Cónaitheachtaí DÓLO

Tá an scéim Chónaitheachtaí DÓLO oscailte d'institiúidí Ardoideachais a chuireann Oiliúint Tosaigh Múinteoirí agus/nó cúrsa a leanann ar aghaidh chuig céim leibhéal 7 nó 8 san oideachas nó i gcúram luath-óige ar fáil. Caithfidh institiúidí óstacha iarratas a dhéanamh i gcomhpháirtíocht le healaíontóir nó le heagraíocht ealaíon.

Beifear ag glacadh le hiarratais ón 8 Márta agus is é Déardaoin 7 Aibreán ar 5:30 i.n. an spriocdháta.  Beidh seisiún faisnéise agus imeacht líonraithe ar siúl Dé Céadaoin, an 9 Márta.  Léigh a thuilleadh >>
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal Spriocdhátaí do 2022

Cuireann Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal (AIC) de chuid na Comhairle Ealaíon, arna bhainistiú ag Create, dámhachtainí ar fáil chun go mbeidh ealaíontóirí agus pobail áite agus/nó suime in ann oibriú le chéile ar thionscadail. Tá Babhta 1 den scéim AIC oscailte anois d’iarratais.Léigh a thuilleadh >>
Spriocdhátaí Scéim Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2022

Tá Scéim Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais na Comhairle Ealaíon, arna bhainistiú ag Arts & Disability Ireland, deartha chun tacú le healaíontóirí le míchumais le bheith uaillmhianach, lena gcleachtas a fhorbairt agus chun nascadh le heagraíochtaí ealaíon agus le gairmithe ealaíon in Éirinn.Léigh a thuilleadh >>

na hEalaíona Idirnáisiúnta
Glao ar Thograí – MusicAIRE

Tá sé mar aidhm ag MusicAIRE cabhrú le téarnamh na hearnála ceoil trí scéim tacaíochta a dhearadh agus a thástáil a bheidh in ann aghaidh a thabhairt ar dhúshláin na paindéime agus ag an am céanna inbhuanaitheacht an éiceachórais a chothú. Tá sé ar intinn ag an ngníomh, arna thacú ag an gclár An Eoraip Cruthaitheach, an tionscnamh Music Moves Europe a fhorbairt tuilleadh agus cuirfidh sé le téarnamh glas, digiteach, cóir agus athléimneach.Léigh a thuilleadh >>


Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha 2022

Cuirfidh  Scoileanna Ildánacha/Scoileanna Cruthaitheacha 2022 fáilte roimh iarratais ó scoileanna agus ionaid Ógtheagmhála ar fud na tíre go luath ar mhaith leo bheith páirteach sa chlár i bhfómhar 2022.  Is é an spriocdháta iarratais ná an 2 Meitheamh 2022.Léigh a thuilleadh >>
Seisiúin eolais ar líne do scoileanna agus d’Ionaid Ógtheagmhála atá ag súil le hiarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2022

Beidh seisiúin eolais ar líne á reáchtáil ag an gComhairle Ealaíon i mí Aibreáin 2022 faoi chlár na Scoileanna Cruthaitheacha agus conas iarratas a dhéanamh do 2022.   Is é 17.30 an 2 Meitheamh 2022 an dáta deiridh le haghaidh iarratas.  Reáchtálfar na seisiúin d’ionadaithe Bunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna, Scoileanna Speisialta agus Ionaid Ógtheagmhála ar spéis leo a bheith rannpháirteach i Scoileanna Ildánacha ó mhí Mheán Fómhair 2022 ar aghaidh do na blianta acadúla 2022/2023 agus 2023/2024.Léigh a thuilleadh >>