San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
CUR I LÁTHAIR AGUS CEISTEANNA & FREAGRAÍ – Taighde ar Mheon an Phobail
Aosdána
Guth na hóige - déan do dhea-chleachtas a roinnt
Nollaig Casey ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2021 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh
Nuachtlitir RAISE
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz
na hEalaíona Idirnáisiúnta
Glao ar léirithe spéise le haghaidh saineolaithe do phainéal Phríomhchathair Chultúir na hEorpa – spriocdháta an 31 Nollaig 2020
Nuacht ón bPobal
Tá glao ar iarratais fógartha ag Féile Lárshamhraidh Chorcaí le haghaidh deiseanna spreagúla d’ealaíontóirí
Fhéile Scannán Fastnet ‘Dámhachtain Puttnam’
Oifigeach Forbartha le Music Generation (Liatroim)
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seothaispeántas + Seoladh poiblí don tionscnamh Across Borders – Across the Board Creative Europe 2017–2019
Oifigeach Forbartha le Music Generation (Liatroim)

Tá iarratais á lorg anois ag Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma don ról ar chonradh téarma sheasta seo a leanas:

 

Oifigeach Forbartha le Music Generation (Liatroim)

 

Uimhir thagartha: MGLD20        

 

Ceapfaidh Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma Oifigeach Forbartha nua le Music Generation a bheidh freagrach as clár oideachais fairsing um thaibhiú ceoil a bhainistiú thar ceann na Comhpháirtíochta Oideachais Ceoil i Liatroim.

 

Is féidir foirm iarratais agus tuilleadh sonraí maidir leis an ról thuasluaite a íoslódáil ó msletb.ie

 

Ní ghlacfar ach le hiarratais a dhéantar ar Fhoirm Iarratais Bhord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma agus a chuirtear, i bhformáid PDF, ar ríomhphost chuig: employment@msletb.ie.

 

Is é an dáta deiridh a ghlacfar le foirmeacha iarratais comhlánaithe: 12 meán lae, Dé Máirt, 8 Nollaig 2020

 

Fostóir comhionannas deiseanna is ea Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma.  Déanfar duine a dhícháiliú i gcás canbhasála.  D’fhéadfaí gearrliostú a dhéanamh.  Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.  Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma cláraithe mar Rialaitheoir Sonraí.