San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Imeachtaí Poiblí a nglacfaidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach páirt iontu
Deimhniúchán ón gComhairle Ealaíon: Alan Gilsenan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC
Danny Denton ceaptha mar Scríbhneoir Cónaithe 2019-20 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh.
Seirbhísí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 2
Glao Deiridh do Dhámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019
Nuacht ón bPobal
Gairm tograí: From Access to Inclusion 2020; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus an gCultúr
Aonach Úrscéalta 2020 Áras na Scríbhneoirí
Reáchtálfaidh Arts & Disability Ireland agus The Kennedy Center From Access to Inclusion 2020; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus an Cultúr idir an 11 agus an 14 Bealtaine 2020.
Bí le CREATE agus a gcomhpháirtithe Gailearaí Ealaíne Crawford (Corcaigh), Counterpoints Arts (Londain), Oifig Ealaíon Chathair Chorcaí agus Heart of Glass (St Helens) le páirt a ghlacadh i Lá Líonraithe CREATE le haghaidh na nEalaíon Comhpháirteach in 20
Reáchtálfaidh Arts & Disability Ireland agus The Kennedy Center From Access to Inclusion 2020; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus an Cultúr idir an 11 agus an 14 Bealtaine 2020.

Tiocfaidh roinnt de na ceannairí agus na hurlabhraithe is nuálaí agus is ceannródaí maidir le cúrsaí rochtana agus cuimsithe i réimse na n-ealaíon agus an chultúir le chéile don Chruinniú Mullaigh From Access to Inclusion 2020.

Cuirfear deis uathúil ar fáil leis an gcruinniú mullaigh dinimiciúil seo le smaointe a mhalartú agus le bealaí nua agus nuálacha a aimsiú chun eispéiris inrochtana agus chuimsitheacha a chruthú. 

Beidh trí shnáithe mar chuid de From Access to Inclusion 2020; Ceardlanna ar Thógáil Cumais, an Cruinniú Mullaigh maidir leis an aistriú ón Rochtain chuig Cuimsiú agus clár d’Imeachtaí Cultúrtha sa Tráthnóna.

Ceardlanna ar Thógáil Cumais
An 11 agus an 12 Bealtaine, ag ionaid tionóil chultúrtha éagsúla

Glac páirt i raon spreagthach ceardlanna praiticiúla a reáchtálfaidh saineolaithe a bhfuil cáil idirnáisiúnta orthu as an obair a dhéanann siad sa réimse seo.

Cuirfear deis ar fáil sna ceardlanna beaga pearsanta seo, a reáchtálfar i bhforais chultúrtha mór le rá i mBaile Átha Cliath, le páirt ghníomhach a ghlacadh agus rudaí nua a fhoghlaim.  Gheobhaidh tú raon scileanna nua agus cabhróidh gairmithe ealaíon agus cultúrtha leat na scileanna sin a úsáid gan stró agus le muinín.

Cruinniú Mullaigh 2020 ‘From Access to Inclusion’
An 13 agus an 14 Bealtaine, Caisleán Bhaile Átha Cliath

 

Cruinniú Mullaigh ar na hEalaíona agus an Cultúr ina dtiocfaidh saineolaithe agus urlabhraithe idirnáisiúnta ar an rochtain le chéile chun bealaí a fhiosrú inar féidir eispéiris ealaíon agus cultúrtha gan stró, ina bhfuil an duine rílárnach iontu a chur ar fáil trí chlár dinimiciúil ar a bhfuil spreagaitheascóirí, painéil phlé, cás-staidéir agus taispeántais.  Cuirfear deis úr ar fáil leis an gcruinniú mullaigh seo le smaointe a mhalartú agus le bealaí nua agus nuálacha a aimsiú chun gach duine a chuimsiú agus fáilte a chur roimh gach duine sna healaíona.

Imeachtaí Cultúrtha sa Tráthnóna

An 11, an 12 agus an 13 Bealtaine, ag ionaid tionóil chultúrtha éagsúla

 

Cuirfear clár spreagúil d’Imeachtaí Cultúrtha sa Tráthnóna ar siúl idir an 11 agus an 13 Bealtaine ag ionaid tionóil chultúrtha éagsúla ar fud Bhaile Átha Cliath ina mbeidh freastalaithe in ann rochtain agus cuimsiú i bhfeidhm a fheiceáil lena súile féin.

Is ócáid ríthábhachtach é an Cruinniú Mullaigh seo do ghairmithe ag gach uile leibhéal in earnáil na n-ealaíon, an chultúir agus na turasóireachta mar aon le siúd a oibríonn in ionaid tionóil, le féilte, i ndánlanna, in iarsmalanna, ag láithreacha oidhreachta agus le heispéiris cuairteoirí.  Anuas ar na daoine a chuireann eispéiris inrochtana agus chuimsithe ar fáil, i láthair agus a dhéanann iad a chláreagrú, beidh tairbhe ag baint le From Access to Inclusion 2020 do dhéantóirí beartas, do mhaoinitheoirí agus do riarthóirí atá tiomanta do chur chuige níos iomlánaí i leith cláreagrú ealaíon agus cultúrtha a leabú ag leibhéal áitiúil, réigiúnach, náisiúnta agus idirnáisiúnta.

 

Cláraigh do shuim san imeacht inniu tríd an nasc SEO

 

Téigh chuig www.adiarts.ie le tuilleadh faisnéise a fháil.

 

Ar mhaith leat a bheith rannpháirteach ann? Tá Arts & Disability Ireland agus The Kennedy Center ag lorg aighneachtaí don chlár i gcomhair ‘From Access to Inclusion 2020’ chomh maith. Tá níos mó eolais ar fáil ANSEO

 

Tá ríméad ar Arts & Disability Ireland a bheith ag comhoibriú le The John F Kennedy Center for the Performing Arts Office of VSA, Washington D.C. Tá an Cruinniú Mullaigh se, ‘From Access to Inclusion 2020’, bunaithe ar chomhdháil de chuid The Kennedy Center, Leadership Exchange in Arts and Disability (LEAD), an chomhdháil is mó i Meiriceá Thuaidh ar a bhfreastalaíonn saineolaithe agus urlabhraithe rochtana.