The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
CUR I LÁTHAIR AGUS CEISTEANNA & FREAGRAÍ – Taighde ar Mheon an Phobail
Aosdána
Guth na hóige - déan do dhea-chleachtas a roinnt
Nollaig Casey ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2021 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh
Nuachtlitir RAISE
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz
na hEalaíona Idirnáisiúnta
Glao ar léirithe spéise le haghaidh saineolaithe do phainéal Phríomhchathair Chultúir na hEorpa – spriocdháta an 31 Nollaig 2020
Nuacht ón bPobal
Tá glao ar iarratais fógartha ag Féile Lárshamhraidh Chorcaí le haghaidh deiseanna spreagúla d’ealaíontóirí
Fhéile Scannán Fastnet ‘Dámhachtain Puttnam’
Oifigeach Forbartha le Music Generation (Liatroim)
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seothaispeántas + Seoladh poiblí don tionscnamh Across Borders – Across the Board Creative Europe 2017–2019
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí

Dé hAoine, 18 Nollaig.

 .

.

.

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
CUR I LÁTHAIR AGUS CEISTEANNA & FREAGRAÍ – Taighde ar Mheon an Phobail

Tá dara babhta taighde déanta ag an ngnólacht tacaíochta margaíochta Behaviour and Attitudes thar ceann na Comhairle Ealaíon chun dearcadh an phobail a fhiosrú maidir le freastal ar imeachtaí beo agus bearta maolaithe. Cumhdaíodh rannpháirtíocht i ngníomhaíocht ealaíon sa taighde freisin agus tuairimí maidir le bheith ag íoc as na healaíona ar líne. 

Is pointe foghlama tábhachtach atá sa taighde seo don earnáil maidir le dearcadh agus iompraíocht an phobail i dtaobh na n-ealaíon le linn COVID-19.Léigh a thuilleadh >>
Aosdána

Tá comhalta nua tofa ag Aosdána, an mheitheal ealaíontóirí cruthaitheacha in Éirinn. Is é an cóiréagrafaí John Scott an comhalta nuathofa. Bhí triúr iarrthóirí ar comhscór don áit deiridh ag an gcéad chomhaireamh bailéad a rinneadh ar an 13 Deireadh Fómhair.Léigh a thuilleadh >>
Guth na hóige - déan do dhea-chleachtas a roinnt

Iarrann an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige agus Hub na nÓg ar eagraíochtaí ealaíon samplaí dea-chleachtais a roinnt maidir le ról a thabhairt do dhaoine óga sa chinnteoireacht, ach páirt a ghlacadh i suirbhé.Léigh a thuilleadh >>
Nollaig Casey ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2021 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon, i gcomhar le Coláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta (UCC), agus leis an Scoil Scannánaíochta, Ceoil agus Amharclannaíochta (UCC), ceapachán Nollaig Casey, taibheoir agus cumadóir a bhfuil cáil idirnáisiúnta uirthi, mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe i gColáiste na hOllscoile Corcaigh in 2021. Cuirfidh Casey sraith ceolchoirmeacha, ceardlann agus ranganna i láthair i rith a cónaitheachta bliana, ag tosú i mí Eanáir 2021.Léigh a thuilleadh >>
Nuachtlitir RAISE

Tá eagrán an fhómhair de Nuachtlitir RAISE ar fáil anois ar an nasc seo chuig suíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon. Tá sé lán de nuacht faoi mhacasamhlú rathúil RAISE ar mhúnla seachadta ar líne agus digiteach agus na hiarrachtaí urghnácha a dhéanann eagraíochtaí ealaíon chun ábhar agus straitéisí digiteacha iontacha ar líne a chruthú chomh maith le hairgead a dhéanamh de na tionscnaimh chruthaitheacha iomadúla seo. Guíonn Nollaig RAISE Nollaig shláintiúil, shona agus shábháilte ar gach duine.Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 5.30 pm, Déardaoin, 4 Feabhra 2021

Is féidir iarratais a chur isteach ón 5 Eanáir 2021.

Is é cuspóir na Dámhachtana Markievicz ná tacú leo seo a leanas:

  • ­             onóir a thabhairt don Chuntaois Constance de Markievicz mar an chéad bhean a toghadh chun parlaiminte; agus chun
  • ­             tacaíocht a chur ar fáil d’ealaíontóirí as gach cúlra agus seánra am agus spás a chur i leataobh le saothar nua ina léirítear ról na mban sa tréimhse a chumhdaítear le Deich mBliana na gCuimhneachán agus ina dhiaidh sin a fhorbairt


Léigh a thuilleadh >>

na hEalaíona Idirnáisiúnta
Glao ar léirithe spéise le haghaidh saineolaithe do phainéal Phríomhchathair Chultúir na hEorpa – spriocdháta an 31 Nollaig 2020

Tá an glao oscailte seo ar léiriú spéise á bhainistiú ag an gCoimisiún Eorpach, Ard-Stiúrthóireacht an Oideachais agus an Chultúir, an Stiúrthóireacht um Chultúr agus um Chruthaitheacht. Leis an nglao seo, tá an Coimisiún Eorpach ag iarraidh grúpa daoine a d’fhéadfadh a bheith ina “saineolaithe Eorpacha” a chur ar bun don Phainéal.Léigh a thuilleadh >>


Nuacht ón bPobal
Tá glao ar iarratais fógartha ag Féile Lárshamhraidh Chorcaí le haghaidh deiseanna spreagúla d’ealaíontóirí

Tar agus cruthaigh Midsummer Moment nua sa choimisiún Midsummer de chuid Fhéile Lárshamhraidh Chorcaí; bí ar an gcéad ealaíontóir eile a bhuafaidh Dámhachtain Jane Anne Rothwell;nó bí páirteach sa Creative Enquiry le daoine óga ón Lucht Siúil agus a dteaghlaigh.Léigh a thuilleadh >>
Fhéile Scannán Fastnet ‘Dámhachtain Puttnam’

Tá an-áthas ar Fhéile Scannán Fastnet ‘Dámhachtain Puttnam’a fhógairt. Faoin dámhachtain seo, tabharfar maoiniú €20,000 chun gearrscannán beo-aicsin a chur le chéile ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin i gCorcaigh, scannán a mbeidh ‘an gnáthshaol nua’ mar théama leis.  Léigh a thuilleadh >>
Oifigeach Forbartha le Music Generation (Liatroim)

Tá iarratais á lorg anois ag Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma don ról ar chonradh téarma sheasta seo a leanas:

 

Oifigeach Forbartha le Music Generation (Liatroim)

 

Uimhir thagartha: MGLD20        Léigh a thuilleadh >>


Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seothaispeántas + Seoladh poiblí don tionscnamh Across Borders – Across the Board Creative Europe 2017–2019

Déardaoin, 10 Nollaig 2020

11.00 am–12.30 pm

Is féidir clárú don imeacht anseo.

 

Tabharfaidh an Oifig Cultúir forléargas ar rannpháirtíocht na hÉireann sa chlár, an Eoraip Cruthaitheach, trína foilseachán nua, Across Borders – Across the Board.Léigh a thuilleadh >>