San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go nuachtlitir mhí an Mheithimh
Nuacht na míosa seo
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Soláthar Comhairleoirí Ealaíon
Clinic Faisnéise go luath le haghaidh Dámhachtain Sparánachta do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas
Tréaslaíonn an Chomhairle Ealaíon le Grafton Architects
Tremble Tremble Taispeántas le Jesse Jones
Dínit agus Ómós ag an Obair
Deontais agus Dámhachtainí
Babhta nua ilDÁNA fógartha
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, 2018, Babhta 2, 2018, lena n-áirítear Sraith 1 (Amharc-ealaíontóirí) agus Sraith 2 (Coimeádaithe).
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta 2018
Réamhfhógra maidir le tionscnamh nua scannán, Authored Works, agus Reel Art 2018
Nuacht ón bPobal
Carriage Return: Saothar Nua le Julie Merriman
Ánracht Filíochta Idirnáisiúnta John Montague
Fáilte go nuachtlitir mhí an Mheithimh

Táimid i mí an Mheithimh cheana féin, tá an ghrian ag scalladh (faoi láthair ar aon nós) agus tá aimsir na bhféilte ann agus féilte ar siúl ar fud na tíre. Is am speisialta seo dúinne mar go bhfuil obair den chéad scoth ar siúl. Mholfainn, mar sin, do gach duine a bheith páirteach sna healaíona sna seachtainí agus sna míonna amach romhainn – ní bheidh díomá ort!

 

Ag an am céanna, tá an Chomhairle Ealaíon ag leanúint den obair phleanála agus forbartha atá ar bun againn. Fógróimid an mhí seo ainmneacha na scoileanna a bheidh páirteach sa chlár píolótach Scoileanna Ildánacha, ar gné thábhachtach den chlár Éire Ildánach de chuid an Rialtais é.

 

Anuas air sin, tá an measúnú don chlár maoinithe nua Maoiniú Deontais do na hEalaíona i mbuille a bheith críochnaithe againn agus mar sin, fógrófar cinntí ina leith i dtreo dheireadh na míosa seo. Is é seo an dara sraith maoinithe laistigh den chreat maoinithe nua agus tá sé mar aidhm léi tacú le healaíontóirí agus le heagraíochtaí chun saothair nua spreagthacha a chruthú agus a sholáthar.

Dírítear i Maoiniú Deontais do na hEalaíona ar thorthaí a bhaint amach lena bhforbraítear na healaíona trí eispéiris ealaíon ar ardchaighdeán a chur ar fáil don phobal mór nó trí sheirbhísí, acmhainní nó áiseanna den scoth a sholáthar a thacaíonn le hobair ealaíontóirí nó earnáil na n-ealaíon i gcoitinne.

Mar aon leis an Maoiniú Straitéiseach, an Maoiniú Ionad agus an Maoiniú Comhpháirtíochta, nuair a fhógrófar na cinntí i dtaca le Maoiniú Deontais do na hEalaíona, cuirfear deireadh leis an gcéad chéim de thabhairt isteach na gclár nua maoinithe mar chuid de sheachadadh na straitéise deich mbliana.

 

 

Le gach dea-mhéin,

 

Orlaith McBride
An Stiúrthóir