San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Ailtireacht Taispeántais ag teacht aníos
Beidh beirt Laureate, Sebastian Barry agus Sarah Crossan, i láthair ag Féile Liteartha Iarthar Chorcaí
Poist mar Scríbhneoir Cónaithe i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus in OÉ Gaillimh.
Athbhreithniú ar Ionaid Tionóil agus Ionaid Ealaíon
Beartas agus Straitéis le haghaidh Ionad Ealaíon 2019
Seisiúin faisnéise maidir le Maoiniú Ionad Ealaíon 2020
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 15 Lúnasa 2019
Comhalta Scríbhneoireachta Chruthaithí in UCD
Beyond Borders (Thar Teorainn)
Gairmeacha Oscailte 2020
Nuacht ón bPobal
Deis Fostaíochta: Oifigeach Forbartha Music Generation, Baile Átha Cliath Theas (Clúdach do Shaoire Mháithreachais)
Tugann Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann Séasúr spreagúil an Fhómhair / an Gheimhridh isteach
Uillinn: Clár Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Ionad Ealaíon Iarthar Chorcaí 2020 │ Glaoch ar Iarratais
Féadtar iarratas a dhéanamh anois ar Ghradam Scríbhneoireachta Nua Fishamble 2019
Bailiúchán d’Fhoinn Chláirsí Bunting: Coimisiún Digiteach
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir

Tá sé ar cheann de na príomhthascanna atá againn sa Chomhairle Ealaíon infheistíocht a chur sa bhonneagar riachtanach a theastaíonn chun na healaíona a chothú agus a fhorbairt in Éirinn. Infheistímid an t-airgead seo gach bliain trí Mhaoiniú Straitéiseach, a bhfuil sé mar chuspóir aige obair, gníomhaíochtaí nó seirbhísí iontacha a sheachadadh; a chur ar chumas níos mó daoine -- agus ar dhaoine níos éagsúla – taitneamh a bhaint as eispéiris ealaíon ar ardchaighdeán; deiseanna forbartha gairmiúla den chéad scoth a chur ar fáil d’ealaíontóirí agus do chleachtóirí; agus caighdeáin arda a choinneáil i rialú agus i mbainistíocht sna healaíona.

 

Cuirfear tús leis an tréimhse inar féidir iarratas a dhéanamh ar Mhaoiniú Straitéiseach ar an 9 Iúil agus cuirfear deireadh leis ag 17:30 ar an 5 Meán Fómhair. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, go bhfuiltear ag súil go nglacfaidh faighteoirí an Mhaoinithe Straitéisigh i gcroílár an obair a dhéanfar leis na tosaíochtaí beartais a shonraítear i straitéis deich mbliana na Comhairle Ealaíon, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh, a chur i gcrích. Foilseoimid ár bplean trí bliana don tréimhse 2020 go dtí 2022 sna seachtainí amach romhainn, agus leagfar amach an chaoi a bhfuilimid ag súil leis an straitéis a chur i bhfeidhm le linn na tréimhse sa phlean seo. Beidh an plean ar fáil ónár suíomh gréasáin agus trínár meáin shóisialta, agus molaim go mór do gach duine a bhfuil baint acu leis an earnáil ealaíon, lena n-áirítear siúd ar suim leo cur isteach ar Mhaoiniú Straitéiseach, an plean seo a léamh.

 

Mar aitheantas ar an ról ríthábhachtach atá ag ionaid tionóil i gcinntiú go dtacaítear le daoine le healaín a chruthú agus le dul i ngleic leis an ealaín ar fud na tíre, choimisiúnaigh Cumann Lucht Bainistíochta Contae agus Cathrach agus an Chomhairle Ealaíon Athbhreithniú ar Ionaid Tionóil a fhoilseofar go luath.  Beidh an taighde seo agus ár dtosaíochtaí beartais aonair agus chomhroinnte mar bhonn eolais don obair a dhéanfaimid le húdaráis áitiúla chun tacú le healaíontóirí agus le hionaid ealaíon. Tacaíonn ár gcomhaontú comhoibrithe; Creatlach don Chomhoibriú , leis an obair seo uile.

 

D’fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon Beartas agus Straitéis le haghaidh Ionad Ealaíon 2019 chomh maith a bheidh mar bhonn is mar thaca d’iarratais ar mhaoiniú in 2020, agus cuirfear sraith seisiún faisnéise ar fáil ar fud na tíre air sin.

 

 

Le gach dea-ghuí,

 

Le gach dea-mhéin,

 

Orlaith McBride
Stiúrthóir