San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Ionad Éigse Éireann: An chéad chaibidil eile i gceathrú liteartha Bhaile Átha Cliath
BEYOND PARTICIPATION AR AIS I MÍ AN MHÁRTA
Scéim Infheistíochta na bhFéilte – Clinicí
Scríbhneoir Cónaitheach, Coláiste na hOllscoile Corcaigh 1 Meán Fómhair 2018 – 31 Lúnasa 2019
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30pm, Déardaoin, an 5 Aibreán 2018
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Spriocdhátaí 2018
Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland spriocdháta Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2018 a fhógairt, scéim maoinithe d'ealaíontóirí faoi mhíchumas.
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus san Amharclannaíocht
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta i gcomhair Ghairmeacha Oscailte 2018
Nuacht ón bPobal
Fógraíonn Glór turais threoracha atá cairdiúil ó thaobh na néaltrú
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Cuirfidh Music Moves Europe earnáil an cheoil chun cinn san Eoraip
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus san Amharclannaíocht

Cuirfear tús leis an tréimhse inar féidir iarratais a chur isteach don chéad bhabhta eile de na Scéimeanna Damhsa agus Amharclannaíochta an 13 Márta. Is é an spriocdháta do na scéimeanna nua 5.30 p.m. Déardaoin, 12 Aibreán 2018. Glacfar le hiarratais ar shuíomh Gréasáin na Seirbhísí ar Líne de chuid na Comhairle Ealaíon.

 

Airítear ar na scéimeanna:

 

Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa – Is é cuspóir na scéime seo ná cobhsú a dhéanamh ar líonra ealaíontóirí cónaitheacha damhsa ar fud na tíre agus tacú leo.

 

Is iad seo aidhmeanna na scéime:

 

 • damhsa gairmiúil agus damhsa sa phobal a chobhsú in áiteanna éagsúla ar fud na réigiún;
 • deiseanna a sholáthar d’ealaíontóirí damhsa ar fud na tíre páirt a ghlacadh i gclár oibre ealaíonta a bheidh ábhartha ó thaobh a gcleachtas féin;
 • deiseanna a sholáthar d’údaráis áitiúla agus d’ionaid cleachtas damhsa a fhorbairt ina gceantair féin;
 • forbairt pleanála fadtéarmaí agus inbhuanaitheacht gníomhaíochtaí neamhspleácha damhsa a spreagadh.

 

Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta – Is é cuspóir na scéime seo ná deis a thabhairt d’ealaíontóirí amharclannaíochta clár oibre bliana a chruthú i gcomhpháirt le hionaid agus le húdaráis áitiúla. Déanfaidh an t-ealaíontóir amharclannaíochta gach a bhfuil i gceist go sonrach leis an gclár oibre a dhearadh i gcomhar leis an údarás áitiúil agus/nó leis an ionad.

 

Is iad seo aidhmeanna na scéime:

 

 • deiseanna a chur ar fáil d’ealaíontóirí amharclannaíochta ar fud na tíre chun páirt a ghlacadh i gclár oibre ealaíonta a bheidh ábhartha ó thaobh a gcleachtais féin;
 • deiseanna a chur ar fáil d’ionaid agus d’údaráis áitiúla chun cleachtas amharclannaíochta agus rannpháirtíocht an phobail a fhorbairt ina gceantar;
 • forbairt pleanála fadtéarmaí agus inbhuanaitheacht gníomhaíochtaí neamhspleácha amharclannaíochta a spreagadh;
 • cur chuige comhordaithe a spreagadh idir na príomhsholáthraithe ealaíon ag leibhéal áitiúil agus réigiúnach.

 

 

 

Is éard is aidhm leis an Scéim um Acmhainní Amharclannaíochta agus Forbairt ar an Amharclannaíocht bonneagar comhoibríoch a fhorbairt lena gcuirtear dea-chleachtas chun cinn i dtaca le saothar agus cleachtas ealaíontóirí amharclannaíochta a fhorbairt, a léiriú agus a scaipeadh ar fud na hÉireann.

 

Ceapadh an scéim seo chun dul chun leasa ealaíontóirí gairmiúla amharclannaíochta ag saothrú i ngach seánra amharclannaíochta a bhfuil cuntas teiste léirithe acu sa chleachtas amharclannaíochta gairmiúil agus atá tiomanta dó sin. D’fhéadfadh sé go gcuirfeadh iarratasóirí na hacmhainní agus an tacaíocht chomhchineáil seo a leanas ar fáil i gcomhar le heagraíochtaí amharclannaíochta maoinithe:

 • Acmhainní riaracháin agus bainistíochta chun cabhrú le healaíontóirí gairmiúla amharclannaíochta chun a gcleachtas a fhorbairt
 • Acmhainní riaracháin agus bainistíochta chun cabhrú le healaíontóirí gairmiúla amharclannaíochta chun saothar a fhorbairt, a léiriú agus a scaipeadh i gcomhréir le caighdeáin an tionscail
 • Tacaíocht agus comhairle ó chomhairleoir amharclainne ag a bhfuil saineolas
 • Cúnamh agus acmhainní i dtaca leis an saothar a riaradh, a bhainistiú agus a chur chun cinn
 • Cúnamh agus acmhainní i dtaca le straitéis don rannpháirtíocht phobail a chruthú, ina luaitear cuspóirí soiléire agus torthaí intomhaiste
 • Saineolas ar phleanáil straitéiseach agus ar inbhuanaitheacht i gcomhthéacs na hamharclannaíochta gairmiúla
 • Cúnamh i gcomhair tionscadail chomhoibríocha, idir eagraíochtaí nó ardáin amharclannaíochta a mhaoinítear, agus ealaíontóirí gairmiúla amharclannaíochta, amhail:
  • Comhléiriú agus scaipeadh saothair
  • Tionscnaimh lena gcumasaítear eagraíochtaí comhpháirtíochta comhiarratais a dhéanamh ar mhaoiniú ó chomhlachtaí eile seachas an Chomhairle Ealaíon
  • Gníomhaíochtaí lena gcuirtear dea-chleachtas chun cinn i réimsí éagsúla amhail forbairt lucht féachana/éisteachta, urraíocht agus tiomsú airgid.

 

Tá treoirlínte maidir le gach scéim foilsithe sa chuid maoinliúatá ar fáil dár suíomh gréasáin.