San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go nuachtlitir mhí na Nollag
Nuacht na míosa seo
Beartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht a fhorbairt
Tionscnamh Scoileanna Ildánacha na Comhairle Ealaíon
Clinicí Faisnéise le haghaidh na Dámhachtana Sparánachta Litríochta
Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon fáilte a chur roimh Katy Fitzpatrick mar Chomhairleoir - Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas
Ba mhaith leis an bhfoireann Amharc-ealaíon sa Chomhairle Ealaíon na faighteoirí rathúla seo a leanas a fhógairt do Scéim Spás Oibre 2019.
Tairiscint do Sholáthar Seirbhísí Comhairleacha Rannpháirtíochta sna hEalaíona don Chomhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, 31 Eanáir 2019
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dhámhachtain Liam O’Flynn - 5:30 p.m., Déardaoin, 17 Eanáir 2019
Scéim Ensembles na nÓg 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Dámhachtain Sparánachta d’Ealaíontóirí agus Coimhéadaithe 2019.
Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation (Ros Comáin)
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Ná déan dearmad gurb é Dé Máirt, 11 Nollaig 11 a.m. am na hÉireann an spriocdháta i gcomhair Thionscadail Chomhoibrithe 2019!
Múnlaí Nua Gnó i bhFeidhm: Buanseasmhacht agus Inbhuanaitheacht a thógáil do na hEarnálacha Cultúrtha agus Cruthaitheacha
Gairmeacha Oscailte: Clár cónaitheachta ‘Back to Basics’
Múnlaí Nua Gnó i bhFeidhm: Buanseasmhacht agus Inbhuanaitheacht a thógáil do na hEarnálacha Cultúrtha agus Cruthaitheacha

Bíonn sé ríthábhachtach muinín agus inbhuanaitheacht airgeadais a thógáil do na hearnálacha ealaíon agus cultúrtha le cinntiú go mairfidh siad go fadtéarmach, go háirithe sa lá atá inniu ann ina n-athraíonn cúrsaí maoinithe go minic agus nach mbaineann aon chinnteacht leis an maoiniú sin. Conas is féidir le heagraíochtaí cultúrtha a seasamh airgeadais a fheabhsú gan dochar a dhéanamh dá sláine ealaíne agus dá luachanna?

 

Is tosaíocht é de chuid an chláir, an Eoraip Chruthaitheach an earnáil chultúrtha a spreagadh le múnlaí nua gnó a fhorbairt. Tá Deasca na hEorpa Cruthaithí ó Éirinn agus ó Thuaisceart Éireann ag oibriú le chéile chun Múnlaí Nua Gnó i bhFeidhm a sheachadadh chun cabhrú leis an earnáil ealaíon agus cultúir tuiscint níos fearr a fháil ar mhúnlaí gnó.

 

Cloisfimid ó eagraíochtaí ealaíon agus cultúir a ghlacann le cleachtais nuálaíochta le cinntiú go bhfásfaidh a ngnóthaí agus go mbeidh siad rathúil. Beidh deis ag daoine a fhreastalaíonn ar an imeacht seo líonrú lena gcomhpháirtithe ón Tuaisceart agus ón Deisceart agus ó thíortha éagsúla ar fud na hEorpa.

 

Labhróidh ár bpríomhchainteoir, Sandy Fitzgerald, faoi Creative Lenses, tionscadal atá maoinithe ag Eoraip Chruthaitheach agus a chuidíonn le heagraíochtaí cultúir a múnlaí gnó a fheabhsú agus cumais straitéiseacha fhadtéarmacha a fhorbairt.

  • Príomhchainteoir: Sandy Fitzgerald ó Olivearte a chuirfidh tionscadal Creative Lenses i láthair.
  • Beidh láithreoireachtaí gairide agus cruinnithe comhchéime ar siúl ina dhiaidh sin.
  • Tá an t-imeacht saor in aisce, ach ní mór duit clárú ar Eventbrite ós rud é go mbeidh líon na n-áiteanna teoranta.