San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Ionad Éigse Éireann: An chéad chaibidil eile i gceathrú liteartha Bhaile Átha Cliath
BEYOND PARTICIPATION AR AIS I MÍ AN MHÁRTA
Scéim Infheistíochta na bhFéilte – Clinicí
Scríbhneoir Cónaitheach, Coláiste na hOllscoile Corcaigh 1 Meán Fómhair 2018 – 31 Lúnasa 2019
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30pm, Déardaoin, an 5 Aibreán 2018
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Spriocdhátaí 2018
Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland spriocdháta Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2018 a fhógairt, scéim maoinithe d'ealaíontóirí faoi mhíchumas.
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus san Amharclannaíocht
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta i gcomhair Ghairmeacha Oscailte 2018
Nuacht ón bPobal
Fógraíonn Glór turais threoracha atá cairdiúil ó thaobh na néaltrú
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Cuirfidh Music Moves Europe earnáil an cheoil chun cinn san Eoraip
Ionad Éigse Éireann: An chéad chaibidil eile i gceathrú liteartha Bhaile Átha Cliath

Fuair Éigse Éireann agus Iontaobhas Oidhreachta na hÉireann cead pleanála i gcomhair pleananna uaillmhianacha chun teach cathrach stairiúil Seoirseach a athchóiriú i dtuaisceart lár na cathrach i mBaile Átha Cliath agus áras nua a dhéanamh le haghaidh na filíochta in Éirinn, Ionad Éigse Éireann.

Tá Amharclann na Mainistreach ag na drámadóirí, tá an Ceoláras Náisiúnta ag na ceoltóirí, tá an Gailearaí Náisiúnta ag na péintéirí, mar sin cén fáth nach mbeadh áras ag lucht na filíochta freisin, a dtearmann más maith leat é sin a thabhairt air. Áit éigin ina ndeirtear go measaimid anseo in Éirinn go bhfuil an-tábhacht leis an bhfilíocht.”  Olivia O’Leary, iriseoir

Mar cheann de na chéad tithe cathrach ar an gcéad chearnóg Seoirseach i mBaile Átha Cliath, is foirgneamh stairiúil 250 bliain é Uimh. 11 Cearnóg Parnell agus tá neart seanchais ag baint leis an áit.

Thosaigh Uimh. 11 amach mar fhoirgneamh príobháideach i gceann de na ceantair chónaithe ba mhó éilimh i mBaile Átha Cliath, agus ba é Luke Gardiner, duine d’fhorbróirí físiúla Bhaile Átha Cliath sa ré Sheoirseach a thóg é. Ina dhiaidh sin bhí an Club Náisiúnta ann, club do bhaill a mbíodh cara agus inspioráid WB Yeats Maud Gonne i measc na gcuairteoirí ann agus an náisiúnach John O’Leary, ar thrácht Yeats air ina dhán cáiliúil ‘September 1913’. Is i seomra comhairle iontach an fhoirgnimh a bhí "Ivy Day in the Committee Room” suite, ceann de na gearrscéalta i scéal James Joyce Dubliners. Fuair Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an foirgneamh ag tús an 20ú haois.

Tá beagnach €1 mhilliún bailithe go dtí seo, agus tá Éigse Éireann agus Iontaobhas Oidhreachta na hÉireann ag tabhairt faoi fheachtas tiomsaithe caipitil anois chun na €4 mhilliún eile a bhailiú, airgead a theastaíonn chun tús a chur leis an gcéad chaibidil eile i saol an fhoirgnimh. Tá ríméad ar Éigse Éireann a fhógairt go bhfuil Ciste Filíochta Adrain Brinkerhoff as Foras Sidney E Frank Foundation mar Mhór-Deontóir Bunaithe le déanaí anuas le tabhartas $250,000.

Léiríonn an infheistíocht san athchóiriú deis uathúil i ndáiríre chun tionchar buan agus suntasach a imirt ar shaol cultúrtha agus litearthachta na hÉireann, agus cur go suntasach ag an am céanna le hathghiniúint thuaisceart lár na cathrach.

Cheadaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath pleananna nuálacha a cheap na hailtirí McCullough Mulvin a bhuaigh gradaim dá saothar go dtí seo. I measc na n-oibreacha beidh athchóiriú stuama an tí, ina mbeidh cúrsaí caomhnaithe chun tosaigh, agus rochtain uilíoch á tabhairt ar an bhfoirgneamh. San fhís nua seo d’Uimh. 11, feidhmeoidh an t-íoslach mar bhialann aisti féin, agus beidh Ionad Éigse Éireann ar urlár na talún agus ar an gcéad urlár (lena n-áirítear síneadh dhá stór ón 20ú haois ar gcúl). Is mol cultúrtha bríomhar a bheidh anseo ina mbeidh spásanna taibhithe agus ceardlainne den chéad scoth, caifé agus siopa leabhar, agus Leabharlann Filíochta Saothair Seamus Heaney, ceann dár seoda náisiúnta.

Beidh Uimh. 11 Cearnóg Parnell mar chuid lárnach de thionscadal físiúil chun freastal ar uaillmhianta na Cathrach le haghaidh braisle chultúrtha a bheidh in úsáid go forleathan ag an bpobal i gceantar Chearnóg Parnell. Rachaidh Uimh. 11 i dteannta Ghailearaí Hugh Lane Chathair Bhaile Átha Cliath agus Amharclann an Gheata, mar aon le Músaem Scríbhneoirí Bhaile Átha Cliath, Áras na Scríbhneoirí, Ionad James Joyce agus Leabharlann nua na Cathrach atá beartaithe i gceathrú liteartha Bhaile Átha Cliath.

Rachaidh tionscadal Cheathrú Cultúrtha Chearnóg Parnell isteach sa chéim deartha/pleanála in 2018 agus é mar aidhm iarratas pleanála a chur isteach i mbliana. Freastalóidh Leabharlann nua na Cathrach ar dhaonra 1.2 milliún duine i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath, a dtarraingeoidh thart ar 3,000 cuairteoir in aghaidh an lae air. Tabharfaidh sé inspioráid agus spreagadh, fáilteoidh agus áireoidh sé cách, le bailiúcháin, naisc, áiteanna, seirbhísí agus cláir d’fhoghlaimeoirí, léitheoirí, taighdeoirí, do leanaí agus do theaghlaigh, le haghaidh gach saoránaigh. Áit i gcomhair foghlama, cruthaitheachta agus rannpháirtíochta. 

“Rud iontach ach teibí is ea Ionad Éigse Éireann. Caithfimid é a dhaingniú, agus ba bhreá linn dá gcuideofá linn é sin a dhéanamh.” Paul Muldoon, file a bhuaigh gradam Pulitzer agus comhalta boird Éigse Éireann.

Feic http://www.poetryireland.ie/news/the-next-chapter-in-dublins-literary-quarterchun tuilleadh eolais a fháil.