San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Meitheamh dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Beo agus Digiteach: Déanamh Féile i bhfianaise COVID-19.
Making Tracks – Cónaitheacht Fhíorúil agus Turas Digiteach do Cheoltóirí
An t-údar Gaeilge Áine Ní Ghlinn fógartha mar an séú Laureate na nÓg
Deontais agus Dámhachtainí
Fondúireacht Chultúrtha na hEorpa – an dara babhta den Chiste um Chultúr Dlúthpháirtíochta na hEorpa fógartha!
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2021 – Babhta 1
Nuacht ón bPobal
Ailtirí i Scoileanna 2020/2021 – Gairm Oscailte do Scoileanna
RIARTHÓIR MUSIC GENERATION CILL CHAINNIGH
Tá na dátaí i gcomhair Fhéile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath 2021 de chuid Virgin Media fógartha: 3 Márta – 14 Márta 2021
GLAOCH DO CHOIMEÁDAÍ SNA FÍSEALAÍONA
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha 2020 – Síneadh leis an Spriocdháta Iarratais
Teilifís Scoileanna Ildánacha
Beo agus Digiteach: Déanamh Féile i bhfianaise COVID-19.

Arna cheapadh d’fhéilte ar scála beag go meánscála, beidh dhá fhóram plé ar líne á bhforbairt ag an gComhairle Ealaíon ina dtabharfaidh siad deis chun eolas a roinnt agus plé a dhéanamh ar fhiúntais, dúshláin, deiseanna agus srianta roimh fhéile agus clár á bpleanáil acu do spásanna poiblí athchumraithe agus comhroinnt ealaíon ar líne a fhiosrú. Cé na réitigh chruthaitheacha atá ann d’fhéilte chun an chaoi a dtéann an pobal i ngleic leis na healaíona a athshamhlú?

 

Faoi Chathaoirleacht Ruth McGowan; Stiúrthóir Féile ar Fhéile Imeallach Bhaile Átha Cliath.

 

Á mhodhnú ag an Dr David Teevan; Comhairleoir Féilte don Chomhairle Ealaíon.

 

D’fhonn a chinntiú go bhfaigheann gach freastalaí deis cur le gach seisiún, ní bheidh spás ach do 25 rannpháirtí. Leithdháilfear spásanna do dhaoine de réir mar a thagann siad chugainn agus tá siad teoranta d’ionadaí féile amháin i ngach cruinniú.

 

Ná cláraigh ach le haghaidh ceann den dá sheisiún trí naisc Eventbrite thíos.

 

Dé Céadaoin, 24 Meitheamh (15:00-16:30) - https://www.eventbrite.ie/e/live-and-digital-festival-making-in-the-face-of-covid-19-session-1-tickets-105939341422

 

Dé Sathairn, 27 Meitheamh (11:00-12:30) - https://www.eventbrite.ie/e/live-and-digital-festival-making-in-the-face-of-covid-19-session-2-tickets-106209503484

 

I gcás go mbíonn seisiún lán, seol ríomhphost chuig adrian.colwell@artscouncil.ie agus cuirfear ar liosta feithimh thú.