The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte chuig Nuachtlitir mhí Iúil
Nuacht na míosa seo
Cód um Chreat Rialachais
Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon agus ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, a fhógairt go bhfuiltear tar éis Pat Murphy a cheapadh mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe (Scríbhneoir Scáileáin) i gcomhair 2018-19.
Life Lines – Club Leabhar an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach
Deontais agus Dámhachtainí
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Nuacht ón bPobal
Sparánacht Jack Harte 2019
Téigh ag obair le Foireann Shorcas Pobail na Gaillimhe: Bainisteoir Ginearálta á Lorg
Téigh ag obair le Foireann Shorcas Pobail na Gaillimhe: Léiritheoir á Lorg
Dánlann Ealaíne Crawford: Iúil
Eagraíochtaí agus tionscadail arna maoiniú ag an gComhairle Ealaíon incháilithe do dhámhachtain nua an Chrannchuir Náisiúnta
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Music Moves Europe – Glaonna ar thograí agus glaonna ar thairiscintí ar oscailt anois
An bhfuil maoiniú á lorg agat le haghaidh tionscadail i gcomhar le comhpháirtithe Eorpacha eile?
Deiseanna do chóiréagrafaithe nua
Glaoch nua de chuid na hEorpa Cruthaithí ar thairiscintí le haghaidh Scéim Soghluaisteachta Trasteorann d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 29 Meitheamh

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Cód um Chreat Rialachais

“Tá an Cód um Chreat Rialachais uasdátaithe, arna fhaomhadh ag an gComhairle i mí na Bealtaine 2018, ar fáil anois ar an suíomh gréasáin.”

 Léigh a thuilleadh >>
Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon agus ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, a fhógairt go bhfuiltear tar éis Pat Murphy a cheapadh mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe (Scríbhneoir Scáileáin) i gcomhair 2018-19.

Tá an ról mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe cómhaoinithe ag an gComhairle Ealaíon agus ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh agus cuirtear ar fáil é i gcomhar le Féile Scannán Chorcaí. Is é is aidhm dó deis ar leith a thabhairt do scríbhneoir scáileáin a bhfuil gradam bainte amach aige/aici a c(h)leachtas a fhorbairt i dtimpeallacht ollscoile agus deis a thabhairt do mhic léinn ag an am céanna oibriú ar bhealach bríoch le healaíontóir atá ag cleachtadh le linn dóibh a bheith i mbun staidéir.Léigh a thuilleadh >>
Life Lines – Club Leabhar an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach

Tugann an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Sebastian Barry Life Lines – Club Leabhar an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach, chomh fada le roinnt socruithe sláinte mí Lúnasa seo. Tá sé mar aidhm ag an gclub leabhar dul i gcion ar léitheoirí thar shocruithe ar leith a bhfuil sé níos deacra teacht orthu, le ficsean Éireannach comhaimseartha.Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe

Dáta Deireanach le haghaidh Iarratas: 17 Lúnasa 2018 (6pm) Scoil: An Scoil Cheoil agus Amharclannaíochta Conradh: Téarma Seasta Páirtaimseartha.Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
Sparánacht Jack Harte 2019

Tá Áras na Scríbhneoirí agus Ionad Tyrone Guthrie in Eanach Mhic Dheirg tagtha le chéile arís chun Sparánacht coicíse iomlán maoinithe le haghaidh Scríbhneoir Cónaithe a thairiscint, a bheidh ar siúl in earrach na bliana 2019. Ainmníodh an dámhachtain in ómós Jack Harte, bunaitheoir Áras na Scríbhneoirí, mar chomóradh agus aitheantas don mhéid a rinne sé ar son litríocht na hÉireann. Léigh a thuilleadh >>
Téigh ag obair le Foireann Shorcas Pobail na Gaillimhe: Bainisteoir Ginearálta á Lorg

Tá duine cumasach á lorg ag Sorcas Pobail na Gaillimhe chun forbairt na cuideachta a leagan amach agus a stiúradh agus tógáil ar na deiseanna iontacha atá ar na bacáin againn.Léigh a thuilleadh >>
Téigh ag obair le Foireann Shorcas Pobail na Gaillimhe: Léiritheoir á Lorg

Táimid ar lorg duine spreagtha, seiftiúil agus fuinniúil a bhfuil fonn air/uirthi oibriú laistigh d’eagraíocht atá ag fás de réir mar a ullmhaímid do bhliain na Gaillimhe mar Phríomhchathair Cultúir na hEorpa 2020 agus de réir mar a fhorbraítear na deiseanna breátha atá ar na bacáin.Léigh a thuilleadh >>
Dánlann Ealaíne Crawford: Iúil

Is Institiúid Cultúrtha Náisiúnta é Dánlann Ealaíne Crawford, suite i gcroílár na Cathrach agus é ar cheann de na foirgnimh is stairiúla i gCathair Chorcaí. Tógadh é an chéad lá riamh in 1724, rinneadh músaem ealaíne den fhoirgneamh ag deireadh an 19ú haois, agus cuireadh síneadh breá leis an ngailearaí sa bhliain 2000. Le bailiúchán de bheagnach 4,000 saothar ealaíne agus 12 spás taispeántais thar thrí urlár ba cheart do gach duine cuairt a thabhairt ar an nGailearaí. Léigh a thuilleadh >>
Eagraíochtaí agus tionscadail arna maoiniú ag an gComhairle Ealaíon incháilithe do dhámhachtain nua an Chrannchuir Náisiúnta

Fógraíodh deis nua iontach do thionscadail a bhaineann leis na healaíona nuair a seoladh céad Dámhachtainí an Chrannchuir Náisiúnta um Dhea-Chúiseanna.Léigh a thuilleadh >>


Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Music Moves Europe – Glaonna ar thograí agus glaonna ar thairiscintí ar oscailt anois

Is é Music Moves Europe an creat uileghabhálach le haghaidh thionscnaimh agus ghníomhaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh trína dtugtar tacaíocht d’earnáil an cheoil san Eoraip. Léigh a thuilleadh >>
An bhfuil maoiniú á lorg agat le haghaidh tionscadail i gcomhar le comhpháirtithe Eorpacha eile?

Is éTacaíocht do Thionscadail  um Chomhar Eorpach an príomhshruth maoinithe de chuid na hEorpa Cruthaithí le haghaidh tionscadail ealaíona agus tionscadail chultúrtha.Léigh a thuilleadh >>
Deiseanna do chóiréagrafaithe nua

Is é Aerowaves an t-ardán Eorpach damhsa a bhfuil comhpháirtithe aige i 33 tír. Tríd an ardán, sainaithnítear na saothair is fearr ó ealaíontóirí damhsa atá ag teacht chun cinn agus cuirtear na saothair sin chun tosaigh trí mheán léirithe trasteorann, a chuireann ar chumas na gcóiréagrafaithe nua damhsa úrnua a chur ar a súile do lucht féachana úrnua. Léigh a thuilleadh >>
Glaoch nua de chuid na hEorpa Cruthaithí ar thairiscintí le haghaidh Scéim Soghluaisteachta Trasteorann d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir

Is é aidhm an ghlaoigh seo ná scéim soghluaisteachta trasteorann d’ealaíontóirí agus do ghairmithe sa chultúr a shainaithint agus a thástáil, a bheidh mar chéim tosaigh ansin le haghaidh scéim soghluaisteachta d’ealaíontóirí a chur chun feidhme go hiomlán mar chuid de chlár nua An clár, an Eoraip Chruthaitheach 2021-2027.Léigh a thuilleadh >>