San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
ilDÁNA 2020 / 2021
Próiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta nua ar Ailtireacht.
Faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2020
Bailiúchán na Comhairle Ealaíon
Tionól Ginearálta Aosdána
Tabhair Leat do Láinnéar Féin an 14 Feabhra. Comhdháil ‘Change Makers’
Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge 2020 DC
Comhráití na hOíche Cultúir
Téacs Nuachtlitreach
Seoladh RAISE Céim 2 - glao ar léirithe spéise
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, an 30 Eanáir 2020
Scoileanna Ildánacha - Mí Eanáir 2020
Scéim Ensembles na nÓg 2020
Nuacht ón bPobal
Spriocdháta: Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Cultúir na hEorpa 2020
Tionscadail Chomhoibrithe Cultúir sna Balcáin Thiar 2019
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Tionscadail Chomhoibrithe Cultúir sna Balcáin Thiar 2019

Comhoibriú cultúrtha a neartú le tionscail chultúir agus chruthaitheacha sna Balcáin Thiar agus iomaíochas na dtionscal sin” 

 

Tá an ghairm tograí le haghaidh Thionscadail Chomhoibrithe Cultúir sna Balcáin Thiar ar fáil ar líne anois anseo

Is é cuspóir foriomlán na gairme seo comhréiteach agus dea-chaidrimh a chothú sna Balcáin Thiar trí chomhoibriú agus cruthaitheacht chultúrtha.

 

Ba cheart go mbainfeadh réigiún na mBalcán Thiar go príomha leas as na tionscadail a gheobhaidh tacaíocht agus díreofar go háirithe ar thosaíochtaí chun:

  • Acmhainn na dtionscal cultúir agus cruthaitheach a mhéadú ionas go bhfeidhmeoidh siad ar bhonn trasnáisiúnta agus idirnáisiúnta
  • Dáileachán trasnáisiúnta ar shaothair chultúrtha agus chruthaitheacha a mhéadú agus soghluaisteacht thrasnáisiúnta daoine a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí cultúrtha agus cruthaitheacha
  • Idirphlé idirchultúrtha a fheabhsú idir ealaíontóirí, oibreoirí cultúir mar aon leis an bpobal i gcoitinne

 

Meastar go bhfuil buiséad EUR 5,000,000 curtha ar leataobh chun tionscadail a chómhaoiniú. Beidh deontas íosta de EUR 100,000 in aghaidh an tionscadail ar fáil agus beidh deontas uasta de EUR 500,000 ar fáil. Féadfar suas le 85% de chostais incháilithe iomlána an tionscadail a bheith i gceist leis an méid deontais a iarrfar. Gheobhaidh na hiarratasóirí an chuid eile. Táthar ag súil go maoineoidh an Ghníomhaireacht thart ar 20 togra.


Spriocdháta 17 Márta, 17:00 Am Lár na hEorpa

Dátaí tosaigh: Idir 1 Eanáir agus 31 Márta 2021.