San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Bealtaine dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh thuras staidéir idirnáisiúnta go hÉirinn ar na healaíona sa phobal
Cairt Chustaiméirí agus Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí
Taispeántais atá ar na bacáin ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon
An Ócáid Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: Sebastian Barry, Ómós agus Agallamh le Seán Rocks agus Aíonna Speisialta Mia Gallagher agus Claire Kilroy
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí agus spriocdháta do Scéim Spás Oibre na nAmharc-Ealaíon, 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí Dhámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, 2018, Babhta 2 Sraith 1 (Amharc-ealaíontóirí) Sraith 2 (Coimeádaithe)
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí agus spriocdháta na Scéime Rannpháirtíochta san Ailtireacht 2018
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Nuacht ón bPobal
Taispeántais 52 / Tionscnamh 52 pop-up, Dingle Peninsula
DEISEANNA FOSTAÍOCHTA: Music Generation
Déanann Digital Transformations maoiniú ar sparánacht €10,000 “d’ealaíontóir sa tsochaí dhigiteach”
Glaoch ar iarratais: sparánacht doiciméadúcháin artsandhealth.ie 2018
DEIS FOSTAÍOCHTA: Bainisteoir Tacaíochta don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil
CUIREANN CEOLFHOIREANN AIREAGAIL NA HÉIREANN MÓRSHAOTHAR BARÓCACH AGUS RÓMÁNSÚIL I LÁTHAIR AGUS Í AR CAMCHUAIRT LE DEATH AND THE MAIDEN
Dhuais Zurich as Portráidí aighneachtaí, spriocdháta: 22 Meitheamh 2018
Áras na Scríbhneoirí na hÉireann maoiniú tionscadal Gaeilge faoi stiúir scríbhneoir nua
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seimineár ar Fhorbairt Lucht Féachana d’Eagraíochtaí Cultúrtha
Tá na foirmeacha iarratais agus na treoirlínte le haghaidh Tacaíocht do Thionscadail Aistriúcháin Liteartha ar fáil ar líne anois
Deasc Faisnéise Cultúrtha na hEorpa Cruthaithí ag Tionól Ealaíontóirí Radharcacha Éire 2018
Taispeántais atá ar na bacáin ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon

Is iad na príomhthosaíochtaí in Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh: Forbairt na nEalaíon in Éirinn a Threorú na healaíontóirí agus rannpháirtíocht an phobail leis na healaíona. Ag teacht leis sin glacadh leis an ráiteas misin seo a leanas le haghaidh Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon:

Tacaíonn bailiúchán na Comhairle Ealaíon le rannpháirtíocht ealaíontóirí agus an phobail leis na healaíona. Déanann sé é sin trí shaothar comhaimseartha den scoth a cheannach a mbainfear sult as agus a bheidh fiúntach trí thaispeántas agus cláir a sheachadtar go díreach agus le comhpháirtithe. Síos tríd an mbailiúchán, feidhmíonn an Chomhairle Ealaíon freisin mar chaomhnóir agus mar chúramóir scoth na healaíne thar ceann mhuintir na hÉireann.

Sna blianta seo romhainn, beidh an Chomhairle Ealaíon i mbun tuilleadh forbartha ar a clár chun rochtain agus rannpháirtíocht mhéadaithe lena Bailiúchán a éascú. Beidh saothair ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon sna taispeántais seo a leanas a bheidh ag oscailt sna míonna seo romhainn:

Gheobhaidh tú tuilleadh sonraí ar an mBailiúchán ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.

Más eagraíocht thú agus má tá suim agat tuilleadh a fháil amach faoi bheith ag obair le Bailiúchán na Comhairle Ealaíon déan teagmháil le ben.mulligan@artscouncil.ie.