San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, an 19 Eanáir 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon go mbeidh Comhaltacht Jerome Hynes á tairiscint aici le haghaidh 2017/18
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017
An Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile – 5.30pm, Déardaoin, an 16 Feabhra 2017
Nuacht ón bPobal
Gairm oscailte ar Choimisiún Pobalghníomhach
Stiúrthóir á lorg ag Eva International
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Gairmeacha atá ag teacht aníos ar mhaoiniú i bhFochlár Cultúir de chuid na hEorpa Cruthaithí
An scéal is déanaí ar rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe sa reifreann i ndiaidh imeacht na Breataine ón Aontas Eorpach de chuid na hEorpa Cruthaithí
Deiseanna d’ealaíontóirí i dtionscadail a fhaigheann tacaíocht ón Eoraip Chruthaitheach faoi láthair
Deiseanna maoiniúcháin eile an AE
Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir labhairt ag d’imeacht
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir

Tús maith leath na hoibre do na healaíona i mbliana, lenár gcomhdháil ‘Tá Tábhacht le hÁiteanna’ i gCaisleán Bhaile Átha Cliath ar an Déardaoin (12 Eanáir).

 

Is é seo an chéad chomhdháil i sraith dhébhliantúil comhdhálacha a reáchtálfar faoi choimirce Creatlach don Chomhoibriú, an comhaontú idir an Chomhairle Ealaíon agus an Rialtas Áitiúil. Deis thábhachtach thráthúil é leis an gcur chuige comhaontaithe, atá á ghlacadh againn féin agus ag ár gcomhghleacaithe sa rialtas áitiúil i dtaca leis na healaíona a fhorbairt agus a chothú ar fud na hÉireann, a thaispeáint.

 

Déantar iniúchadh sa chomhdháil ar pheirspictíochtaí maidir le luach na n-ealaíon dúinn, cad a tharlaíonn nuair a dhéanaimid infheistíocht san ealaíontóir agus sa saoránach, agus, níos tábhachtaí ná sin, féachtar chun cinn agus fiafraímid an bhfuil rudaí socraithe againn i gcúrsaí cultúir le haghaidh na todhchaí?

 

Ag teacht sna sála ar bhliain an chomóraidh ina raibh léiriú cultúrtha agus an tsaoránacht ina ngné thábhachtach den fhreagairt náisiúnta agus de na hócáidí comórtha, beidh an saoránach agus ár gcumas cultúrtha i gcroílár na comhdhála arís eile.

 

Táim dóchasach go dtairgfidh ár sraith nua dhébhliantúil comhdhálacha ardán náisiúnta tábhachtach ar mhaithe le plé, foghlaim, tuiscint agus machnamh. Agus, dá bhrí sin, beidh an phleanáil a bhainfidh le soláthar do na healaíona agus do chúrsaí cultúir, ar bhonn áitiúil agus náisiúnta araon, chomh stuama agus chomh beartaithe agus is féidir.

 

Tá áthas orm a rá leat go n-osclóidh Simon Coveney TD, An tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, an chomhdháil, agus beidh an Dr Frances Ruane mar chathaoirleach uirthi. Labhróidh raon leathan cainteoirí mór le rá, lena n-áirítear an tOllamh Geoffrey Crossick agus an tOllamh John O’Hagan; Emmet Kirwin, Louise Lowe; an Dr Emer Smyth; Diarmaid Lawlor; agus Noeline Kavanagh.

 

Tá an chomhdháil lán, ach murar éirigh leat ticéad a fháil, níl an cath caillte fós: Beimid á sruthú beo ar an lá – féach ár leathanach Facebook chun na sonraí a fháil!

 

 

Orlaith McBride

Stiúrthóir

Email Software by Newsweaver