San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Féile Nuacheoil Bhaile Átha Cliath 2017 sa Mhárta le Thomas Adès agus Gerald Barry ina bun
Cinntí Scéim na bhFoilseachán/Teideal ar Theideal 2017
The Reader’s Voice
Táthar ag díriú ar Chumadóirí Éireannacha le tréchleas mórghradam
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, an 6 Aibreán 2017
Scéim Ensembles na nÓg 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta i gcomhair na Gairme Oscailte 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus sa Téatar
Nuacht ón bPobal
An babhta coimisiúnaithe le haghaidh ‘ilDÁNA’
Gairm d’Ealaíontóirí le haghaidh New Voices of Ireland
Tograí á lorg ag an gClár Beyond Borders de chuid an PRS for Music Foundation ó eagraíochtaí agus grúpaí atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Fhochlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí
Comhairliúchán Poiblí
Gairm oscailte do scríbhneoirí damhsa faoi bhláth chun athbhreithniú a dhéanamh ar thaibhithe Fhéile Spring Forward 2017 in Aarhus, an Danmhairg ón 28-30 Aibreán.
Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir labhairt ag d’imeacht
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir

Tosaíonn na healaíona mí Feabhra leis an dea-nuacht gur bhuaigh Sebastian Barry Gradam Leabhar na Bliana Costa – arís! Is é Sebastian an chéad úrscéalaí a bhuaigh an duais mór le rá seo faoi dhó, agus dúirt na moltóirí go raibh a leabhar, Days Without End, ‘géar, iontach agus an-chorraitheach.’ Seolaimid ár gcomhghairdeas chuig Sebastian, agus chuig na scríbhneoirí Éireannacha Jess Kidd agus Billy O’Callaghan a bhuaigh an chéad agus an dara háit i gComórtas Gearrscéalaíochta Costa, agus leis an údar atá lonnaithe in Éirinn, Brian Conaghan, a bhuaigh Gradam Costa le haghaidh Leabhar Leanaí na bliana.

 

Tá an t-ealaíontóir i gcroílár straitéis 10 mbliana na Comhairle Ealaíon, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh, ina dtugaimid aitheantas go léiríonn saothar ealaíontóirí an t-am i láthair, go gcuireann sé lenár dtuiscint ar an am a caitheadh, agus go spreagann sé ár bhfís don am atá le teacht.

 

Breathnaímid ar ár dtacaíocht d’ealaín ardchaighdeáin a dhéanamh mar cheann de na feidhmeanna is tábhachtaí atá againn, agus tacóimid go láidir le ról sainiúil agus tábhachtach an ealaíontóra sa tsochaí agus i mbeartas cultúrtha náisiúnta.

 

Cuireann ár bplean trí bliana ár bprionsabail i bhfeidhm, trína ngeallaimid comhaontuithe a thabhairt isteach a chinntíonn íocaíocht chothrom agus chóir d’ealaíontóirí; a mhéadaíonn ár n-infheistíochtaí i sparánachtaí; a aimsíonn bealaí nua le cuidiú le healaíontóirí atá ag teacht chun cinn agus atá i lár a ngairme; agus bearta dírithe eile.

 

Ar deireadh, meabhraítear d’ealaíontóirí agus d’oibrithe ealaíne gurb é an spriocdháta d’iarratais nua ar Chomhaltacht Jerome Hynescuid de chlár ceannaireachta cultúrtha Clore atá lonnaithe i Londain ná 12 meán lae, an 13 Feabhra 2017.

 

Le dea-mhéin,

 

 

Orlaith McBride
Stiúrthóir

 

Email Software by Newsweaver