English Version

Ailt
Meabhrúchán: An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dámhachtain Deis – 5.30pm, Déardaoin, an 5 Meitheamh 2014

Beyond Borders (Thar Teorainn)

Foláireamh ón bhfoireann Amharcealaíon

Dámhachtainí Tionscadail 2015 - spriocdháta 5.30 i.n. Déardaoin an 28 Lúnasa, 2014

Clinic Faisnéise – Dámhachtain Sparánachta Litríochta

Eoin Colfer fógartha mar Laureate na nÓg ag an Aire Fergus O’Dowd

€307,500 tairgthe do 72 féile agus imeacht ar fud na hÉireann

Nuacht ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir  
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Máirt 17 Meitheamh.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 11 Eagrán 903 Meitheamh 2014
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár nuachtlitir

Tá féilte ar cheann de na príomhbhealaí a thacaíonn an Chomhairle Ealaíon le foirmeacha ealaíne agus leis an bpobal teacht níos fearr a fháil ar na healaíona ar fud na tíre. Is cuid lárnach den bheartas ealaíon iad agus gné thábhachtach de shaol an phobail. Tá féilte ina n-ardáin a thugann spás léirithe don tsármhaitheas in áiteanna ar chúl éaga. Comhshaothair uathúla iad a tharraingíonn ealaín, áit agus an lucht féachana le chéile. Deiseanna spraoi agus siamsaíochta iad. Ó thaobh cúrsaí sóisialta, geilleagair agus ealaíon, go háirithe, táimid ag cur tús le séasúr samhraidh lán le féilte, idir bheag agus mhór, a bheidh ar siúl beag beann ar an aimsir, a tharraingeoidh cáil ar Éirinn agus a mheallfaidh cuairteoirí Éireannacha agus idirnáisiúnta araon go gach cearn den tír.

Tá an Chomhairle Ealaíon ag maoiniú 8 bhféile ealaíon ildisciplíneacha in 2014 tríd an gclár deontas, 130 féile trí Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí mar aon le scata féilte le haghaidh foirmeacha ealaíne aonair ar fud na tíre. Is minic a aithnítear agus a chuirtear i láthair foirmeacha ealaíne nua nó a aithnítear bealaí nua chun saothar a chur i láthair ag féilte ealaíon ildisciplíneacha. 

Is minic freisin a bhíonn féilte beaga fíorthábhachtach don phobal, á spreagadh agus á ngríosú chun páirt a ghlacadh i mbuaicphointe na bliana.  Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis mionsonraí a fhógairt anseo le déanaí maidir leis na hiarratasóirí ar éirigh leo faoi bhabhta a dó de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí don bhliain 2014, atá dírithe go sonrach ar imeachtaí agus ar fhéilte beaga áitiúla a bhfuil maoiniú suas le €40,000 iarrtha ar an gComhairle ina leith. Tá €307,500 san iomlán bronnta ar 72 féile agus imeacht ar fud na tíre mar thoradh ar 199 iarratas a fuarthas.

Ó Chill Chainnigh go Gaillimh, ón Earagail go dtí Éigse Cheatharlach agus an Chlocháin, is iomaí cineál ealaíne agus tallainne atá ann le haimsiú. Cuirfear i láthair imeachtaí suimiúla ilghnéitheacha atá múnlaithe ag eolas cuimsitheach ar an lucht féachana áitiúil agus ar na cuairteoirí a bheidh ann. Rannpháirtíocht spreagúil idir ealaíontóirí agus an lucht féachana agus éisteachta agus fórsa beatha an phobail freisin atá i bhféilte speisialaithe amhail Féile Damhsa Bhaile Átha Cliath, Féile Cheoil Iarthar Chorcaí, Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath agus Féile Cheoldrámaíochta Loch Garman. Nuair a bhíonn féile ar siúl, bíonn spontáineacht iontach agus díograis le brath ann ó na daoine áitiúla agus ó chuairteoirí as gach cearn den tír agus ó thar lear.


Le dea-mhéin,

  

Orlaith McBride Stiúrthóir

 


Meabhrúchán: An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dámhachtain Deis – 5.30pm, Déardaoin, an 5 Meitheamh 2014


Tá an spriocdháta chóir a bheith tagtha. Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Deis na Comhairle Ealaíon Déardaoin, an 5 Meitheamh 2014 ag 5.30pm.


Léigh tuilleadh


Beyond Borders (Thar Teorainn)

Tá an Chomhairle Ealaíon ag dul i gcomhpháirtíocht le PRS for Music Foundation, Alba Chruthachail, Comhairle Ealaíon na Breataine Bige, agus Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann - ar an gclár camchuairte comhchoimisiúnaithe, Beyond Borders (Thar Teorainn) i mbliana. 


Léigh tuilleadh


Foláireamh ón bhfoireann Amharcealaíon

Tabhair faoi deara nach mbeidh ach babhta amháin den Dámhachtain Tionscadail sna hAmharcealaíona in 2015. Mar thoradh air sin, beidh an spriocdháta atá ag teacht an 28 Lúnasa 2014 do Bhabhta 1 den Dámhachtain Tionscadail, 2015, ar an aon dámhachtain amháin ar fáil do thionscadail amharcealaíon a bheidh ar siúl in 2015. Tabhair faoi deara nach mór aon iarratas a dhéantar faoin mBabhta seo a thosú faoi mhí na Samhna 2015 ar a dhéanaí.Dámhachtainí Tionscadail 2015 - spriocdháta 5.30 i.n. Déardaoin an 28 Lúnasa, 2014

Tacaíonn Dámhachtainí tionscadail na Comhairle Ealaíon le gníomhaíochtaí tionscadail ar leith maidir le gach foirm ealaíne nó cleachtas ealaíne atá liostaithe. Beidh na treoirlínte dámhachtana do gach dámhachtain lena n-íoslódáil ón rannán maoiniú atá ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon faoi dheireadh mhí an Mheithimh.


Léigh tuilleadh


Clinic Faisnéise – Dámhachtain Sparánachta Litríochta

Reáchtálfaidh an Chomhairle Ealaíon clinic faisnéise in Áras na Scríbhneoirí roimh an spriocdháta sin chun comhairle agus faisnéis faoin bpróiseas iarratais a chur ar fáil.


Léigh tuilleadh


Eoin Colfer fógartha mar Laureate na nÓg ag an Aire Fergus O’Dowd

Fógraíodh Eoin Colfer mar an tríú duine a cheapfar mar Laureate na nÓg – arb é laureate na hÉireann é le haghaidh na litríochta do pháistí – ag imeacht speisialta ag an gComhairle Ealaíon an 8 Bealtaine.


Léigh tuilleadh


€307,500 tairgthe do 72 féile agus imeacht ar fud na hÉireann

Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis sonraí na bhfaighteoirí rathúla afhógairt faoi bhabhta a dó de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí don bhliain 2014. Tá an clár maoinithe sainiúil seo dírithe go sonrach ar imeachtaí agus ar fhéilte beaga áitiúla a bhfuil maoiniú suas le €40,000 iarrtha ar an gComhairle ina leith

Léigh tuilleadh


Nuacht ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Dheasc na hEorpa Cruthaithí, Éire, le haghaidh Líonrú Fáiltiú agus athrú ar sheoladh r-phoist


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Email Newsletter Software by Newsweaver