San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Luach Saothair don Ealaíontóir
Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt
Clár RAISE - FORBAIRT ACMHAINNE INFHEISTÍOCHTA PRÍOBHÁIDÍ - Fógraítear Céim 2.
Clinicí faisnéise ar dhámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon don bhliain 2020
Deontais agus Dámhachtainí
An Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile – 5:30 p.m, Déardaoin, 30 Aibreán 2020
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa, 2020
An Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Spriocdháta: Maoiniú Deontais do na hEalaíona, 2021
An chéad spriocdháta eile do Reel Art – 17:30 Déardaoin,14 Bealtaine 2020
Nuacht ón bPobal
Tá WESTIVAL ag lorg STIÚRTHÓIR FÉILE. Buaiteoir Dhámhachtana Féilte na hÉireann 2019 don ‘Fhéile Bheag is Fearr’.
PAINÉAL TEAGASCÓIRÍ CEOIL
Riarthóir Music Generation
Scoileanna Ildánacha
Deis do Chomhlaigh Chruthaitheacha
Scoileanna Ildánacha – ag cur fáilte roimh iarratais ó scoileanna as gach cearn den tír
Clár RAISE - FORBAIRT ACMHAINNE INFHEISTÍOCHTA PRÍOBHÁIDÍ - Fógraítear Céim 2.

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon roghnú na gcúig eagraíocht ar Leibhéal 1 agus na 15 eagraíocht ar Leibhéal 2 a dheimhniú atá chun páirt a ghlacadh i gCéim 2 den chlár RAISE a bhfuil an-rath ag baint leis.

Tá clár RAISE na Comhairle Ealaíon dírithe ar bhorradh a chur faoin infheistíocht phríobháideach sna healaíona in Éirinn trí chultúr daonchairdis inmharthana agus infheistíochta príobháidí a leabú i measc eagraíochtaí rannpháirteacha. Seoladh an clár seo chun acmhainn tiomsaithe airgid na n-eagraíochtaí ealaíon a fhorbairt, trí bhíthin scileanna agus acmhainní a sholáthar chun eagraíochtaí láidre agus inbhuanaithe a chothú.

Léirigh na cúig eagraíocht a roghnaíodh ar Leibhéal 1 (Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann, Amharclann an Druid, Leabhair Pháistí Éireann, Institiúid Scannán na hÉireann agus Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath) go bhfuil struchtúir eagrúcháin láidre acu, chomh maith le tograí tiomsaithe airgid láidre, pleananna margaíochta soiléire agus an acmhainn inmheánach, an cheannaireacht agus comhaontú ón mbord lena chinntiú go bhforbrófar straitéisí infheistíochta príobháidí/daonchairdis éifeachtacha. Glacfaidh siad páirt anois i gcúig cheardlann grúpa agus tabharfar 80 uair an chloig de thacaíocht shaincheaptha eagraíochtúil do gach eagraíocht roghnaithe. Cuirfear tacaíocht airgeadais ar fáil freisin chun íoc i dtreo tuarastail d’acmhainn oiriúnach tiomsaithe airgid.

Léirigh na 15 eagraíocht ar Leibhéal 2 (Fishamble: The New Play Company, Féile Scannán Idirnáisiúnta Chorcaí, The Ark, Taisce Cheol Dúchais Éireann, Graphic Studio Baile Átha Cliath, Féile Ealaíon Idirnáisiúnta Baboró do Leanaí, Compántas Amharclannaíochta Graffiti, Cumann Ceolfhoirne na nÓg in Éirinn, Institiúid Amharclannaíochta na hÉireann, Access Cinema, Ionad Ealaíon Loch Garman, Ionad Ealaíon Chill Chainnigh, Ionad Ealaíon na Gaillimhe, Corcadorca Theatre Company, Féile Ealaíon Junction Chluain Meala) tiomantas do chláir tiomsaithe airgid infheistíochta a fhorbairt sa mheántéarma go fadtéarma, léirigh siad leibhéal áirithe iarrachta i leith ioncam deontóra a fháil agus tá struchtúr agus straitéis shoiléir láidir eagraíochtúil acu. Gheobhaidh na heagraíochtaí ar Leibhéal 2 ceardlanna oiliúna ráithiúla i ngrúpaí, 15 uair an chloig de mheantóireacht agus tacaíocht aonair mar aon le fáil iomlán ar uirlisí tacaíochta ar líne don tiomsú airgid.

Oibreoidh ár gcomhpháirtí soláthair, O’Kennedy Consulting, le gach eagraíocht ar Leibhéal 1 chun pleananna saincheaptha tiomsaithe airgid a fhorbairt a oireann do riachtanais shonracha uathúla na heagraíochta agus soláthróidh siad ceardlanna cuimsitheacha agus meantóireacht ghaolmhar do na heagraíochtaí ar Leibhéal 1 agus Leibhéal 2 araon.

 

Martin O’Sullivan, Leas-Stiúrthóir agus Stiúrthóir Cuideachta