San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Féile Nuacheoil Bhaile Átha Cliath 2017 sa Mhárta le Thomas Adès agus Gerald Barry ina bun
Cinntí Scéim na bhFoilseachán/Teideal ar Theideal 2017
The Reader’s Voice
Táthar ag díriú ar Chumadóirí Éireannacha le tréchleas mórghradam
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, an 6 Aibreán 2017
Scéim Ensembles na nÓg 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta i gcomhair na Gairme Oscailte 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus sa Téatar
Nuacht ón bPobal
An babhta coimisiúnaithe le haghaidh ‘ilDÁNA’
Gairm d’Ealaíontóirí le haghaidh New Voices of Ireland
Tograí á lorg ag an gClár Beyond Borders de chuid an PRS for Music Foundation ó eagraíochtaí agus grúpaí atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Fhochlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí
Comhairliúchán Poiblí
Gairm oscailte do scríbhneoirí damhsa faoi bhláth chun athbhreithniú a dhéanamh ar thaibhithe Fhéile Spring Forward 2017 in Aarhus, an Danmhairg ón 28-30 Aibreán.
Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir labhairt ag d’imeacht
Cinntí Scéim na bhFoilseachán/Teideal ar Theideal 2017

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon cinntí i dtaca le Scéim na bhFoilseachán/Teideal ar Theideal 2017 a fhógairt. Tugtar cabhair sa Scéim i dtaca le táirgeadh saothar agus irisí liteartha ardchaighdeáin, agus tugtar tacaíocht dá gcur chun cinn agus dá scaipeadh ar lucht mór léite.

Fuair an Chomhairle Ealaíon 36 iarratas incháilithe don scéim, agus éilíodh €768,800 san iomlán. B’ionann an buiséad a bhí ar fáil agus €280,000. Bronnadh 19 ndámhachtain chun tacú le foilsiú 19 dteideal agus leis na costais a bhain le naoi n-iris. Beidh na saothair le foilsiú i nGaeilge agus i mBéarla. Beidh siad le fáil i bhformáidí traidisiúnta agus ar líne araon, agus clúdófar an dúrud seánraí lena n-áirítear litríocht do pháistí, filíocht agus ficsean liteartha. 


Is féidir liosta iomlán na gcinntí a fháil anseo.


Dúirt Ceann Litríochta na Comhairle Ealaíon, Sarah Bannan, agus í ag labhairt faoin Scéim: “Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon tacaíocht a thabhairt do na teidil agus na hirisí seo. In ainneoin na ndúshlán atá os a gcomhair, tá foilsitheoirí dúchasacha tiomanta do shármhaitheas liteartha agus d’ardchaighdeáin léiriúcháin, agus iad ag obair go crua chun teacht ar lucht léite chomh mór agus is féidir. Tá bród ar an gComhairle Ealaíon maoiniú a thabhairt do shaothair atá ar ardchaighdeán liteartha tríd an Scéim seo, agus tugann sí tacaíocht do shármhaitheas ealaíonta i bhfoilsitheoireacht na hÉireann i rith an ama.”

Email Software by Newsweaver