San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go nuachtlitir mhí an Mheithimh
Nuacht na míosa seo
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Soláthar Comhairleoirí Ealaíon
Clinic Faisnéise go luath le haghaidh Dámhachtain Sparánachta do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas
Tréaslaíonn an Chomhairle Ealaíon le Grafton Architects
Tremble Tremble Taispeántas le Jesse Jones
Dínit agus Ómós ag an Obair
Deontais agus Dámhachtainí
Babhta nua ilDÁNA fógartha
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, 2018, Babhta 2, 2018, lena n-áirítear Sraith 1 (Amharc-ealaíontóirí) agus Sraith 2 (Coimeádaithe).
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta 2018
Réamhfhógra maidir le tionscnamh nua scannán, Authored Works, agus Reel Art 2018
Nuacht ón bPobal
Carriage Return: Saothar Nua le Julie Merriman
Ánracht Filíochta Idirnáisiúnta John Montague
Babhta nua ilDÁNA fógartha

Tá ríméad orainn a fhógairt go bhfuil Údarás Craolacháin na hÉireann chun oibriú i gcomhar le TG4 agus an Chomhairle Ealaíon mar chomhpháirtí ar an mbabhta nua ilDÁNA 2018.  

Deis nua iontach is ea é seo do lucht scannán faisnéise chun clár faisnéise fadfhoirme aonuaire suaitheanta agus cineamatach a dhéanamh ar na healaíona i nGaeilge. Roghnófar tionscadal faisnéise cruthaitheach amháin le maoiniú €120,000 a thaispeánfar i dtéatair agus a chraolfar ar phríomhsceideal cláir TG4 chomh maith.

Spreagtar déantóirí scannán le hiniúchadh a dhéanamh ar ábhar agus ar chuir chuige atá cruthaitheach, spreagtha, sainiúil agus uaillmhianach ina raon chun scannán idir 60 agus 70 nóiméad a sholáthar.

Ní mór iarratais a dhéanamh le hIonad Scannán na Gaillimhe tráth nach déanaí ná 17:00 Déardaoin, 21 Meitheamh 2018.

Chun tuilleadh eolais a fháil feic www.galwayartscentre.ie