San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Feabhra dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Anne Enright fógartha mar an chéad Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach 2015 - 2018
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Ensembles na nÓg 2015
An Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2016
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30 pm Déardaoin, an 19 Márta 2015
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus sa Téatar
Meabhrúchán: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2015
Priocdhátaí i gcomhair Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2015
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Nuacht ón bPobal
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon

TUARASCÁIL AR NA HEALAÍONA I SAOL NA HÉIREANN – ar fáil anois.  

Tá siad seo a leanas i measc phríomhthorthaí na tuarascála seo:

  • Bhí 94% de mhuintir na hÉireann rannpháirteach sna healaíona le bliain anuas: mar dhaoine a bhí páirteach sna healaíona nó a d’fhreastail orthu, dream a cheannaigh ábhar meán a bhain leis na healaíona, nó a labhair faoi chúrsaí ealaíon.
  • Tháinig méadú freisin ar an bhfreastal ar imeachtaí ealaíon in Éirinn (+4.6%) agus tá sé fós níos airde ná mar atá i margaí eile (d’fhreastail 64% ar imeacht amháin ar a laghad le bliain anuas in Éirinn i gcomparáid le 51% i dTuaisceart Éireann agus 48% sa Bhreatain Mhór sa tréimhse chéanna).
  • Tá 85% de dhaoine fásta in Éirinn báúil do na healaíona. Léirítear é sin nuair a fheictear 63% de mhuintir na hÉireann a chonaic ‘ról tábhachtach agus luachmhar’ ag na healaíona i ‘sochaí nua-aimseartha cosúil le hÉirinn’.

D’fhoilsíomar mórthuarascáil maidir le rátaí freastail ar imeachtaí ealaíon agus ar dhearcthaí maidir leis na healaíona in Éirinn. Rinne Lucht Féachana na nEalaíon coimisiúnú ar an taighde thar ceann na Comhairle Ealaíon agus is é Kantar Media a rinne é. Bhí cur i láthair na tuarascála ar cheann de na seisiúin is mó a bhí á phlé le déanaí ag an lá ‘Fócas ar Lucht Féachana’ i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Cliceáil anseo chun an tuarascáil iomlán a fheiceáil. 

 

LUCHT FÉACHANA AG CEOLDRÁMAÍ

Le déanaí anuas d’fhoilsíomar an Treoir maidir le Forbairt Lucht Féachana Ceoldrámaí, 2014. Is i bhfoirm oiliúna, tacaíochta agus treorach i réimse fhorbairt an lucht féachana a bhí an togra tógála cumais seo, agus é curtha in oiriúint do na riachtanais a bhí ag na heagraíochtaí a bhí rannpháirteach.  Beidh tú in ann an tuarascáil a bhaineann leis an togra iontach seo a léamh anseo.

 

I measc na nithe is díol spéise:

  • Tá beagnach leath de na daoine a fhreastalaíonn ar Cheoldrámaí 55+, cé go dtéann cion níos mó den aoisghrúpa idir 35 agus 54 bliain d’aois chuig ceoldrámaí ná chuig ceol clasaiceach.
  • Is iad muintir na háite féin is mó a théann chuig ceoldrámaí, cé go dtagann go leor ón taobh amuigh den chontae chuig Féile Cheoldrámaíochta Loch Garman.
  • Freastalaíonn siad siúd a fhreastalaíonn ar cheoldrámaí ar imeachtaí ealaíon go minic, agus is ceol clasaiceach nó drámaí is fearr leo. Téann cuid mhaith díobh chuig ceolsiamsaí freisin. Éisteann níos mó ná trí cheathrú le ceoldrámaí ar Dhlúthdhiosca nó ar an raidió go minic.
  • I gcás daoine nach bhfreastalaíonn ar cheoldrámaí bíonn siad den tuairim nach féidir ceoldrámaí a thuiscint, go bhfuil sé daor a dhul chucu, go bhfuil siad rófhoirmiúil, rófhada agus leadránach.
  • Is breá leo siúd a fhreastalaíonn orthu ceoldrámaí toisc go bhfuil siad drámata, go dtugann siad éirí croí dóibh, go bhfuil siad paiseanta, rómánsúil agus iad ar an gcuid is fearr de na foirmeacha ealaíne eile go léir curtha le chéile

Tá treoir sa tuarascáil freisin ar conas ceoldrámaí a chur chun cinn in Éirinn.   Is fiú an treoir maidir le forbairt ceoldrámaí a léamh ina bhfuil deich leid chun lucht féachana níos mó a mhealladh, ina n-áirítear: ‘Dírigh ar mhuintir na háite’ agus ‘Ná glac leis go bhfuil siad galánta’.  Féach ar an treoir anseo.

 

TUARASCÁIL ÁIT AN MHARGAIDH

Má théann tú ar camchuairt nó má fhaigheann tú saothar le déanamh, beidh spéis agat sa tuarascáil seo.  Bhí tionscnóirí agus ionaid fíorghnóthach ó mhí Dheireadh Fómhair go mí na Nollag 2014 chun creat a chur ar fáil d’ionaid agus líonraí chun a riachtanais a chur in iúl i gcomhthéacs camchuairteanna agus fhreagairt an lucht féachana; agus le haghaidh tionscnóirí chun freagairt a thabhairt ar smaointe cláir agus iad a thástáil. Bhí 44 eagraíocht as Éirinn rannpháirteach i dtionscnamh Áit an Mhargaidh 2014.  Bhí tionscadal Áit an Mhargaidh á bhainistiú ag Lucht Féachana Thuaisceart Éireann agus i mbliana bhí ríméad orainn go raibh ceithre eagraíocht rannpháirteach ó Thuaisceart na hÉireann in éineacht leis na ceithre eagraíocht is dhá scór a bhí páirteach. 

 

Bhí an tionscadal á bhainistiú ag an bhfoireann ag Lucht Féachana Thuaisceart Éireann agus tá tuarascáil iomlán ar fáil anseo a cuireadh i láthair i mí na Nollag ag an lá ‘Fócas ar Lucht Féachana’.

 

Email Newsletter Software by Newsweaver