The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go nuachtlitir mhí na Nollag
Nuacht na míosa seo
Beartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht a fhorbairt
Tionscnamh Scoileanna Ildánacha na Comhairle Ealaíon
Clinicí Faisnéise le haghaidh na Dámhachtana Sparánachta Litríochta
Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon fáilte a chur roimh Katy Fitzpatrick mar Chomhairleoir - Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas
Ba mhaith leis an bhfoireann Amharc-ealaíon sa Chomhairle Ealaíon na faighteoirí rathúla seo a leanas a fhógairt do Scéim Spás Oibre 2019.
Tairiscint do Sholáthar Seirbhísí Comhairleacha Rannpháirtíochta sna hEalaíona don Chomhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, 31 Eanáir 2019
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dhámhachtain Liam O’Flynn - 5:30 p.m., Déardaoin, 17 Eanáir 2019
Scéim Ensembles na nÓg 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Dámhachtain Sparánachta d’Ealaíontóirí agus Coimhéadaithe 2019.
Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation (Ros Comáin)
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Ná déan dearmad gurb é Dé Máirt, 11 Nollaig 11 a.m. am na hÉireann an spriocdháta i gcomhair Thionscadail Chomhoibrithe 2019!
Múnlaí Nua Gnó i bhFeidhm: Buanseasmhacht agus Inbhuanaitheacht a thógáil do na hEarnálacha Cultúrtha agus Cruthaitheacha
Gairmeacha Oscailte: Clár cónaitheachta ‘Back to Basics’
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Luain 19 Nollaig.

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Beartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht a fhorbairt

Tá an Chomhairle Ealaíon ag oibriú chun beartas cuimsitheach ar Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht a fhorbairt le bliain anuas. Bhí an riachtanas atá orainn Beartas um Chomhionannas Inscne a chur i bhfeidhm in 2018 agus ár nDualgas san Earnáil Phoiblí níos leithne chun daoine a chosaint go réamhghníomhach ó idirdhealú i leith naoi mbunús idirdhealaithe atá cumhdaithe sa reachtaíocht – inscne, claonadh gnéis, stádas sibhialta nó teaghlaigh, creideamh, aois, míchumas, cine agus ballraíocht de Phobal an Lucht Siúil, mar bhonn eolais an bheartais seo.Léigh a thuilleadh >>
Tionscnamh Scoileanna Ildánacha na Comhairle Ealaíon

An scéal is déanaí agus na céad céimeanna eile do thionscnamh Scoileanna Ildánacha na Comhairle Ealaíon. Léigh a thuilleadh >>
Clinicí Faisnéise le haghaidh na Dámhachtana Sparánachta Litríochta

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Sparánachta Litríochta na Comhairle Ealaíon (do scríbhneoirí atá ag obair i mBéarla) Déardaoin, an 31 Eanáir 2019 ag 5.30pm. Reáchtálfaidh an Chomhairle Ealaíon clinicí faisnéise in Éigse Éireann agus in Áras na Scríbhneoirí roimh an spriocdháta sin chun comhairle agus faisnéis faoin bpróiseas iarratais a chur ar fáil.Léigh a thuilleadh >>
Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon fáilte a chur roimh Katy Fitzpatrick mar Chomhairleoir - Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas

Tá Katy Fitzpatrick ag oibriú in oideachas ealaíon le 15 bliana anuas agus in oideachas dánlainne go háirithe. Bhí poist aici san Acadamh Ibeirneach Ríoga, Temple Bar Gallery & Studios, Dánlann Tate i Londain, Dánlann Bhaile Átha Cliath, an Hugh Lane agus Áras Nua-ealaíne na hÉireann.Léigh a thuilleadh >>
Ba mhaith leis an bhfoireann Amharc-ealaíon sa Chomhairle Ealaíon na faighteoirí rathúla seo a leanas a fhógairt do Scéim Spás Oibre 2019.

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2019 a fhógairt.

Tá deontais oiread agus €40,000 ar a mhéad á dtairiscint faoin scéim sin i dtreo costais reatha spásanna oibre amharc-ealaíontóirí.Léigh a thuilleadh >>
Tairiscint do Sholáthar Seirbhísí Comhairleacha Rannpháirtíochta sna hEalaíona don Chomhairle Ealaíon

Is mian leis an gComhairle Ealaíon seirbhísí Comhairleoir Rannpháirtíochta sna hEalaíona a fháil chun riachtanais na heagraíochta a shásamh ó thaobh cáilíocht agus seachadadh seirbhíse araon.Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, 31 Eanáir 2019

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Sparánachta na Comhairle Ealaíon Déardaoin, 31 Eanáir 2019Léigh a thuilleadh >>
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair

Is é an spriocdháta le haghaidh camchuairteanna a bheidh ar bun idir mí Iúil agus mí na Nollag 2019 agus le haghaidh Réamhphleanáil 2020 an 10 Eanáir 2019.Léigh a thuilleadh >>
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dhámhachtain Liam O’Flynn - 5:30 p.m., Déardaoin, 17 Eanáir 2019

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Liam O’Flynn ná Déardaoin, 17 Eanáir 2019 ag 5.30 p.m. Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 11 Nollaig 2018.Léigh a thuilleadh >>
Scéim Ensembles na nÓg 2019

Is é an spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg Déardaoin, an 14 Feabhra 2019 ag 5.30 p.m. Beidh dhá shnáithe sa dámhachtain seo in 2019.Léigh a thuilleadh >>
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Dámhachtain Sparánachta d’Ealaíontóirí agus Coimhéadaithe 2019.

Beifear ábalta cur isteach ar Dhámhachtain Sparánachta 2019 ón 18 Nollaig 2018. Is é 5.30 p.m., Déardaoin, 31 Eanáir 2019 an spriocdháta don scéim.Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation (Ros Comáin)

Tá iarratais anois á lorg ag Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin don phost mar Oifigeach Forbartha Music Generation.Léigh a thuilleadh >>


Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Ná déan dearmad gurb é Dé Máirt, 11 Nollaig 11 a.m. am na hÉireann an spriocdháta i gcomhair Thionscadail Chomhoibrithe 2019!

Níl anseo ach meabhrúchán beag neart ama a chur ar leataobh le d'iarratas a chur isteach ar líne má tá tú ag smaoineamh faoi iarratas a chur isteach ar Shnáithe na dTionscadal Comhoibrithe.Léigh a thuilleadh >>
Múnlaí Nua Gnó i bhFeidhm: Buanseasmhacht agus Inbhuanaitheacht a thógáil do na hEarnálacha Cultúrtha agus Cruthaitheacha

7 Nollaig 2018 | Clárúchán ag 10.30 a.m. agus tosófar ag a 11 a.m. Ionad Ché an Adhmaid, Oifigí na Cathrach, Baile Átha Cliath 8.Léigh a thuilleadh >>
Gairmeacha Oscailte: Clár cónaitheachta ‘Back to Basics’

Is cláir cónaitheachta a mhairfidh aon mhí amháin iad Back to Basics a bheidh ar siúl idir mí Iúil agus Mí Mheán Fómhair 2019 in Hämeenkyrö san Fhionlainn. Glactar le hiarratais ó gach disciplín don chónaitheacht seo.Léigh a thuilleadh >>