English Version

Ailt
Dámhachtainí Tionscadail - spriocdháta 5.30 i.n. Déardaoin an 20 Márta, 2014

Clinic Fhaisnéise maidir le Dámhachtain Tionscadail na Comhairle Ealaíon

Scéim Ensembles na nÓg 2014

Meabhrúchán: An Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2015

Meabhrúchán: An Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile - 5:30 i.n. Déardaoin an 20 Feabhra, 2014

Éire sa Veinéis 2013: Camchuairt na hÉireann Eanáir - Bealtaine 2014

An nuacht is déanaí ar Arts Audiences Eanáir 2014

Nuacht ón bPobal

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Máirt, 18 Feabhra

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 11 Eagrán 503 Feabhra 2014
Fáilte go heagrán mhí Feabhra dár nuachtlitir

Is am gnóthach é faoi láthair do gach eagraíocht ealaíon a fuair tairiscint ar mhaoiniú inár dtrí phríomhchlár deontais agus iad ag déanamh athbhreithnithe ar a gclár oibre don bhliain amach anseo. Ní fheiceann an pobal riamh an próiseas seo a mhúnlaíonn an taithí ealaíon is fearr as na hacmhainní atá ar fáil - ach is maith is eol dúinn an tábhacht atá leis i gcroílár na n-ealaíon in Éirinn.

Obair na gcapall atá i gceist leis gan dabht, agus i gcomhthéacs na ndúshlán airgeadais atá roimh eagraíochtaí ealaíon go léir shílfeá gur obair Shisifis féin atá ann. Tá leithdháileadh leasaithe de bheagnach €56.9 milliún faighte ag an gComhairle Ealaíon don bhliain 2014, agus cé nach raibh an ciorrú seo chomh géar agus a bhíothas ag súil leis, mar sin féin is laghdú suntasach é ar an méid a fuarthas anuraidh. Maidir lenár gcinntí dár bpríomhdheontais, rinne an Chomhairle Ealaíon iarracht ar na laghduithe atá i ndán do na heagraíochtaí siúd a bhfuil an líon daoine is mó agus is leithne á mealladh acu a mhaolú, ach, sa deireadh, ní raibh an dara rogha againn ach an laghdú sin a aistriú chuig ár n-eagraíochtaí ealaíon agus ár n-ealaíontóirí.

In ainneoin na ndeacrachtaí uile atá roimh gach eagraíocht chun clár ealaíne a cheapadh ar bhuiséad laghdaithe, tá an Chomhairle Ealaíon muiníneach as buanseasmhacht, beartaíocht agus cruthaitheacht ár gcuid ealaíontóirí agus riarthóirí ealaíon – agus is féidir le lucht féachana ar fud na tíre a bheith ag tnúth le taitneamh a bhaint as saothair ealaíon den scoth le linn 2014 agus 2015.

Ceapadh Sheila Pratschke ina Cathaoirleach ar an gComhairle Ealaíon, i dteannta le cúigear comhaltaí nua, agus is é an tAire Jimmy Deenihan a rinne an ceapachán an 28 Eanáir anseo

Is mian liom, thar ceann an choiste feidhmiúcháin, fáilte chroíúil a chur rompu go léir agus muid ag tnúth le bheith ag obair leo amach anseo. Leis an athnuachan faoi chomhaltaí nua, agus faoi stiúir a Cathaoirleach nuacheaptha tá an Chomhairle ag tabhairt faoi Athbhreithniú Straitéiseach ar an gcaoi a ndéanaimid pleanáil, comhpháirtíocht, seachadadh agus cur chun cinn do na healaíona in Éirinn. Tá dúshláin úra romhainn ach a bhuíochas leis na daoine nua agus tuairimí éagsúla táimid ag súil le bheith ag obair ar straitéisí nua do thodhchaí atá ag athrú agus dúshlánach.

Is féidir saothar spreagúil Richard Mosse a lua le go leor comharthaí a léiríonn beocht na smaointe agus an idéalachais i measc ealaíontóirí Éireannacha. Táimid bródúil as an éacht atá bainte amach aige agus as an aitheantas a tugadh dó ag Biennale na Veinéise agus tá áthas orainn go raibh muid in ann tacú lena saothar a thabhairt ar ais go hÉirinn, The Enclave, le dul ar camchuairt ceiliúrtha i mBaile Átha Cliath atá ar taispeáint san RHA, agus a sheolfar i Luimneach amach anseo.

 

Le dea-mhéin,

 

Orlaith McBride

Stiúrthóir

 


Dámhachtainí Tionscadail - spriocdháta 5.30 i.n. Déardaoin an 20 Márta, 2014

Trí na Dámhachtainí Tionscadail de chuid na Comhairle Ealaíon, tacaítear le gníomhaíochtaí tionscadail ar leith maidir le gach foirm ealaíne agus gach cleachtas ealaíne thuas. Is féidir na treoirlínte dámhachtana do gach dámhachtain a íoslódáil ón rannán maoiniú atá ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon.

Léigh tuilleadh


Clinic Fhaisnéise maidir le Dámhachtain Tionscadail na Comhairle Ealaíon

Beidh clinic fhaisnéise ar siúl i mBaile Átha Cliath Dé Céadaoin, 26 Feabhra, Project Cube, Baile Átha Cliath, 2.00 i.n.*

Léigh tuilleadh


Scéim Ensembles na nÓg 2014

Is mian le foireann réimse na nDaoine Óga, Leanaí agus an Oideachais a chur in iúl go nglacfar le hiarratais do Scéim Ensembles na nÓg 2014 ón Mháirt an 11 Márta 2014 maidir le tionscadail a bheidh ar siúl idir Iúil 2014 agus Meitheamh 2015.


Léigh tuilleadh


Meabhrúchán: An Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2015

Tá sé i gceist le dámhachtain na Comhairle Ealaíon um Léiriúchán Ceoldráma go dtabharfaí tacaíocht chun ceoldrámaí a ullmhú agus a léiriú in 2015, ag teacht le beartas foilsithe na Comhairle Ealaíon faoin gceoldrámaíocht.

Léigh tuilleadh


Meabhrúchán: An Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile - 5:30 i.n. Déardaoin an 20 Feabhra, 2014

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Coimisiún na Comhairle Ealaíon ná an Déardaoin an 20 Feabhra, 2014 ag 5.30 i.n. Féadfar iarratas a dhéanamh ón Luan 21 Eanáir, 2014 ar aghaidh.

Léigh tuilleadh


Éire sa Veinéis 2013: Camchuairt na hÉireann Eanáir - Bealtaine 2014

Tá taispeántas ionadaíocht na hÉireann ag 55ú International Venice Art Biennale (Ócáid Idirnáisiúnta Dhébhliantúil Ealaíne Vín) ar siúl fós ag an RHA go dtí an 12 Márta. Tabharfar an taispeántas go Teach Ormston agus 6a Sráid Rutland, Luimneach ansin ó 28 Márta go 5 Bealtaine, mar chuid de chlár Chathair Chultúir Luimneach 2014.

Léigh tuilleadh


An nuacht is déanaí ar Arts Audiences Eanáir 2014

Tá Arts Audiences ag féachaint do chomhairleoirí a cheapadh chun obair fhorbartha lucht éisteachta a dhéanamh le cuideachtaí ceoldrámaíochta in 2014

Léigh tuilleadh


Nuacht ón bPobal

MBA i mBainistíocht na nEalaíon Gairmiúil ag Campas Loch Garman, Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach

Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver