The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go hEagrán mhí Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Áiteanna Ildánacha
Culture Night / Oíche Chultúir
In the Open / Faoin Spéir
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Samhradh & i bhFómhar 2021
Clinicí Amharclannaíochta atá le Teacht
Deontais agus Dámhachtainí
Scoil Fómhair 2021 maidir le hÉagsúlacht Chultúrtha agus Cleachtas Comhoibritheach
Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2021
Sparánacht Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal, Babhta 1 2021
Dámhachtain Lúfaireachta 2021, Babhta 3
Nuacht ón bPobal
Deis Fostaíochta: Oifigeach Forbartha Music Generation (Contae Luimnigh)
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí.

Dé Luain, 23 Lúnasa.

.

.

 .

.

.

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Áiteanna Ildánacha

Clár le haghaidh áiteanna timpeall na hÉireann nach bhfuair an deis leas a bhaint as infheistíocht inbhuanaithe sna healaíona agus sa chruthaitheacht.Léigh a thuilleadh >>
Culture Night / Oíche Chultúir

Beidh an séú hOíche Chultúir déag ar siúl Dé hAoine, an 17 Meán Fómhair 2021.

Arna chur i láthair ag an gComhairle Ealaíon, is ócáid náisiúnta é Oíche Chultúir ina gceiliúrtar gach dá gcuimsíonn saibhreas agus éagsúlacht an chultúir in Éirinn an lae inniu; ina nasctar daoine le himeachtaí cultúrtha go háitiúil agus go náisiúnta agus ina n-osclaítear cosáin i dtreo rannpháirtíocht leanúnach.

Le tuilleadh eolais a fháil, féach suíomh gréasáin Oíche Chultúir agus más spéis leat a bheith rannpháirteach nó imeacht a chur ar siúl tú féin, ní mór duit teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Ealaíon i do cheantar.Léigh a thuilleadh >>
In the Open / Faoin Spéir

Clár arna mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon is ea In the Open/ Faoin Spéir a forbraíodh le haghaidh na bliana 2021. Mar chuid den chlár beidh réimse d’imeachtaí ealaíon éagsúla amuigh faoin aer ar bun i spásanna poiblí ar fud na hÉireann.

Beidh réimse imeachtaí i ngach ceantar a tharraingeoidh luchtanna féachana/éisteachta éagsúla agus beidh réimsí suime a mbeidh taibhithe, scannáin, teilgean, ceol, ealaín sráide, bealaí, mórthaibhsiú, suiteáin, amharc-ealaíona, litríocht, an focal labhartha agus go leor eile ina measc san áireamh.Léigh a thuilleadh >>
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Samhradh & i bhFómhar 2021

Is cúis áthais don Chomhairle Ealaíon a fhógairt go mbeidh na taispeántais seo a leanas ar siúl an Lúnasa seo, beidh saothair ó Bhailiúchán dochreidte na Comhairle Ealaíon d’ealaín nua-aimseartha agus chomhaimseartha na hÉireann, le feiceáil ag na taispeántais seo.Léigh a thuilleadh >>
Clinicí Amharclannaíochta atá le Teacht

Tá sraith clinicí maoinithe ina ndírítear ar ealaíontóirí aonair á reáchtáil ag an bhFoireann Amharclannaíochta. Arna nóstáil ag Bea Kelleher, pléifidh muid le deiseanna maoinithe atá le teacht lena n-áireofar Babhta 3 den Dámhachtain Lúfaireachta agus gach ceann de cheithre shnáithe Thionscadail 2022, mar aon le treoir ar an leagan amach atá ar mhaoiniú foriomlán na Comhairle Ealaíon.Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Scoil Fómhair 2021 maidir le hÉagsúlacht Chultúrtha agus Cleachtas Comhoibritheach

Tá áthas ar Create and Counterpoints Arts Scoil 2021 maidir le hÉagsúlacht Chultúrtha agus Cleachtas Comhoibritheach a fhógairt do suas le 12 ealaíontóir.

Is é an phríomhaidhm atá ag an scoil fómhair ná spás duine ar dhuine a chruthú ina ndéanfaí iniúchadh ar choincheap na héagsúlachta cultúrtha agus cleachtas comhoibritheach trí lionsa na scéime dar teideal Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal, a bhfuil mar thoradh air go dtí seo éiceachórais shaibhre chultúrtha agus modheolaíochtaí tras-earnála a chruthú.Léigh a thuilleadh >>
Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2021

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon agus ar Arts & Disability Ireland Babhta a 2 den Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais a fhógairt don bhliain seo.

Gné nua de Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais ná na treoirleabhair Éasca le Léamh a dhéanann cur síos ar an scéim agus ar an tslí ina ndéantar cinntí faoi mhaoiniú.Léigh a thuilleadh >>
Sparánacht Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal, Babhta 1 2021

Is tionscnamh de chuid Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal na Comhairle Ealaíon é an Dámhachtain Sparánachta faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal agus tá sé á bhainistiú ag Create.

Tairgtear an sparánacht seo i réimse na nEalaíon Comhoibríoch agus na hÉagsúlachta Cultúrtha agus tairgtear í i gcomhpháirtíocht leis an gComhairle um Inimircigh in Éirinn. Is é is cuspóir léi ná tacú le healaíontóirí gairmiúla aonair a bhfuil a gcleachtas dírithe ar chomhoibriú le grúpaí daoine nó le daoine aonair (daoine nach ealaíontóirí iad).Léigh a thuilleadh >>
Dámhachtain Lúfaireachta 2021, Babhta 3

Spriocdháta: 5.30 pm, Déardaoin an 9 Meán Fómhair 2021

Osclófar an tréimhse ama chun iarratas a dhéanamh Dé Máirt, an 10 Lúnasa 2021.

Tá an Dámhachtain Lúfaireachta oscailte do shaorealaíontóirí agus do shaoroibrithe ealaíon aonair, agus tá sí ar fáil i ngach foirm ealaíne agus réimse cleachtas ealaíon a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leis. Fáiltímid roimh iarratasóirí nua ó gach cearn den phobal agus tacaímid leo.

 

Beidh na treoirlínte is déanaí maidir leis an dámhachtain ar fáil le léamh ar ár suíomh gréasáin ag tús mhí Lúnasa.Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
Deis Fostaíochta: Oifigeach Forbartha Music Generation (Contae Luimnigh)

Tá iarratais anois á lorg ag Bord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir don phost mar Oifigeach Forbartha Music Generation (Contae Luimnigh)Léigh a thuilleadh >>