San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
ilDÁNA 2020 / 2021
Próiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta nua ar Ailtireacht.
Faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2020
Bailiúchán na Comhairle Ealaíon
Tionól Ginearálta Aosdána
Tabhair Leat do Láinnéar Féin an 14 Feabhra. Comhdháil ‘Change Makers’
Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge 2020 DC
Comhráití na hOíche Cultúir
Téacs Nuachtlitreach
Seoladh RAISE Céim 2 - glao ar léirithe spéise
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, an 30 Eanáir 2020
Scoileanna Ildánacha - Mí Eanáir 2020
Scéim Ensembles na nÓg 2020
Nuacht ón bPobal
Spriocdháta: Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Cultúir na hEorpa 2020
Tionscadail Chomhoibrithe Cultúir sna Balcáin Thiar 2019
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Spriocdháta: Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2020, scéim maoinithe d'ealaíontóirí faoi mhíchumas.

Dírítear i gCeangal na nEalaíon agus an Mhíchumais ar ealaíontóirí aonair faoi mhíchumas agus tá dámhachtainí ann i gcomhair Saothar Nua, Meantóireachta agus Oiliúna.

Tugann an scéim deis d’ealaíontóirí an méid seo a leanas a dhéanamh: ceangal le cleachtóirí nó le hionaid eile; a gcleachtas a athrú; ‘céim chun cinn’ a thógáil ó thaobh scóipe agus scála de; lucht leanúna nua a aimsiú; agus dul i mbun meantóireachta agus oiliúna.

Beidh fáil ar fhoirmeacha iarratais agus ar threoirlínte do Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2020 lena n-íoslódáil ó www.adiarts.ie/connect ó Dé Luain, 13 Eanáir.
Spriocdháta do Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais: Dé Luain 24 Feabhra ag 4 i.n.

Clinicí Faisnéise
Bí i dteannta Amie Lawless a inseoidh dúinn cén chaoi a n-oibríonn an scéim agus beidh deis agat an oiread ceisteanna agus is mian leat a chur. Beidh tae agus caife ar fáil. Óstálfar seisiúin faisnéise i gCorcaigh, i gCeatharlach, san Uaimh agus i mBaile Átha Cliath i mbliana.

21 Eanáir – Dánlann Ealaíne Crawford, Corcaigh ag 2 i.n
29 Eanáir – Ionad Visual, Ceatharlach ag 2 i.n
30 Eanáir – Solstice Arts Centre, An Uaimh ag 2 i.n
6 Feabhra – Project Arts Centre, Baile Átha Cliath ag 2 i.n

Seol ríomhphost chuig amie@adiarts.ie dá mba leat freastal ar sheisiún faisnéise. Tá gach ceann de na hionaid tionóil inrochtana d’úsáideoirí cathaoireacha rothaí. Má tá aon riachtanais bhreise agat maidir le rochtain téigh i dteagmháil linn le do thoil.

Má tá faisnéis uait faoi na dámhachtainí agus tacaíocht uait leis an iarratas, téigh i dteagmháil le: Amie Lawless, amie@adiarts.ie / 01 8509006

Tá Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais á mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon agus á bhainistiú ag Arts & Disability Ireland.